Ipari tagozat küldöttválasztó ülés

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi ipari tagozat küldöttválasztó ülésére tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:    2020. szeptember 01. kedd 10.00 óra
Helye:    HKIK Székháza 3300 Eger, Faiskola út 15.

 

A választással kapcsolatos szabályokat a hatályos 1999. évi CXXI. törvény (a gazdasági kamarákról) 30-33§, és a HKIK Alapszabálya és Választási Szabályzata tartalmazzák. Az ülés keretében 31 az ipari küldött kerül megválasztásra.
A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg. 

•    Igazolás módja:
o    személyi igazolvány vagy
o    egyéb személyazonosító dokumentum

Az ülésen kizárólag az adott tagozatban választásra jogosult gazdálkodó szervezetek, névjegyzékben, tagjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett képviselői vehetnek részt.

Csak kamarai tagvállalat választható küldöttnek. 

Tagozati ülések tárgysorozata:
1.    Tagozati gyűlés megnyitása
2.    Tagozat alelnökének beszámolója az elmúlt 4 év munkájáról
3.     Kamarai küldöttek (pótküldöttek) megválasztása
4.    Zárszó – a tagozati ülés bezárása

 

A tagozati üléseket követően Tisztújító küldöttgyűlésre kerül sor 2020. szeptember 18-án. 

 

 Benedek Zsolt sk.

HKIK alelnöke ipari tagozat

 

File Sándor

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
főtitkár
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 104-es mellék
+ (36) (30) 749-5381
E-mail cím: 
sandor.file{#}hkik.hu