Széchenyi Kártya Program hitel termékei

 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, szabad felhasználású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban részesített folyószámlahitel, amely kedvező lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt minden olyan kkv igényelheti, mely rendelkezik legalább egy (25 millió forint és a feletti hitelkeret igénylése esetén két) lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal. Igénylési feltétel, hogy ne legyen lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. A Széchenyi Kártya hitelkerete 500 000 forint vagy 1 millió forint és 100 millió forint között egymilliónként emelkedő összegű lehet. Hitelkeretének módosítását a futamidő alatt és futamidő végén is kérheti.

A hitel futamideje 1+1 év, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelszerződés az aláírásától számított 1 év múlva lejár, azonban a felülvizsgálati kérelem határidőben történő benyújtása és a bank pozitív bírálata esetén további egy évre automatikusan (külön hitelszerződés megkötése, ill. a meglévő módosítása nélkül) meghosszabbodik, így Ön a feltételek teljesülése esetén két évig tudja használni Széchenyi Kártya hitelkeretét. A második év leteltekor lehetősége van a folyószámlahitel újabb 1+1 évre történő igénylésére, illetve a meglévő hitelének „meghosszabbítására”. A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A vállalkozók hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása segíti. Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása, ezen belül Társas vállalkozások esetén a vállalkozás legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.
 

Széchenyi Forgóeszközhitel

A konstrukció nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel vállalkozása egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthat.

Az igényelhető hitel összege 1 millió forinttól maximum 100 millió forintig, 100 000 forintonként emelkedő, így rugalmasan alkalmazkodik vállalkozása finanszírozási igényeihez. Egy vállalkozásnak egy időben akár több Forgóeszköz hitele is lehet, de maximum 100 millió forint összegben. A futamidő minimum 13, maximum 36 hónap lehet, ezen belül Ön határozhatja meg vállalkozása számára az optimális futamidőt, így szabadon tervezheti vállalkozása pénzügyeit.

A Forgóeszközhitel folyósítása a készletekről, alapanyagokról vagy szolgáltatásokról szóló számla alapján lehetséges. A törlesztés havi gyakorisággal történik, a – akár 8 hónapos - türelmi idő lejáratát követően.

A biztosítékok köre szinte azonos a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelnél megszokottakkal, így Forgóeszközhitel esetében is a vállalkozás legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának (ill. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozótól különböző magánszemély) készfizető kezességvállalása a fő biztosíték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása mellett.
 

Széchenyi Beruházási Hitel

 A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre is igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja vállalkozása működését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. Igényelhető ingatlanvásárlásra, -építésre, -fejlesztésre, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére.

Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forintig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.
A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.
A hitel folyósítása a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján történik. A vállalkozás a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves türelmi időt is kaphat, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie havi, vagy negyedéves gyakorisággal.
A hitel biztosítékai a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállalás, ezen túlmenően tárgyi biztosíték is szükséges (amely lehet a beruházás tárgya vagy attól eltérő egyéb dologi biztosíték.
 

Agrár Széchenyi Kártya

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített folyószámlahitel.

Az Agrár Széchenyi Kártyát (ASZK) minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző KKV-nak minősülő vállalkozás, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője), igényelheti, amely legalább egy (25 millió forint feletti hitelkeret igénylése esetén két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal rendelkezik. Fiatal mezőgazdasági termelők egy éves gazdálkodási múlt nélkül is igényelhetnek ASZK-t. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozás rendelkezzen a MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal, ne legyen lejárt köztartozása, ill. lejárt hiteltartozása, valamint megfeleljen az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

 Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret 500 000 forint és 200 millió forint között százezrenként emelkedő lehet (fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió Ft). Hitelkeretének módosítását a futamidő alatt is kérheti. 
A hitel futamideje egy, kettő vagy három év lehet. Az egy évet meghaladó futamidő esetén a bank évenkénti felülvizsgálatot ír elő, amelynek elvégzéséhez a vállalkozásnak adatszolgáltatási kötelezettség keretében alapvetően a legutolsó lezárt éves beszámolóját, bevallását szükséges a Regisztráló Irodába beadni. 
A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.
 
A vállalkozások hitelhez jutását minden esetben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. Társas vállalkozások esetén kötelező biztosíték a vállalkozás legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.
Egyéni vállalkozónál, őstermelőnél, családi gazdaságnál bármely nagykorú (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) magánszemély vállalhatja a kezességet.

50 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelnyújtó és az AVHGA által elfogadott egyéb fedezet (pl. ingatlan, ingóság) bevonása is szükséges. 25 millió forint és 50 millió forint közötti hitelösszeg esetén a finanszírozó Bank saját egyedi hiteldöntése szerint jogosult egyéb biztosítékot bevonni.
 

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

A  Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek által kínált lehetőség a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozzák, az elnyert támogatások előfinaszírozását szolgálják.

A  Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelt minden olyan kkv igényelheti, mely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal. Ahol az adott pályázat nem ír elő elvárt gazdálkodási múltat, ott kezdő vállalkozások finanszírozása is lehetséges. Igénylési feltétele, hogy a vállalkozás nem tartósan veszteséges és ne legyen lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.
 
Az igényelhető hitel összege minimum 500.000 forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forinting, de maximum az elnyert támogatás összege igényelhető. Az igénylőnek csupán a projekt által előírt saját forrással szükséges rendelkeznie. 
Futamideje legfeljebb 60 hónap, azzal, hogy lejárata nem későbbi, mint az adott pályázat pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejét követő 12 hónapot.  Biztosítéka a magánszemély kezességvállalás, emellett a hitel igénybevételét garanciaintézményi kezességvállalás is segítheti, ez esetben tárgyi biztosíték is előírásra kerül.
Törlesztése a támogatás folyósításából történik a hitelszerződésben meghatározott időpontban.
 

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező KKV-k pályázati esélyeit növeli és teszi lehetővé, hogy elegendő önrész hiányában is belevágjanak beruházási céljaik megvalósításába.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő hitel elnyert, vissza nem térítendő támogatással teljesülő beruházások megvalósításához járul hozzá a szükséges és előírt önrész hitellel történő kiegészítésével.

 Az igényelhető hitel összege minimum 500.000 forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forintig.  Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját forrással szükséges rendelkeznie.

A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.
Törlesztése havi vagy negyedéves gyakorisággal történik, – a vállalkozás a tőke törlesztésére akár 2 éves türelmi időt is kaphat.
 
Bővebb információ és a nyomtatványok letöltése ide kattintva elérhető:  https://www.kavosz.hu/

 

Terméktípustól függően választható pénzintézetek:

 • Budapest Bank Zrt.
 • Erste Bank Hungary Zrt.
 • Gránit Bank Zrt.
 • MKB Bank Nyrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • Takarékbank Zrt.
 • UniCredit Bank Hungary Zrt.
   

 

További információ: 

EGER

Mata Piroska

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Széchenyi Kártya ügyintéző
Cím: 
3300 Eger, Hadnagy utca 6. (6-os kapucsengő)
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 301-es mellék
+ (36) (20) 669-2855
E-mail cím: 
piroska.mata{#}hkik.hu

GYÖNGYÖS

Telek Brigitta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
pályaorientációs adminisztrátor, gyakorlati képzőhely ellenőrzési referens
Cím: 
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Telefonszám: 
(36) (37) 600-075
(20) 286-4542
E-mail cím: 
brigitta.telek@hkik.hu

HATVAN

Szabados Lívia

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
pályaorientációs tanácsadó
Cím: 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 3.
Telefonszám: 
(36) (37) 540 - 969
(20) 259-9340
E-mail cím: 
livia.szabados@hkik.hu