Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

A szakmai utánpótlás nevelés legfontosabb lehetősége a vállalkozásoknál folyó életszerű gyakorlati képzés, a gazdálkodók szerepvállalása. A kamara legfontosabb szakképzési feladatai közé tartozik, az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is. A magas színvonalú gyakorlati képzés feltétele továbbá, hogy a képzőhely technikai felszereltsége adott legyen, és képzett szakember rendelkezzen az oktatáshoz szükséges szakmai végzettséggel, gyakorlattal, pedagógiai érzékkel, és fontos, hogy minél többen a mester fokozattal.
A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése két szintű: egy bevezető ellenőrzést és az évközi ellenőrzést jelenti.


A magas színvonalú gyakorlati képzés alapvető követelménye, hogy a képzőhely személyi és tárgyi feltételei megfelelőek legyenek az oktatás lebonyolításához. A Kamara kiemelkedő szakképzési feladatai közé tartozik az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is.

Az ellenőrzési folyamat két feladatcsoportot foglal magába:

- bevezető ellenőrzés

- évközi ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés adatainak feldolgozását az MKIK által kifejlesztett online, integrált szoftver segíti. A program az interneten keresztüli elérhetőséggel biztosítja az ország bármely pontján történő rögzítést. A számítógépes feldolgozás menete a központilag kidolgozott dokumentumcsomagra épül, a bevitt adatok összekapcsolódnak az egyéb kamarai szakképzési feladatokból nyert és feldolgozott adatokkal, információkkal.

 

Bevezető ellenőrzés

A szakképzésről szóló törvény értelmében a gyakorlati képzés megkezdése előtt, bevezető ellenőrzés keretében kell a kamarának meggyőződnie a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról az illetékes szakképző iskola képviselőjének bevonásával.

Ennek során történik meg a gazdálkodó telephelyének képzőhellyé minősítése. Ez a folyamat csak a gyakorlati képzésbe újonnan belépő vállalkozásokat érinti.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a bevezető ellenőrzés során az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek, határozatot kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről.

A tanulófoglalkoztatás feltételeiről részletesen tájékozódhat IDE kattintva.

Az ellenőrzési tevékenység első szintje az alábbi elemekből áll:

 • a gazdálkodó szervezet általános adatai, általános információk felvétele,
 • jogszabályi feltételeknek való megfelelés (telephelyenként és szakmánként),
 • a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,
 • szervezet működésének értékelése,
 • munka- és balesetvédelmi szempontok

 

Évközi ellenőrzés

Ennek során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az évközi ellenőrzés során továbbra is fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

Képzőhely akkreditációra vonatkozó igényüket a HKIK oktatási irodáján kell írásban bejelenteni.

 

A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. sikeres tanulói

A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. évek óta eredményes és példás munkát végző gyakorlati képzőhely Heves megyében. Az MKIK által évente megszervezett Szakma Sztár Fesztiválon, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén szinte minden évben bérelt helyük van diákjaiknak. A 2016 évi versenyen Hegesztő szakmában az évek során először 5 tanulóval (képünkön) képviseltette magát a Hegesztő Iskolájuk, akik megszerezték az első 5 helyezést az országos döntőben (I. helyezett Zaja Dániel, II. helyezett Rácz Viktor, III. helyezett Petrás Balázs, IV. helyezett Major Norbert Krisztián, V. helyezett Bozó Áron). Sikereikhez és a felkészítő oktatóik példamutató munkájához ezúton is gratulálunk!

(A kép forrása: www.matraheg.hu)

 

Az akkreditációs eljárás során az alábbi dokumentumokat kell a szakértők részére bemutatni:

Cégre vonatkozó dokumentumok:

 • Alapító okirat
 • Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat
 • Működési, illetve telephely engedély
 • OM nyilvántartási szám (ha van)
 • Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye
 • A gyakorlati oktatással megbízott személy képesítését igazoló okirat
 • A gyakorlati képzéssel megbízott személy erkölcsi bizonyítványa
 • Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása

A tanulók oktatásához kapcsolódó dokumentumok:

 • Tanulószerződés/ együttműködési megállapodás (Kamara által ellenjegyzett) saját példánya
 • Foglalkozási napló
 • Jelenléti ív
 • Tanulói munkanapló (amennyiben az iskola kéri)
 • A tanulók pénzbeli juttatásának kifizetését igazoló dokumentumok
 • TB bejelentést igazoló dokumentum
 • Kedvezményes étkezés/ étkezési hozzájárulás biztosítása- teljesítést igazoló dokumentum
 • A munka-, baleset- és tűzvédelmi napló
 • Rendszeres orvosi vizsgálat
 • Munkaruha átvételét igazoló dokumentum
 • Felelősség biztosítás megkötését igazoló dokumentum

Az oktatást a következő dokumentumok alapján kell megszervezni, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanulók szakmai felkészítéséhez:

 • Szakmai és vizsgakövetelmény
 • Szakképzési kerettanterv
 • Iskola helyi programja

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Az ellenőrzések formanyomtatványai

 

További információért keresse kollégánkat!

Nagy Renáta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati képzőhely ellenőrzési referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
+36 36 429-612 120-as mellék
E-mail cím: 
renata.nagy@hkik.hu