Díjmentes és támogatott vállalkozói képzések

DÍJMENTES VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK

 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nyitok Tanulási Központok Hálózata közös szervezésében ingyenes tréningeket szervez egri helyszínnel. A programra vállalkozókat vagy vállalkozás indítását tervező jelentkezőket várnak. A képzés 5 alkalmas 20 órás és díjmentes. A program célja, hogy rövid idő alatt nyújtson gyakorlati tudnivalókat és elméleti ismeretanyagot a Heves megyei vállalkozóknak, ezáltal segítse működésüket, eredményességüket, versenyképességüket. Az órák kezdő időpontját úgy alakították, ki, hogy munka mellett is el lehessen végezni.

 

 

Első időpont: 2020. február

Az egri képzések helyszíne: HKIK Székház (3300 Eger, Faiskola út 15. 

A program célja: a résztvevők támogatása a vállalkozásuk sikeressége és az önfoglalkoztatás képességének javítása érdekében. 
A program során a résztvevők a vállalkozásukhoz kapcsolódó pénzügyi kompetenciáik, valamint szövegértési, számolási és digitális kulcskompetenciák fejlesztése révén képessé válnak az önálló tervezésre a forrásbevonás és ehhez kapcsolódó pénzügyi területeken, valamint az alapvető pénzügyi megoldások kínálatából történő felelős választásra. 

 

 

Első időpont: 2020. február

Az egri képzések helyszíne: HKIK Székház (3300 Eger, Faiskola út 15. 
A program célja: A résztvevők vállalkozói kulcskompetenciájának a fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek megragadására, megvalósítására. A tanulási program fejleszti a résztvevőknek az ehhez szükséges tudását, kreativitását, újításra való beállítódását és a kockázatvállalási készségét, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készítsen és hajtson végre. A program a résztvevőket a saját szintjükön segíti egy vállalkozási ötlet kialakításában és megfogalmazásában. 
Az első lépések megtétele érdekében a résztvevők alapszintű ismereteket sajátítanak el a vállalkozói létről, a kockázat- és felelősségvállalásról; alapvető fogalmak, szereplők és keretek kerülnek tisztázásra. A vállalkozói kulcskompetencia részeként a résztvevők megismerik a legalapvetőbb kalkulációs és tervezési folyamatokat, a létrehozni kívánt termék, és/vagy szolgáltatás e kompetencia szempontjából fontos alapvető jellemzőit is. 
 

 

Első időpont: 2020 február

Az egri képzések helyszíne: HKIK Székház (3300 Eger, Faiskola út 15. 
A program célja a résztvevők önismeretének és közösségi érzésének növelése, ezzel segítve őket saját céljaik és vágyaik megfogalmazásában és ezek elérésében. 
A program során a résztvevők több szinten, különböző megközelítésből találkozhatnak saját érzéseikkel és gondolataikkal, ill. viselkedési mintáikkal. Ezek segítik önképüket, magabiztosságukat és tudatos (elérni kívánt) viselkedési formáik kialakítását és formálását magánéleti és munkahelyi kontextusban is. 
A program ennek megvalósulását támogató kapcsolatrendszer kiépítését is támogatja. 
 

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK

 

A gazdasági társaságok talán legfontosabb értéke, „családi ezüstje” a munkatársakban felhalmozódott tudás, tapasztalat. Ezt a tudást azonban – miként a tényleges ezüstneműt – folyamatosan gondozni, ápolni, lehetőség szerint gyarapítani kell: erre szolgálnak a rendszeres képzések.

 

A MARKER OTK sok éve fejleszt és tart sales típusú (az értékesítő tevékenység hatékonyságát növelő), kommunikációs, szervezetfejlesztési, identifikációs (a munkavállalók kötődését elősegítő), partnerkezelési stb. egy vagy több napos tréningeket cégeknek és intézményeknek. Ezek a képzések partnereik véleménye szerint sikeresek és hasznosak. Valamennyi tréningüket maguk fejlesztetik, nem adaptált, másolt "klónok", ezért tökéletesen illeszkednek a mai magyar gazdaság viszonyaihoz.

 

 

 

Pappné Ambrus Katalin

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Pályaorientációs adminisztrátor, Mestervizsga referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 122-es mellék
E-mail cím: 
katalin.ambrus{#}hkik.hu