Mesterképzés és mestervizsga

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.


 

Mestervizsgára annál a területi kamaránál (Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) lehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

 

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

  • szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,
  • az adott szakma mestervizsga követelményében (MVK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja,
  • az adott szakma mestervizsga követelményében (MVK) megfogalmazott egyéb feltételeknek megfelel.

 

Mesterképzés:

A mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák (Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) szervezik és bonyolítják.

A mesterképzés időtartama összesen 180 óra, ami két részből áll:

  • Szakmai rész:

A szakmai képzés 120 óra (80 óra szakmai elmélet, 40 óra szakmai gyakorlat). Időtartama a heti képzési napok számától függően: 3-4 hónap. Egyes szakmák esetében a vizsga bemeneti követelménye lehet mesterremek készítése (pl. asztalos,) vagy mesterdolgozat írása (pl. autószerelő, kereskedő)

  • Pedagógiai és vállalkozási ismeretek rész:

A képzés 60 óra (20 óra Pedagógiai ismeretek, 40 óra Vállalkozási ismeretek). Időtartama a képzési napoktól függően: 1-2 hónap

A mestervizsga  gyakorlati, írásbeli, és szóbeli vizsgarészekből áll.

 

Tanfolyam- és vizsgadíj: 

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely - eszköz-és anyagigény. Tájékoztató jelleggel, megközelítőleg 150-200 ezer forint (a képzésre részletfizetési lehetőség van vagy érvényes pályázati támogatás esetén kedvezmény is igénybe vehető).

A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában megállapított összeg:

  • a kamarai tagok esetében bruttó 100.000 Ft,
  • nem kamarai tag (regisztrált vállalkozás) esetében bruttó 120.000 Ft.

A mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.

 

A sikeresen vizsgázók MESTERLEVELET kapnak, melyet ünnepélyes keretek között a mesteravatón vehetnek át.

 

 

 

2019-ben tervezett

mesterképzések

 

 

 

2019-ben tervezett

mestervizsgák

 

 

Mestervizsgával gyakorolható

tevékenységek

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Mestervizsga jelentkezési lap

Munkáltatói igazolás minta

Rendeletben kiadott mestervizsga követelmények

Mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzetek

 

További információért keresse kollégáinkat!

Pappné Ambrus Katalin

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
munkaerő-piaci referens, mestervizsga referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 122-es mellék
E-mail cím: 
katalin.ambrus{#}hkik.hu

Urbán Orsolya

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Telefonszám: 
+(36) (37) 600-075
+(36) (20) 286-4448
E-mail cím: 
orsolya.urban(#)hkik.hu