Kamarai hozzájárulás megfizetése

Heves megyei székhelyű vállalkozások:

 • Összege: 5 000 Ft/év (Kérjük, ellenőrizze vállalkozása adatlapját.)

 • Határideje: új vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételt/ bejegyzést követő 5 munkanapon belül, ezt követően minden év március 31-ig

 • Befizetés:

  • Banki átutalással vagy személyesen készpénzben:

   • Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-46800905-49020023

   • Kedvezményezett neve: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

   • Közlemény rovat: Vállalkozás adószáma és "kamarai hozzájárulás"

   • Nemzetközi bankszámlaszám: HU62 1030 0002 4680 0905 4902 0023

   • SWIFT: MKKBHUHB

  • Személyesen készpénzben vagy bankkártyával:

   • 3300 Eger, Faiskola út 15,

   • 3200 Gyöngyös, Fő tér 7.,

   • 3000 Hatvan, Horváth M. út 18.

 

A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.

Az adatlap és a kamarai hozzájárulás összegének beérkezését követően a kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában elektronikus, ennek hiányában postai úton igazolást kap a kamarai nyilvántartásba vételről. Az igazolás tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást befizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

Érdemes tudnia, hogy a rendezett kamarai regisztráció elengedhetetlen feltétele a NAV "köztartozásmentes adózó" minősítésének, és a sikeres pályázatoknak, támogatások lehívásának.

 

Önkéntes kamarai tag vállalkozások:

 • Kérjük, hogy a kamara által kiállított tagdíjszámla alapján, fizesse meg a tagdíjat. Ezt követően Önnek a kamara jóváírja az 5000 Ft kamarai hozzájárulás összegét. 
 • Amennyiben Ön kamarai tagdíjról számlát még nem kapott, de már megfizette az 5000 Ft kamarai hozzájárulás összegét, úgy a kamara a tárgyévi számított tagdíj összegéből az 5000 Ft–ot levonja, és a csökkentett összegről állítja ki a számlát.