Értesítés nélküli helyszíni kutatásokat végezhet a GVH

2019.06.13.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogosult előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást tartani a vállalkozások helyiségeiben, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén más helyiségekben- ideértve a magánhelyiségeket- is. 

 

MIT TEHETNEK MEG? MIT VIZSGÁLHATNAK?

 

Az előzetes értesítés nélkül helyszíni kutatáshoz a GVH vizsgálóinak bírói engedéllyel kell rendelkezniük.

  •     ennek felmutatását kérhetjük
  •     azt is, hogy igazolják, ők a GVH vizsgálói minőségükben lépnek be az üzletünkbe.

 

A bírói engedély szerint az üzleti és magánhasználatú helyiségekben önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphetnek, e célból lezárt terület, épületet vagy helyiséget felnyithatnak és átkutathatják azokat, valamint az ott fellelhető adathordozókat (számítógép, mobiltelefon, stb.) és járművet is átvizsgálhatják. A GVH vizsgálói lemásolhatják, vagy zár alá vehetik a feltételezett jogsértéssel összefüggő információkat tartalmazó iratokat, illetve másolatot készíthetnek a feltételezett jogsértésben résztvevő személyek informatikai eszközeiről.

 

A kutatás célja, hogy a helyszíni kutatással érintett vállalkozás helyiségeiben a vizsgálók az eljárás tárgyát képező feltételezett jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszközöket kutassanak fel. Tehát nagyon fontos, hogy az előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatás csakis bírói engedély birtokában végezhető!

 

A helyszíni kutatást a GVH vizsgálói folytatják le kutatási csoportokban, a csoport vezetőjéhez az ügyvezető, alkalmazottak vagy a meghatalmazott jogi képviselő a kutatás során felmerülő kérdéseivel bármikor fordulhat. A vizsgálóknak a helyszíni kutatás során lehetőségük van a rendőrség közreműködését kérni.

 

A helyszíni kutatásra főszabály szerint munkanapokon és munkaidőben kerül sor, de ettől az ügy egyedi körülményeire tekintettel eltérhetnek.

 

 

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK A HELYSZÍNI KUTATÁSSAL ÉRINTETTEKNEK?

 

  •     A GVH vizsgálóinak a kutatás helyszínére való bejutását nem tagadhatják meg, azt nem akadályozhatják.
  •     A munkavállalók kötelesek együttműködni a vizsgálókkal, de jogsértés beismerésére nem kötelezhetőek. A kért adatot, eszközt, felvilágosítást meg kell adniuk a vizsgálóknak.
  •     A vizsgálók törekednek rá, hogy a vállalkozás napi üzletvitelét ne akadályozzák, viszont korlátozhatják a szabad mozgást és a kommunikációt, pl. a vállalkozás levelezési rendszerét leállíthatják, egyes kulcsszemélyek helyszínről való távozását megtilthatják.

 

 

A GVH honlapján elérhető egy tájékoztató kiadvány vagy ide kattintva letölthető , amely eligazítást nyújt a vállalkozások számára a helyszíni kutatások menetéről, a vonatkozó jogszabályi háttérről, illetve a helyszíni kutatás során a vállalkozásokat, valamint a GVH vizsgálóit megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

Forrás: Budapesti Békéltető Testület Fogyasztóvédelmi Lapja