Kamarai nyilvántartásba vétel (regisztráció) 2 lépése

TÖRVÉNYI HÁTTÉR:

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI .törvény 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a nyilvántartásba vételüket/ bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül kötelesek

 • székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni, melyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
 • Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel NEM válnak kamarai taggá!

FELHÍVJUK A KAMARAI TAGOK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A REGISZTRÁCIÓ SZÁMUKRA IS KÖTELEZŐ!

 

REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI

1. ADATLAP KITÖLTÉSE:

A/ Online:

 • A jobb oldali „ONLINE REGISZTRÁCIÓ ITT!” ikonra kattintva adószámának megadásával a regisztrációs felületen adja meg az adatait (3-6 perc)
 • Néhány jó tanács a program használatához:
   
  • A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát és meg is jelöli a hibás adatot.
  • Az ablakok előtt levő kék „i” betű fölé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információkat tudhatja meg.
  • Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az on-line regisztráció, akkor töltse le a kinyomtatható és kézzel kitölthető adatlapot:

 

 

B/ Adatlap kinyomtatásával: (Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az on-line regisztráció.)

 

 • A szövegre kattintva az adatlapot kézzel töltse ki, és cégszerű aláírás után küldje be részünkre.

 

 

FONTOS! Mindkét esetben a kitöltött adatlapot

 • ki kell nyomtatni,
 • cégszerűen alá kell írni és
 • postai úton vagy szkennelés/fényképezés után elektronikus levélben regisztracio@hkik.hu e-mail címre el kell eljuttatni!

 

C/ Személyesen a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban.

 

2. AZ 5 000 FT/ ÉVI KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE: (Lásd a kamarai hozzájárulás megfizetése pontban bővebben.)

 • Történhet átutalással a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10300002-46800905-49020023 számú elkülönített bankszámlájára. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget, vagy
 • bármely MKB bankfiókban a 10300002-46800905-49020023 számú bankszámlára való befizetéssel (a közlemény rovatban az adószám feltüntetésével), vagy
 • az ügyfélszolgálatainkon történő készpénz-/ bankkártyás fizetéssel.

 

 

Az adatlap és a kamarai hozzájárulás összegének beérkezését követően a kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában elektronikus, ennek hiányában postai úton igazolást kap a kamarai nyilvántartásba vételről. Az igazolás tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást befizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. 

 

 


KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE NEM KÖTELEZETTEK KÖRE:

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény  nem érinti a lakásszövetkezetet, valamint az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókra és vállalkozásokra nem vonatkozik. Ők a területileg illetékes agrárkamarában kötelesek intézkedni. A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük melléktevékenységként. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai. (Viszont azok a gazdálkodók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), és a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.)

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a mezőgazdasági őstermelői, a magán állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez*

Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
467503 Növényvédőszer nagykereskedelem
467504 Műtrágya nagykereskedelem
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
749013 Falugazdász tevékenység
749031 Haszonállatok törzskönyvezése
749040 Gombaszakértés
749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez*

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszer gyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

*Hatályos: 2015. I. 1-től.

 

Sebestyénné Kelemen Beáta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
regisztrációs ügyintéző
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(+36) 36 429-612 108-as mellék
E-mail cím: 
beata.kelemen@hkik.hu

Kása-Polonkai Éva

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
regisztrációs ügyintéző
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
+36 36 429-612 103-as mellék
+36 20/402-9986
E-mail cím: 
eva.kpolonkai@hkik.hu