Átalányadózás: új tevékenység a 80 százalékos költséghányadú körben

2022.11.09.

2023. január 1-jétől a termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerében 85.53.11-es számon szereplő személygépjármű-vezető képzésből származó tevékenység bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

További módosítást is eszközölt a kormány, mely a következő:

A Magyar Közlöny 181. számában jelent meg a 441/2022. kormányrendelet az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. kormányrendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról. A rendelet átfogalmazza a katatörvénynek (2022. évi XIII. törvény) a kataalanyiság megszűnésére vonatkozó rendelkezését. Eszerint az 5. § (1) bekezdésének g) pontjában foglaltaktól eltérően a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt. Ez a rendelkezés a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételekre érvényes.
A korábban hatályos rendelkezés úgy szólt, hogy a kisadózói adóalanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.

Az új kormányrendelet azt is előírja, hogy megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó a katatörvény 2. paragrafus 2. pont a)–j) alpontjainak bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak. A kisadózónak ezt a tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

Pontosítja a rendelet az adóhatóság határozathozatali kötelezettségére vonatkozó szabályt is. Az új rendelkezés szerint a katatörvény  5. paragrafusának (4) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az esetben is, ha a kisadózó a (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

 

Forrás: adozona.hu