Digitális lett a felnőttképzés is

2020.04.16.

Az iskolák 2002.03.16-i munkarend változása után 2020. 03.27-étől a felnőttképzés is átállt a digitális képzésre. Néhány hét bizonytalanságát oszlatta el a 70/2020-as Kormány rendelet, mely lehetővé tette, hogy ebben az időszakban a felnőttképzés szintén távolléti és távoktatás formájában, digitális képzésként valósítható meg. Vagyis a tanfolyamoknak nem kellett félbeszakadniuk, sőt újabbak is indíthatóak, mindössze más formában történik a tananyag elsajátítása.

 

A jogszabály ezzel bővebb lehetőséget biztosít a felnőttképző intézmények számára, hiszen távoktatásra a korábbiakban elenyésző számú szakképesítés esetében volt mód, most viszont már (a veszélyhelyzet ideje alatt) megtehetik, akkor is ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem tette lehetővé. Egyedüli kivételt az állami foglalkoztatási szerv által biztosított ún. munkaerőpiaci képzések jelentenek, ezeket átmenetileg felfüggesztik.

 

Kedvező, hogy a támogatott képzések esetében az elszámolhatóság nem változik, a Korm. rendelet alapján távoktatásban megtartott képzés elszámolására a kontaktórás (személyes jelenlétet igényló) képzés elszámolási szabályai az irányadók. 
A kedvezményezetteket egyéb intézkedéscsomag is támogatja a projektek megvalósulásában, mint például egyszerűbb eljárásokat, meghosszabbított határidőket, valamint több teljesítési elvárás tekintetében átmenetileg enyhébb szabályokat alkalmaznak.

 

Heves megye legnagyobb, országos lefedettségű felnőttképző cége, az OKTAT60 Kft. már az elmúlt évben nagymértékű oktatásmódszertani és -technológiai fejlesztésbe, e-learning tananyagok kidolgozásába kezdett. A jelenlegi helyzetben felgyorsították a fejlesztés ütemét, és előrébb hozták a bevezetését. Képzéseiket folyamatosan indítják, külön írásban számolunk be arról, milyen lehetőségeket biztosítanak azoknak akik képezni szeretnék magukat és szakmát szeretnének elsajátítani. 

A speciális képzési profillal, nagy szakmai múlttal rendelkező, EuroSkills és WorldSkills sikereket elérő Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. a hegesztők oktatásában már régóta sikerrel használja a digitalizáció előnyeit, képzéseiket most is zökkenőmentesen meg tudják valósítani, így van ez a jelenleg folyamatban lévő tanfolyamukkal, és a jelentkezők igényei alapján ezután indítottakkal is.

A szépészeti ágazatban iskolarendszerben tanulók gyakorlati oktatása mellett jelenleg két tanfolyam zajlik a PAPA THOMAS Kft. szervezésében. Tapasztaltuk az, hogy az elméleti rész oktatása egyszerűbben átültethető, a gyakorlatot pedig oktató videókkal és videokonferenciákkal segítik az új képzési rendben.   A fő tevékenységként szépségipari termékek forgalmazásával foglalkozó vállalkozás egri és gyöngyösi boltja a megadott időkeretek között nyitva van, s a megrendelések kiszállítását is végzik.

 

Komplex szakmai vizsgák azonban a veszélyhelyzet időtartama alatt iskolarendszeren kívüli képzések esetén nem szervezhetőek, azokra a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.

 

A képzésekkel és a képzések egységes dokumentumainak kezelése a rendelet szerint a következő  előírások mentén történik:
 - a képzésben részt vevő személyek kontaktórás hiányzásai igazoltnak minősülnek, a Korm. rendelet értelmében visszamenőleges hatállyal a vészhelyzet kihirdetésétől kezdve, azaz 2020. március 11-től,
- a választott távoktatási forma által biztosított lehetőségektől függően kell vezetni a jelenléti íveket, az ellenőrzést igazoló dokumentumokat, a haladási naplót 
- a további képzési dokumentumok vezetése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § -ának rendelkezései szerint történjen

 

 

MIT IS JELENT EZ PRAKTIKUSAN A FELNŐTTKÉPZŐK SZÁMÁRA?

