Szintvizsga

A szintvizsga a gyakorlati készségek elsajátításának mérésére szolgáló, a képzési folyamatba épített ellenőrzési rendszer, amely az első szakképzési év felét követően, még az összefüggő gyakorlat időszaka előtt információt ad a tanulók időarányos felkészültségéről, gyakorlati ismereteik szintjéről. Ezeknek a vizsgáknak a megszervezése is a kamara hatáskörébe tartozik az illetékes szakképző iskola közreműködésével. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény értelmében tanulószerződést csak az a tanuló köthet, aki szintvizsgát tett.

A szintvizsgákon lehetőség van a gyakorlati képzést végző vállalkozásoknak a hozzájuk kerülő tanulók kiválasztására is.


A szintvizsga célja és az érintettek köre

A szintvizsga a szakképzés szakmai követelményeire épül, elsősorban gyakorlati feladatokból áll.

A szintvizsga célja, hogy felmérje: a szakközépiskolai tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, kihelyezhető-e gazdálkodó szervezethez „üzemi” (termelési) körülmények közé.

Szintvizsgát annak a szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel. A vizsga minden – az előzőekben meghatározott – tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele.

Az alábbi tanulóknak tehát nem kell szintvizsgát tenniük:

• esti, levelező vagy egyéb sajátos munkarend szerint tanulók,

• érettségi végzettséggel rendelkezők,

• másod- vagy további szakmát tanulók,

• részszakképesítést tanulók,

• a sikeres szintvizsgával rendelkező tanulók.

A szintvizsga lefolytatására rendelkezésre álló vizsgaidőszakot az Szt. határozza meg, mely alapján az első szakképző évfolyam tanévében február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban lehet megszervezni.

A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló-, javító szintvizsgát szervez. A javító és pótló szintvizsgát az adott tanévben kell megszervezni.

A szintvizsgák szervezésének és lebonyolításának rendelkezéseit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata tartalmazza.

 

Kőműves tanulók szintvizsgáznak az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának Építőipari tanműhelyében 2017 márciusában

Kőműves tanulók szintvizsgáznak az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának Építőipari tanműhelyében 2017 márciusában

 

A szintvizsga követelménye és feladatbankja

A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a gazdasági kamara dolgozza ki. A szakközépiskola vagy szakiskola a felvételkor ismerteti a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát.

A feladatbankok az www.isziir.hu honlapon megtalálhatók. A szintvizsga feladatbank tartalmazza a megoldandó feladatok leírását, a szakképesítés megnevezését, OKJ azonosítóját, a maximum elérhető pontszámot, a feladat megoldására rendelkezésre álló időt, a szintvizsga javasolt időpontját és azt a kerettantervet kiadó rendeletszámot, amely alapján a feladat készült. Amennyiben a kerettantervben olyan módosításokat hajtank végre, amely a szintvizsga feladatokat is befolyásolja akkor a módosított kerettantervi rendelet száma jelenik meg a feladatokon. Egy-egy szakképesítés feladatbankja általában 4 db feladatot (A, B, C, D) és a hozzájuk tartozó értékelő lapokat, valamint a vizsgabizottságnak szóló tájékoztatókat tartalmazza.

 

Szintvizsgával rendelkező tanulók szintvizsga kötelezettsége új szakképesítés vagy évismétlés esetében

Abban az esetben, ha egy tanuló a kilencedik évfolyamon sikeres szintvizsgát tesz, majd a tizedik évfolyam helyett beiratkozik egy másik szakközépiskolai vagy szakiskolai szakmára (akár kilencedik, akár tizedik évfolyamon) nem szükséges újra szintvizsgáznia, hiszen egyszer már tanúsította azt, hogy képes irányítás mellett dolgozni.

Ha a tanuló kilencedik évfolyamon sikeres szintvizsgát tett és ezen évfolyam végén megbukik, nem szükséges újra szintvizsgát tennie a megismételt évfolyamon, hiszen a sikeres szintvizsga már tanúsítja azt, hogy rendelkezik az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákkal. Újabb mérésre nincs szükség.

 

A szintvizsga és a tanulószerződés-kötés összefüggései

A szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.

Ezen évfolyamon az eredményes szintvizsga teljesítésének nincs következménye: a tanuló gyakorlati képzése a szorgalmi időszak befejezéséig továbbra is az iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében valósulhat meg. Az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetétől a hátralévő teljes képzési időre azonban már köthető tanulószerződés, amennyiben a tanuló sikeres (legalább 2-es osztályzatú) szintvizsgával rendelkezik.

Sikertelen szintvizsga esetén a gyakorlati képzés továbbra is az iskolai vagy kizárólag gyakorlati célt szolgáló tanműhelyben szervezhető.

A tizedik-tizenegyedik évfolyamon szintvizsga nélkül KTM-be mehet a tanuló tanulószerződés keretében. KTM hiányában ez a szigorítás azt eredményezi, hogy a tanuló kizárólag iskolai tanműhelyben teljesítheti a gyakorlatát. A szigorítás a gyakorlati képzés teljesítésére vonatkozik, azaz független a szerződés típusától, tehát sikeres szintvizsga hiányában, nem KTM-mel a gyakorlati képzés megvalósítására együttműködési megállapodás sem köthető.

Kapcsolódó dokumentumok:

Szintvizsgához kapcsolódó dokumentumok

Szintvizsga információk az MKIK oldalán

Az ISZIIR főoldala

 

További információért keresse kollégáinkat!

Némethné Török Noémi

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
szintvizsga referens, pályaorientációs adminisztrátor
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 114-es mellék
E-mail cím: 
noemi.torok{#}hkik.hu

és

Nagy Renáta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati képzőhely ellenőrzési referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
+36 36 429-612 120-as mellék
E-mail cím: 
renata.nagy@hkik.hu