Aki tanulni szeretne, most is megteheti

2020.04.07.

Ezekben a napokban kulcsjelentőségű, hogyan tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez – igaz ez a vállalkozásunk működésére és a magánéletünkre is. Hogyan teszik ezt a felnőttképzők? Tudjuk-e ezt az időszakot a tanulásra használni? Megkérdeztük.

 

A felnőttképzés 2020.03.27-től átmenetileg más szabályok mentén zajlik.  Több, mint 20 éves felnőttképzési tapasztalattal, aktuális igényekhez igazodva kínál képzéseket az OKTAT60 Kft az ország teljes területén. A hagyományos oktatásról ők is átállnak a távoktatásra - a vállalkozás tulajdonosát, Szombati Lajost kérdeztük, milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a felnőttek számára ebben az időszakban? 

 

A felnőttképzés keretében oktatott szakmák eddig igen szűk körét érintette a távoktatás lehetősége, nagyon fontos viszont hangsúlyozni, hogy az adott kormányrendelet nyújtotta lehetőség sem ennek korlát nélküli engedélyezését jelenti. A távolléti oktatás, digitális eszközökkel történő képzés nem minden szakma esetében megvalósítható, alapvetően figyelembe kell venni a jellegét, célját, az elmélet és gyakorlat arányát, célcsoportját. Ki kell emelni, hogy ez a módosítás teljesen új helyzetet teremt, az eddigiektől eltérő kihívások elé állítja a felnőttképzőket, oktatókat és résztvevőket egyaránt. Ezt a formát mindenkinek tanulnia kell még. Az informatikai alapkészségek ebben a folyamatban kulcsfontosságúak, felértékelődnek valamennyi szereplőt tekintve. Célunk, hogy ebben is hathatós segítséget tudjunk nyújtani a jövőben (bárki számára elérhető tanfolyamok, tréningek, belső oktatások, stb.).

Intézményünk minden egyes folyamatban lévő és indítás előtt álló csoport esetében egyedileg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a szakma, illetve a résztvevők alkalmasak-e az távolléti oktatásra. Alapvetően az e-learning formát az elméleti oktatásra tudjuk használni, illetve olyan szakmák esetében, amelyeknél a gyakorlat tantermi körülmények között eddig is tartható volt (pl. Munkavédelmi technikus esettanulmányok feldolgozásával, vendéglátóipari képzések esetében gazdasági számítások, stb.)

Elengedhetetlen, hogy olyan keretet találjunk, amelyet az oktatási szereplők biztonsággal tudnak használni, emellett megfelelőképpen dokumentálható a „jelenlét” (figyelembe véve a felnőttképzési törvény távoktatásra vonatkozó előírásait).

 

Az új képzési mód nagyobb fokú informatikai felszereltséget igényel. A hirtelen adódó helyzetben hogyan tudtak felkészülni arra, hogy az ilyen típusú képzések is megvalósíthatóak legyenek?

 

Sikeresen pályáztunk a tavalyi évben a Digitális Jólét Programban keretében oktatásmódszertani és -technológiai fejlesztésre, mely nagyságrendileg 30 milliós fejlesztést jelentett (informatikai eszközök beszerzése, e-learning tananyagok kidolgozása). Emellett saját erőből is beruháztunk a másik informatikai termünk felújítására, hogy megfelelő technikai hátteret tudjunk biztosítani. Készültünk a felmerülő igények kiszolgálására, illetve a Szakképzés 4.0 keretében meghatározott fejlesztési irány megvalósítására. Egy nemzetközileg akkreditált távoktatási keretrendszer mellett döntöttünk, melyet egy valós idejű, illetve rögzített videóanyag alkalmazására alkalmas modullal egészítettünk ki. Így az adott óráról történő hiányzás pótlása elektronikus tananyagok és rögzített előadások feldolgozásával biztosított.

Bár a rendkívüli helyzet fennakadásokat okozott a felnőttképzés menetében, a jelenleg „elveszettnek” tűnő időt aktívan a fejlődésre fordítottuk, készülünk mindezek mellett a júliustól hatályba lépő változásokra is.

 

Akik tanulni és képezni szeretnék magukat, mikortól és hogyan tehetik ezt a meg a digitális felnőttképzés keretében?

 

A járványügyi helyzet előrébb hozta az új módszerek bevezetését, gyorsította a fejlesztés ütemét, így várhatóan április második felétől kezdjük az új formában a képzések folytatását, illetve a tanfolyamok indítását. Erről minden egyes csoportot helyzetének megfelelően kiértesítésítünk, és honlapunkon is tájékoztatjuk az embereket a lehetőségekről. 

Bízunk benne, hogy az átállás a kezdeti nehézségeket leszámítva zökkenőmentes lesz és az új módszertan nyújtotta lehetőségeket (időben rugalmas, nem helyhez kötött, támogató közösségek kialakítása/kialakulása, a tanulás egyéni üteméhez történő igazodás, stb.) minél jobban ki tudja mindenki használni.

 

A fotó az OKTAT60 Kft  ünnepségén készült, a több mint 20 éve náluk oktató tanárok elismerése alkalmából

Balról jobbra: Szombati Lajos - az OKTAT60 Kft ügyvezetője, tulajdonosa; Deme Edina oktató; Meziné Siklóssy Ágota oktató; Kiss Endre oktató;  Kiss Éva