A kormányrendelet fő megállapításai:
•    Kontaktórás képzések nem indíthatóak és a szakmai vizsgák is felfüggesztésre kerültek.
•    Távolléti oktatás keretében lehet csak képzéseket megvalósítani.
•    Pályázati képzések esetében a veszélyhelyzet kihirdetése óta a hiányzások igazolt hiányzásnak minősülnek, valamint elszámolhatóak a költségek távolléti oktatás esetén is.
•    Az Flt. szerinti munkaerőpiaci képzések felfüggesztésre kerültek. (pl. IKER képzési programok; Munkaügyi Központok által finanszírozott képzések)

 

Milyen képzésekre vonatkozik a kontaktórák tilalma?
•    Minden képzésre, ami alatt nem csak az engedélyezett képzők engedélyezett képzéseit értjük.

 

Tarthatják-e tovább a képzéseiket, ha képzési programuk, vagy az OKJ-s rendelet nem engedi a képzés távoktatási formában történő megvalósítását?
•    Igen, a veszélyhelyzeti kormányrendelet felülírja a tiltásokat és engedi, hogy a képzési programban, vagy a jogszabályban megfogalmazottaktól eltérően, távoktatásban képezzenek.

 

Van-e kitétel a szakmai képzések gyakorlati részérének megszervezésére?
•    Nincsen, de nyilvánvalóan vannak olyan gyakorlati (vagy akár elméleti) részek, melyekre a távoktatási forma nem alkalmas. Még ha a kormányrendelet nem is tér ki az ilyen tevékenységek tiltására, például nem tudunk egy targoncára felülni az online térben, és egy villanyszerelőre sem bíznánk a szerelési munkát, ha csak youtube videókon tanulná a szakmáját. Felelősen kell eldönteni, hogy a képzési programban megfogalmazott ismeretek átadhatók-e az online térben, és aszerint végezzék a képzési tevékenységüket. Bármennyire fáj kimondani, de az is egy választási lehetőség, hogy bizonyos képzéseket nem indítanak el.
•    A képzések legtöbb esetben tartalmaznak elméleti részeket, illetve olyan ismeretanyagot, amelyeket online formában is át lehet adni, hozzuk előre az ütemezésben ezeket a tananyagegységeket. Az extrém rövid képzések esetén át kell gondolni, hogy érdemes-e egyáltalán elindítani, mivel egyelőre vizsgázni úgysem tudnak a résztvevők.

 

Hogyan dokumentálható a távolléti képzés?
•    Igazolható módon. Nincsen jelenleg direktíva, ezért ahol a távoktatás miatt értelmezhetetlen az adott dokumentálási kötelem, ott egyértelműen, pontosan meghatározva járjon el a felnőttképző intézmény, hogy mit miért csinál. Például a felnőttképzési szerződésben a képzés helyszínénél azt jelöli, hogy a képzés a 70/2020as kormányrendelet alapján távolléti képzés formájában valósul meg.

 

Kell felnőttképzési szerződést kötni és ha igen, elég-e az elektronikus?
•    Természetesen kell felnőttképzési szerződést kötni, a kormányrendelet a képzések távolléti lebonyolítására tér ki, egyebek tekintetében (mint például a képzési jogviszony létrejöttének igazolása) továbbra is a Felnőttképzési törvény előírásai az érvényesek. Jogszerűen írásban kell megkötni a szerződést, aminek a rendelkezésre állása jelenleg (még) postai úton megvalósítható.”

 

A felnőttképzést szabályozó rendelet IDE KATTINTVA, a támogatások felhasználásának könnyített átmeneti szabályait ismertető rendelet IDE KATTINTVA tölthető le.

 

„Mit is jelent ez praktikusan a felnőttképzők számára” résztartalom forrása: educert.hu