Beszámoló Fgytv. 36/A. § (2) alapján 2020. évi beszámoló a HKIK által működtetett Békéltetető Testület tevékenységéről

 

 

 • A beérkezett kérelmek száma és ügytípus szerinti megoszlása

Lezárt ügyek száma: 163

lábbelik: 13

építőanyagok, burkolatok, nyílászárók: 8

számítástechnikai és iroda gépek, eszközök, adattárolók: 7

híradástechnika: 14

háztartási és kerti gépek, kézi szerszámok: 15

látszerészet, fényképészet, optika: 7

egészségmegőrző, gyógyászati termékek: 3

járműalkatrészek: 9

bútor, sportszer, hangszer: 4

építőipari kivitelezés: 7

turizmus: 9

közlekedés: 7

posta, távközlés: 14

közüzemi szolgáltatások: 21

javítás, karbantartás: 7

egyéb szolgáltatás: 2

személyi szolgáltatás: 1

oktatás: 1

gazdasági és egyéb szolgáltatások: 1

 

 • A fogyasztók és a vállalkozások között gyakran vitákat eredményező, rendszeresen előforduló vagy jelentős problémákat, valamint ezen információkhoz csatolt ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy a jövőben az ilyen problémák hogyan kerülhetők el vagy oldhatóak meg:

Nincs rendszeres probléma, valamennyi ügy egyedinek mondható, tipizálni kizárólag a lábbeli termékeknél lehet (cipő) ahol a vállalkozó elmondja, hogy nem megfelelően hordták az adott lábbelit, míg a fogyasztó azt mondja, igen.

 • Azon békéltető testületi eljárások számára vonatkozó adatokat, amelyekben a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasítására került sor, továbbá az elutasítás hátterében álló indokok és ezek százalékos aránya

19 db

A vállalkozás rendezte a fogyasztóval a jogviszonyát, illetve alaptalan fogyasztói kérelem, vagy jogszabály kizárja a békéltető testület eljárását.

Aránya: 11%

 • Az adott évben meghozott döntési típusoknak a teljes ügyszámhoz viszonyított arányát, a fogyasztó igényének megalapozottsága, megalapozatlansága szerinti bontásban, külön kitérve az eljárást megszüntető döntésekre és ez utóbbiak okaira, amennyiben ismertek:

egyezség, - 23 db

kötelezés,- 3 db

ajánlás, -  32 db

elutasítás, -  19 db

megszűntetés,  - 76 db

áttétel, - 11 db

száma és aránya 70%-30%.  (Az eljárások 70%- a teljesült.)

 

76 db megszüntető határozat volt

 • vállalkozói időközben teljesítette a fogyasztó kérést
 • hiánypótlásokat a fogyasztók nem küldik vissza
 • Amennyiben ismert, azon eljárások arányát, amelyek esetében a felek az eljárás eredményének megfelelően jártak el

A fogyasztók max. 10%-os arányban jelzik vissza – kizárólag akkor ha nem teljesül az ajánlás – eljárás eredményét.

 • A fogyasztói jogviták lezárásához szükséges átlagos időtartamot

Gyakorlatunk szerint 60 nap.

 • Amennyiben ismert, a meghozatalra került ajánlások, kötelezést tartalmazó határozatok, egyezséget jóváhagyó határozatok vállalkozás általi teljesítésére vonatkozó adatokat

A fogyasztók max. 10%-os arányban jelzik vissza – kizárólag akkor ha nem teljesül az ajánlás – eljárás eredményét. Teljesülésről a testület még nem kapott visszajelzést.

 • Annak tényét, hogy a békéltető testület tagja-e valamely határon átnyúló alternatív vitarendezést elősegítő hálózatnak:

Nem.

 • Tájékoztatást a békéltető testület tagjai számára rendszeresen nyújtott képzésekről

A testület rendszeresen részt vesz a minisztérium által szervezett workshopokon, melyről az írásos összefoglalása és hanganyaga a testület tagjai rendelkezésére bocsátjuk.

 • A békéltető testület értékelését az általa lefolytatott eljárások eredményességéről és teljesítménye javításának lehetséges módjairól

A BT az aránylag azon kevés reklamációiból, hogy nem teljesültek az ajánlások, azt vélelmezi, hogy legalább 90%-os eredményességgel születnek meg a testület ajánlásai avagy kötelezései.

A teljesítmény javítására álláspontunk szerint akkor kerülhetne sor, ha újra lehetne személyes meghallgatást tartani a közvetlenség alapján.

Gyakorlati tapasztalat az, hogy a személyes meghallgatásokon sokkal gyakrabban közelednek az álláspontok, hiszen az eljárást vezető elnök plusz információkkal tud szolgálni, ami segíti kötelezés, ajánlás, vagy egyezség létrejöttét.

 

Eger, 2021. április 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gondos István s.k.

a Heves Megyei Békéltető Testület

elnöke