A duális képzés folytatásának formái

A szakképzési rendszerünk átalakítása során az új jogszabályi környezet lehetőséget biztosít a szakirányú oktatásban megvalósítható együttműködésekre. Szakirányú oktatást duális képzőhely, illetve szakképző intézmény folytathat. A képzés során, helyi igényeknek megfelelően az együttműködésnek több formája is megjelenhet.
A minél hatékonyabb oktatás megvalósítása céljából a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tananyaga az adott szakmára kiadott programtervekben nem kerül élesen elválasztásra, ezáltal lehetőséget biztosítva a duális képzőhelyeknek arra, hogy a szakmai gyakorlat mellett szakmai elméletet is oktathassanak, illetve az együttműködéseknek különböző kombinációkban történő megjelenésére.

A duális képzőhelyi követelményeknek való megfelelés esetén a tanuló közvetlenül a duális képzőhellyel köt szakképzési munkaszerződést. Amennyiben a duális képzőhely nem tud élni azzal az új szakképzési rendszer által biztosított lehetőséggel, hogy a szakmai gyakorlat mellett szakmai elméletet is oktasson, a szakirányú oktatás a régi szakképzési rendszerben megszokott, hagyományos módon is megvalósulhat.
Ebben az esetben

  • a szakmai elméletet a szakképző intézmény,
  • a szakmai gyakorlatot pedig a duális képzőhely valósítja meg.

Új együttműködési lehetőség: ágazati képzőközpont

A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a jogszabály ÁKK-k létrehozására biztosít lehetőséget, amelyek az alábbi kombinációkban működhetnek együtt:

  •  legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás által, vagy
  • legalább kettő középvállalkozás vagy nagyvállalkozás által vagy
  • a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos

tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaságként.

Az ÁKK-k létrehozásával azoknak a kisvállalatoknak is lehetősége nyílik a szakirányú oktatásban történő szerepvállalásra, közös megvalósításra, amelyeknek csak az adott szakma egy részének oktatására van kapacitása, fogadókészsége. Az alapító vállalkozások, szervezetek közösen határozzák meg és szervezik a tanulók szakirányú oktatását a vállalatok, szervezetek különböző helyszínein, telephelyein vagy a közösen létesített gyakorlati képzőhelyen. Amennyiben a szakirányú oktatás ÁKK keretein belül valósul meg, a szakmai órák szakmai elméleti tartalmainak oktatását részben vagy egészben az ÁKK látja el. Szükség esetén – illetve, ha az ÁKK-ban a szakképzési centrum (SZC) is tulajdonos – a szakképző intézmény saját erőforrásai felhasználásával is megszervezheti. Az oktatók foglalkoztatása alapján az ÁKK szolgáltatást vásárolhat az SZC-től, vagy fordítva, esetleg megosztva a feladatot. Az együttműködések által egyfajta szakmai felügyelet és minőségbiztosítás is megvalósulhat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalati képzőközpont

Önállóan vagy más gazdálkodó szerv megbízása alapján szakirányú oktatás folytatása céljából a saját tanműhellyel rendelkező nagyvállalkozás, ha utolsó éves nettó árbevételének legalább 90%-a vállalkozási tevékenységből származik, saját szervezetén belül VKK-t működtethet. VKK keretein belül megvalósított szakirányú oktatás esetében is létrejöhet együttműködés, illetve munkamegosztás. Szükség esetén a szakmai órák szakmai elméleti tartalmainak oktatását a szakképző intézmény saját erőforrásai felhasználásával megszervezheti. Szolgáltatás vásárlására vagy a feladatok megosztására ebben az esetben is van lehetőség az SZC (vagy bármely más szakképző intézmény) és a VKK között.

Tudásközpont

Szakirányú oktatás és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés egy képzőközpontban történő megvalósítása céljából a felsőoktatási intézmény és az SZC együttesen legalább ötvenegy százalékos tulajdoni hányadával létrehozott nonprofit gazdasági társaság ún. tudásközpontként működhet. Szükség esetén a szakmai órák szakmai elméleti tartalmait az intézmény saját erőforrásai felhasználásával megszervezi, más esetben részben vagy egészben a feladatot a tudásközpont látja el. Az ÁKK és a tudásközpont – mint együttműködési forma – szervezeti minőséget a cégbíróság állapítja meg, mindkettő csak nonprofit gazdasági társaságként működhet. Az ÁKK és a VKK esetében a szakirányú oktatás folytatásának feltétele a kamarai nyilvántartásba vétel. A nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a szakképzési munkaszerződés megkötését.