Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

 

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet, majd 25 óra (3 napos) egybefüggő tréning. Megengedett hiányzás maximum 16% (8 óra). 

A képzés indításának tervezett időpontja: 2023. év.

Ütemezése:

     •    Elmélet 3 nap (8-15. óráig)
     •    Gyakorlati tréning 3 nap  egybefüggő (8-15. óráig)
     •    Elméletből on-line vizsga 48 óra időtartam alatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre belépve (nem helyhez kötött)
     •    Gyakorlati szituációs vizsga 1 nap (9-13 óráig)
 

 

A képzés során elsajátítható ismeretek, tantárgyak:

Az ELMÉLETI képzésben elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés, szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges, pedagógia, szociálpszichológia, továbbá a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségek és a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges módszertani és alapvető adminisztrációs ismereteket tartalmaz.

A gyakorlati TRÉNING során életszerű szituációkkal ismerkednek, ahol a trénerek olyan módszerekkel és egyedi tanácsokkal tudják ellátni a résztvevőket, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Érzelmi intelligencia, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködésének fejlesztése, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadása gyakorlatias formában.

 

A képzés vizsgával zárul:

Az elméleti képzést online vizsga zárja, amely sikerességének függvénye, hogy a képzésben részt vevő továbbléphet-e a képzés tréning szakaszára. Próbavizsgákon mérhetik tudásukat mielőtt az záró éles vizsgát teljesítik. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja. A két vizsgarész sikeres teljesítése után megkapják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos tanúsítványát a képzés elvégzéséről. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására. 

 

A képzésről készült tájékoztató kisfilmek az alábbi linken elérhetők és tekinthetők meg:
Kamarai gyakorlati oktatói képzés:   https://youtu.be/_LLvWzixAmA
Kamarai gyakorlati oktatói képzés, gyakorlati oktatók részére:  https://youtu.be/CF9v4bkF7Io
Kamarai gyakorlati oktatói képzés, gyakorlati oktatás vezető szemszögéből:  https://youtu.be/XPnncRWk4YY
 

JELENTKEZÉS MÓDJA, FELTÉTELEK, VIZSGADÍJAK

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik. A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a Jelentkezési lap és mellékletei kitöltésével és csatolandó igazolások hiánytalan megküldésével.  

 

A jelentkezés feltételei:

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki a Szkr. 242. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel. A jelentkező rendelkezik az oktatni kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettséggel és 5 év szakmában igazoltan eltöltött gyakorlattal és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.

A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha három évnél több igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, ebben az esetben viszont, csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a hiánytalan jelentkezési dokumentációk beérkezését követően.
 

A képzés és a vizsga díja:

A képzési és vizsgadíj 2022-ben összesen: bruttó 114.300 Ft/fő, ebből, támogatott képzés esetén a résztvevő vagy munkáltatója által fizetendő 20%-os önrész: bruttó 22.860 Ft/fő. A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díjának 80%-a, azaz bruttó 91.440 Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel. A befizetett önrészről a HKIK számlát ad.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

•    JELENTKEZÉSI LAP,
•    GYAKORLATI IDŐ igazolás (Munkáltatói igazolás, ügyfélkapuról letölthető OEP igazolás, EVNY igazolás),
•    NYILATKOZAT büntetlen előéletről,
•    SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY másolata,
•    ezen felül adott esetben a jelentkezési lap tájékoztatójában szereplő dokumentumok.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva érheti el.

Az elektronikusan megküldött jelentkezési anyagokat eredetiben, papír alapon is szükséges eljuttatni a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába postai úton vagy személyesen.

 

Felnőttképzési Engedélyszám: E/2021/000104
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2021/001003  
Támogatási szerződés szám: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/10
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Jelentkezés és további információ:

Patvaros Krisztina

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati oktatói referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 115-s mellék
+ (36) (20) 402 - 4289
E-mail cím: 
krisztina.patvaros{#}hkik.hu