Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

2019.07.19.

Július 19-én nyílik meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás, mely célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A pályázatok benyújtásának végső határideje 2019. augusztus 5. 14 óra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező és megtérülést valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban – felsőoktatási intézmények, kutató-tudásközvetítő szervezetek bevonásával – megvalósított KFI projektjeinek támogatása, amelyek nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldását tűzik ki célul a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva fontos problémák megoldásához járulnak hozzá és jelentős gazdasági, társadalmi hasznot hoznak az erőforrások ésszerű fókuszálásával.

A pályázat keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Alkalmazott (ipari) kutatás
 • Eljárási és szervezési innováció
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Piacra jutási tevékenység
 • Iparjogvédelmi tevékenység

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:

 • az “A” alprogram esetén:
  • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
  • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
  • maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),
 • a „B” alprogram esetén:
  • minimum 400 millió Ft és maximum 1.000 millió Ft.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-20...

Becskei Márk

Workplace: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Position: 
Tanácsadó és Projektiroda irodavezető
Address: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Phone number: 
+ (36) (36) 429 - 612 121-es mellék
+ (36) (20) 517-9290
E-mail address: 
mark.becskei{#}hkik.hu