Együttműködik a kamara és az egyetem

2019.05.21.

2019. május 21-én került sor a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Eszterházy Károly Egyetem együttműködési megállapodásának hivatalos aláírására. A két intézmény összefogása több évtizedes múltra nyúlik vissza, mely a megyei vállalatok és az egyetem tanulóinak közös érdekét szolgálja. Ezen célkitűzések mentén született meg az egyezség, melyet Dr. Bánhidy Péter a HKIK elnöke és Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona az EKE rektorhelyettese kézjegyükkel látták el a kamara egri székházában.  

 

Dr. Bánhidy Péter kiemelte, a korszerű technológiák folyamatos fejlődése miatt különösen fontos, hogy a tudást megtestesítő egyetem és a gazdaságot képviselő kamara közösen dolgozzon a jövő eredményességén. A két szervezet 2015-ben már aláírt egy megállapodást, mely most megújításra, újragondolásra került. Az elnök ismertetőjében bemutatta, hogy a két szervezet az elmúlt 5 évben erősítette egymást közös kutatásban a Vállalati innovációs potenciál fejlesztéséért, a Kutatók éjszakáján pályaorientációs program keretében állásbörzéken Egerben és Gyöngyösön, Országos Tudományos Diákköri Konferencián és a Tudásközpontok nyílt napjain.  

 

Az EKE szeretne a régió meghatározó felsőoktatási intézményévé válni, melyhez elengedhetetlen a gazdasági szereplőkkel való szoros kapcsolat- húzta alá Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes asszony. Az együttműködés törekszik a gazdasági szereplők felsőoktatási képzési igényeire, munkaerő-piaci szükségleteinek kielégítésére, a megyei innovációs folyamatok előmozdítására, a térség terület-, és gazdaságfejlesztési potenciáljának erősítésére. A közös kutatások segítik a gazdaságfejlesztési irányok és tervek meghatározását, közös projektek elnyerését és a megye eredményességének előmozdítását. Külön kiemelte a 2019. szeptemberi félévétől bevezetendő „kamarai” tantárgy létrehozását, melyet Dr. Csáfor Hajnalka dékán ismertetett. A „vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban” című tantárgy 4 kredites szabadon választható tantárgyként kerül fel az egyetem órarendjébe. A hallgatók részt vehetnek majd gyárlátogatásokon, erősíthetik a vállalati kapcsolatokat, üzleti tervezést, prezentációs technikákat és valós vállalkozói szituációkat próbálhatnak majd ki kamarai segítséggel. A program célja, hogy a hallgatókat segítse saját vállalkozás elindításában és gyakorlati ismeretek megszerzésében.  

Nagy Lajos a HKIK általános alelnöke a kutatás- fejlesztés-innováció területén adódó lehetőségeket, az élelmiszertudomány területén végezhető méréseket, a Tudásközpontok vállalati lehetőségeit emelte ki köszöntőjében.

 

Fotó: Szántó György

 

A több évtizedes múltra visszatekintő szakmai és partneri kapcsolat tapasztalatai alapján, közös érdekeken és a célkitűzések megvalósításán túlmenően Felek az alábbi konkrét területeken kívánnak együttműködni:

 

  • A Heves megyei munkaerő-piaci igények feltérképezése, a vállalatok felsőoktatási, felnőttképzési elvárásainak megfelelő képzési szerkezet kialakítása.
  • A munkaerő-piaci kereslet kiszolgálása érdekében a középiskolások körében pályaorientációs tájékoztató programok működtetése.
  • Közös szerepvállalás fiatalok helyben tartása érdekében a duális felsőfokú képzési rendszer által kínált lehetőségek bemutatásával, népszerűsítésével, alkalmazásának előmozdításával.
  • Egy „vállalkozói kompetenciákat gyakorlati oldalról fejlesztő tárgy” bevezetése és közös működtetése az EKE képzési rendszerében szabadon választható 4 kredites, heti két kontaktórás és bármely szakos hallgató által választható kurzus formájában. A tantárgy a vállalkozói gondolkodást, a vállalkozóvá válást segítő folyamat részeként épül be a képzésbe, melynek tartalmáról és bevont oktatóiról a HKIK gondoskodik. Kiemelt cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a vállalkozás gyakorlatorientált működését, a kereskedelmi kamarák szervezetorientált, vállalkozás orientált és társadalomorientált megközelítését, azok vállalkozásokat segítő tevékenységét és a kamarai szolgáltatásokat.
  • Gazdaságfejlesztési tervek kidolgozása, irányok meghatározása, a döntéshozók, megyei szervezetek tájékoztatása érdekében elemzések, helyzetértékelő, javaslattevő tanulmányok, szakmai anyagok kooperatív elkészítése.
  • A megyei innovációs potenciál fejlesztése érdekében szakmai együttműködés a vállalati elképzelések, gyakorlati innovációs igények feltérképezése az EKE és a HKIK kapcsolódási pontjainak meghatározása, projektek kidolgozása, és megvalósítása tekintetében.
  • Az EKE tudásközpontok által felölelt iparágak tekintetében vállalati kapcsolatok erősítése, aktivizálása a kutatói kapacitás gyakorlatorientált, piaci célú innovációs együttműködések és eredmények elérése.

 

Fotók: Szántó György

 

File Sándor

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
főtitkár
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 104-es mellék
+ (36) (30) 749-5381
E-mail cím: 
sandor.file{#}hkik.hu