HKIK javaslata a Kormány részére a járványhelyzet gazdasági hatásának enyhítésére

2020.03.26.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt napokban több száz Heves megyei vállalkozás véleményét gyűjtötte össze, hogy minél pontosabb képet kapjon a koronavírus okozta válság gazdasági hatásairól, valamint olyan konkrét intézkedési javaslatokat kért tőlük, mely javaslatok alapján a Kormány a leghatékonyabb intézkedéseket tudja hozni. Ezáltal biztosítva a vállalkozások fizetőképességét, a munkahelyek és a vállalatok piaci helyzetének megőrzését, valamint a veszteség csökkentését. Ezeket a javaslatokat a HKIK 2020. március 26-án e-mailben eljuttatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé. 

 

Az elmúlt időszak eseményei, rendelkezései alapján a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a következő javaslatokat fogalmazza meg és javasolja, hogy az MKIK terjessze Magyarország Kormánya elé a korábbi gazdaságtámogató indítványaival egyetemben.

 

 

Ezen intézkedési javaslatok a következők:

 

 •  Javasoljuk, hogy a rendkívüli állapot során hozott kormányrendeletekben lehetővé tett közterhekre, járulékokra, KATA fizetésre tett mentesítéseket, moratóriumokat valamennyi nemzetgazdasági ágazatra terjesszék ki, hiszen ma már kivétel nélkül minden vállalkozást érintenek a begyűrűző gazdasági hatások.

 

 • Javasoljuk munkahelymegtartó pályázatok meghirdetését és elindításának előkészítését szegmentáltan két időszakra minden gazdálkodási formára (pl. nonprofit kft.):
  •   a válsághelyzet idején bérkifizetést nem szüneteltető, árbevételt nem realizáló vállalkozások kompenzálására
  •   az újraindítás időszakában a munkabérek finanszírozhatóságát megtámogatandón. 

 

 •   Javasoljuk a likviditás fenntartását segítő folyószáma hitel (pl. Széchenyi Kártya) program helyzethez igazítását:
  •   kamatmoratóriumot a most felvett hitelekre is
  •  a kamattámogatás 5%-ra emelését – folyószámlahitel esetében is

 

 • Az önkormányzatok részéről moratórium vagy kedvezmény az építményadóra a szükségállapot okozta recesszió idejére.

 

 • Kérjük az ÁFA – kiutálások/visszaigénylések soron kívüli, mihamarabbi teljesítését/kifizetését.

 

 • A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésének felfüggesztése 2020. dec 31-ig tartó időszakra legyen érvényes.

 

 • A társasági adó 2%-ban való maximalizálása. Javaslatunk, hogy a 2019. év társasági adójának maximum 2%-át fizessék be adóként a vállalkozások, a többit pedig fordíthassák fejlesztésre, munkabérre, forgóeszköz vásárlásra. Ez az újraindítást sokaknak segítheti. Egyfajta tartalék képződhetne. 

 

 • Magyarország Kormányának döntése alapján megjelent a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet, amely szigorúan szabályozza az üzletek kereskedelmi tevékenységét és azok nyitva tartását. Amennyiben a Kormány szigorúbb intézkedést helyez kilátásba, kérik kiemelten kezeljék a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi boltok/üzletek nyitva tartásának szabályozását a külföldről beérkező mezőgazdasági gépek, alkatrészek Magyarországra történő akadálytalan bejutását. Mivel a mezőgazdaságban szinte nincs olyan munka, ami halasztható. Az időben el nem végzett munka jelentősen kihat a termelés végeredményére a terméshozamra. Ilyen kereskedelmi üzletek lehetnek a gép és mezőgazdasági alkatrész, vetőmag kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások.

 

 • Kérjük az egészségügyi beszállítók felé fennálló, lejárt tartozások haladéktalan kifizetését, hogy a járványhelyzet kezeléséhez hiányzó eszközök beszerzése országos szinten helyreálljon.

 

 • Javasoljuk a települések, városok, ipari területek élet és vagyonvédelmének mielőbbi elindítását, mivel az elnéptelenedő utcák, hosszabb időre bezárt gazdasági egységek sajnos felerősíthetik a vagyonelleni bűncselekmények elkövetésének kockázatát. 

 

Hazai és uniós pályázatokhoz kapcsolódó javaslatok:

 

 • Javasoljuk a pályázati elszámolások felgyorsítását, a támogatások mielőbbi kifizetését, akár utólagos korrekció mellett is, mivel a jelentős vállalkozások által előre finanszírozott és még nem kifizetett forrás azonnali likviditási segítséget nyújthat.

 

 •  Az utófinanszírozású nyertes pályázatok esetén teremtsék meg az előleg lehetőségét, mert a megnehezült likviditási helyzet miatt sok projekt ellehetetlenül.
  • és/vagy 
  • teremtsék meg a lehetőségét az egyszeri időközi elszámolásnak, mert sok lehet a visszalépés.

 

 •  A pályázati indikátorok, mérföldkövek, szakmai mutatók, vállalások határidejének kitolása a veszélyhelyzet figyelembevételével.

 

Eger, 2020. március 26. 

 

Dr. Bánhidy Péter

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke