Koronavírus: Kormányrendeletek összefoglalója

2020.03.24.

Segítünk eligazodni a rendkívüli helyzet okozta, folyamatosan változó körülményekre reagáló információáradatban! A koronavírus-járvány kapcsán meghozott központi beavatkozásokat, vonatkozó jogszabályokat gyűjtöttük össze, így pontos és hiteles forrásból követheti a legfontosabb intézkedéseket - egy helyen, azok megjelenési idejének sorrendjében:

Kék színnel: főként a vállalkozások napi üzletmenetét, működését érintő, valamint gazdasági jellegű intézkedések

Zöld színnel: jelentős horderejű, lakosságra általánosan kiható intézkedések


Közlöny Jogszabály Megjelent Hatályos Tartalom
Magyar Közlöny 2020. évi 37. szám 1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat
A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
2020. március 9., hétfő azonnal/felmerülés ütemében intézkedésekhez forrás biztosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020. március 11., szerda 2020. március 11., szerda 15:00 Veszélyhelyzet kihirdetése;
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segíti a veszélyhelyzet elhárítását
Magyar Közlöny 2020. évi 40. szám 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
2020. március 11., szerda 2020. március 12., csütörtök Határellenőrzés ideigl. visszaállítása;
zárlati kötelezettségek
Magyar Közlöny 2020. évi 41. szám 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról
2020. március 12., csütörtök  2020. március 13., péntek  Elektonikus vény - kiváltás könnyítés
Magyar Közlöny 2020. évi 42. szám 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)  2020. március 14., szombat  2020. március 15. vasárnap  - ítélkezési szünet a bíróságokon
 - bölcsődei, óvaodai ellátás szüneteltetés elrendelése:  döntés önkormányzati hatáskörben
 
- eü. dolg. műk.nyilv. meghosszabbodik
10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  2020. március 14., szombat  2020. március 15. vasárnap  - eü. szűrővizsgálatok elhalasztása
 - fogorvosi ellátás: csak sürgősségi
 - keresőképes/képtelen orvosi igazolásokat nem kell 2 hetente kiállítani
 - gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak 
11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról 2020. március 14., szombat  2020. március 15. vasárnap eü. dolgozók kötelező továbbképzése távoktatásban is lehet
1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről  2020. március 14., szombat  Azonnal  -Koronavírus Oktatási Akciócsoport (dig.okt.segíti)
 -Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős Akciócsoport
 -Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport
 -Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoport
 -Kommunikációs Akciócsoport
 -Rendkívüli Jogrendi Szabályozásért Felelős Akciócsoport
 -Koronavírus Pénzügyi Akciócsoport
 -Gazdasági Újraindítási Akciócsoport
 -
Koronavírus Kutató Akciócsoport
 -Határellenőrzési Akciócsoport
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről  2020. március 14., szombat  Azonnal Digitális munkarend az oktatásban 2020.03.16-tól
- sportedzések létszámkorlát
1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről  2020. március 14., szombat  2020. március 15. vasárnap eü. dolgozók nyugdíjazásának felfüggesztése
1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról  2020. március 14., szombat  Azonnal intézkedésekhez forrás biztosítás
1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat A Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról  2020. március 14., szombat  Azonnal kerékpáros körverseny elhalasztás
Magyar Közlöny 2020. évi 43. szám 1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2020. március 14., szombat  Azonnal intézkedésekhez forrás átcsoportosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 45. szám 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
2020. március 16., hétfő 2020. március 17., kedd  - kereskedelmi tevékenység és vendéglátó üzlet - korlátozások
 - rendezvény nem tartható
 - 70. év felett lehetőleg otthon
 - korm.hivatalok: elsődlegesen elektornikus üi.
 - eü. tanulók bevonhatósága az eü. ellátásba
Magyar Közlöny 2020. évi 47. szám 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről
2020. március 18., szerda 2020. március 19., csütörtök Adózási, hitelezési, munkaügyi könnyítések
vállalkozások és magánszemélyek számára
1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat
Az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti
feladat-ellátásának szakmai támogatásáról
2020. március 18., szerda Azonnal Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonsága  - honvédelmi irányító csoportok
Magyar Közlöny 2020. évi 49. szám 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)
2020. március 19., csütörtök 2020. március 20., péntek Új szabályok az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységre és a csomagküldő kereskedelemre vonatkozóan:
 -A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, ill. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.
- veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések szabályai:
az ezzel összefüggő beszerzések egyedi mentesítés alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítható

Magyar Közlöny 2020. évi 50. szám 1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
2020. március 20., péntek Azonnal Önkéntesség Akciócsoport megalakulása
 1120/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
2020. március 20., péntek Azonnal előirányzat-átcsoportosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 51. szám 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről
2020. március 23., hétfő 2020. március 24., kedd Bírósági végrehajtások, kilakoltatások és adótartozások felfüggesztése a veszélyhelyzet vége utáni 15. napig.
58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2020. március 23., hétfő 2020. március 24., kedd Gyerek gondozására, nevelésére nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátás jogosultsága automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnéséig.
 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról
2020. március 23., hétfő 2020. március 24., kedd A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes, gyed jogosultságokat meghosszabbítják, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartják a veszélyhelyzet idejére.
Ha a nagyszülő veszi igénybe a gyedet vagy gyest, akkor amíg a veszélyhelyzet tart, nem kell vizsgálni, hogy a saját háztartásában neveli-e az unokáját.
60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről
2020. március 23., hétfő 2020. március 25., szerda
(legkésőbb 2020. április 15-től kell alkalmazni)
5.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra emelkedik a bankkártyás érintéses fizetések (paypass) PIN kód nélküli összeghatára
61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes
új intézkedésekről
2020. március 23., hétfő 2020. március 24., kedd  - További, meghatározott tevékenységi körű kisvállalkozó kap mentességet június 30-áig a katafizetési kötelezettség alól - teljes lista a rendeletben
 - Haladék a március elseje előtt keletkezett katatartozásokra, befizetése a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben lesz esedékes
 - Bővült azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket folytatók adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek
  - teljes lista a rendeletben
 - A turizmusfejlesztési hozzájárulást idén március és június között nem kell fizetni.
Magyar Közlöny 2020. évi 52. szám 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól
2020. március 24., kedd 2020. március 25., szerda Hiteltörlesztési moratórium részletszabályai:
- nem számítható fel kamatos kamat
 - a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan
 - a kedvezményt a munkáltatói kölcsönökre és az eszközkezelő programra is kiterjeszti
 - a babaváró kölcsön esetén fizetendő kezességvállalási díját a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedik
63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről
2020. március 24., kedd 2020. március 25., szerda A koronavírussal kapcsolatos orvostudományi kutatásba (beavatkozással nem járó vizsgálat) bevont személy ahhoz telekommunikációs eszköz útján is belegyezését adhatja ill. tájékoztatható 
1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat
A magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről
2020. március 24., kedd Azonnal Magyar állampolgárok külföldről történő kimenekítéshez szükséges intézkedések megtétele, megszervezésének feladata és ahhoz forrás biztosítás
1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat
A koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról
2020. március 24., kedd felmerülés ütemében forrás biztosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 53. szám 64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről
2020. március 25., szerda  2020. március 25., szerda 16:00 Tilos hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagot, vagy azt  tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét Magyarországról kivinni
Magyar Közlöny 2020. évi 54. szám 13/2020. (III. 25.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
2020. március 25., szerda  2020. március 26., csütörtök  A vészhelyzet ideje alatt az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséhez a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység beszámítható a gyakorlatba, ill  a gyakorlati vizsga a jelölt elsődleges képzési helyén is lefolytatható, az elméleti vizsga pl videokonferencián keresztül is lehet
Magyar Közlöny 2020. évi 55. szám 67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről
2020. március 26., csütörtök 2020. március 27., péntek A koronavírus megbetegedések kezelésére engedélyezett gyógyszerek hatóanyagainak listájának közzététele,
az ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek alkalmazhatóságának kiterjesztése
68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2020. március 26., csütörtök 2020. március 27., péntek További 3 tevékenységgel egészült ki azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket folytatók adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek!
69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról
2020. március 26., csütörtök 2020. március 27., péntek A költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó jogszabályoktól való eltérés a veszélyhelyzet okán
70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól
2020. március 26., csütörtök 2020. március 27., péntek Felnőttképzésben személyes jelenlétet igénylő képzés nem tartható, csak digitális képzéssel/távoktatással lehet
Szakmai vizsga felnőttképzésben nem szervezhető
Magyar Közlöny 2020. évi 56. szám 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozásról
2020. március 27., péntek 2020. március 28., szombat
(Hatályát veszti: 2020. április 11.)
Kijárási korlátozás
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor
(ezek felsorolása a rendeletben)
 -
vendéglátó üzletben nem lehet tartózkodni
 - általánosan 1,5 m távolság tartása
 -
9.00 - 12.00 óra között csak 65. évet betöltöttek lehetnek az élelm üzletekben, drogériában, piacon, gyógyszertárban
Magyar Közlöny 2020. évi 57. szám 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet
A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről
2020. március 28., szombat 2020. március 29., vasárnap Kórházparancsnok kirendelése az  eü. intézményekhez
Feladatuk a kórházak működésére, a készletgazdálkodásra vonatkozik
Magyar Közlöny 2020. évi 58. szám 2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni védekezésrő
2020. március 30., hétfő 2020. március 31., kedd A kormány felhatalmazása - határozatlan időre, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig a védekezés érdekében rendeletekkel irányíthassa az országot, egyes törvények alkalmazását felfüggessze, törvényi rendelkezésektől eltérjen, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhasson
Magyar Közlöny 2020. évi 59. szám 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
2020. március 31., kedd 2020. március 31., kedd 15.00 óra A veszélyhelyzettel összefüggő eddig meghozott rendeletek hatálya meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnéséig
74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről
2020. március 31., kedd 2020. március 31., kedd 15.00 óra Eltérő rendelkezéseket és azok alkalmazását határoz meg több törvényre/szabályzásra
(közigazgatás, bírósági eljárások, jogállások, érvényességek, cégnyilvántartás, stb..)
Magyar Közlöny 2020. évi 62. szám 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről
2020. április 1., szerda 2020. április 2., csütörtök  -Külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére  nem léphetnek be (kivételek vannak)
 -Személyforgalomban külföldről érkező magyar állampolgárokra vonatkozó intézkedések (eü. vizsgálat, hatósági karantén, stb)
 -Korábban kihirdetett, már hatálytalan rendeletek intézkedései újbóli kihirdetése
 -Tisztifőorvos határozatainak visszavonása
Magyar Közlöny 2020. évi 64. szám 82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről
2020. április 3., péntek 2020. április 4., szombat Orvostechnikai eszközök, egyéni védőeszközök  beszerzése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) nevében
83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről
2020. április 3., péntek 2020. április 4., szombat  - Tömeges megbetegedést okozó humánjárvány kezelése céljából beadott gyógyszer enged. ig.szolg díj megfizetését nem vizsgálják, 6 hónapra szóló hatósági döntést adnak ki
 -Operatív Törzs megismerheti a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője útján – az EESZT-ben kezelt személyes adatot.
 - nagykorú eü.-ben tanulók  eü. ellátásra igénybe vehetők
 -  biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok
 - jövedéki adóról szóló törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása (fertőtlenítőre)
 84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól
2020. április 3., péntek 2020. április 4., szombat A  postai szolgáltatásokról szóló törvénytől eltérő rendelkezések alkalmazása:
 -érintkezésmentes kézbesítési mód -aláírás nélkül, szem.ig felmutatásával
 -ajánlott küldemény is a postaládába kézbesíthető
 -szomszéd is átvehet
 -hatósági házi karanténba lévőnek nem kézbesítenek, csak annak lejárta után
Magyar Közlöny 2020. évi 65. szám 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő  -Rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a szolg.telj. idő+ túlszolgálat: lehet több mint 48 óra; napi szolg. lehet 12 órától több, de 24 órától kevesebb; időbeosztás adott héten is közölhető; pihenőidőbe belszámít a munkába járás ideje is
 - veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a  valóságnak meg nem felelő statisztikai adat szolgáltatás, vagy az  adatszolgáltatással kapcsolatban
a valóságnak meg nem felelő felvilágosítás esetén 5 eFt-500 eFt bírság
 -személyes jelenléttel járó eljárási cselekményt kizárólag telekommunikációs eszköz útján
 - eltérő államháztartási szabályok
 - közszolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó eltérő szabályok
86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő  -ha a szerződéses állományba tartozó katona jogyviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg, akkor az a veszélyhelyzet megszűnéséig automatikusan meghosszabbodik;  a vészhelyzet alatt nem bonthat szerződést
 -Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárás szabályai
87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő A veszélyhelyzet végéig ingyenes a parkolás
88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő  -Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedések,
 -Szociális szolgáltatások működési rendje: idősek otthonában foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető, de! utána 48 óra pihenőidő
89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő intézkedésekről
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő Nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló tv. és EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló tv. -től eltérő rendelkezések megállapítása
 - Karanténban lévő gyanúsítottat nem adunk ki, nem veszünk át
90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő Büntetés-végrehajtási szabályok módosulása
 -Börtönök, büntetésvégrehajtási intézetek: bevonulás után karanténban kezdenek a rabok,  a vírus gyanúsak kórházban
- nem vesznek ujj- illetve tenyérlenyomatot az elítéltektől, ha máshogy is megállapítható személyazonosságuk
91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól
2020. április 5., vasárnap 2020. április 6., hétfő A bankok nem számolhatnak fel díjat a SZÉP-kártyákon maradt összegek után a vészhelyzet idején, ill.utána 60 napig
Magyar Közlöny 2020. évi 66. szám 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
2020. április 6., hétfő 2020. április 7., kedd 2020.évi központi költségvetés módosítása:
3 új, a védekezést segítő, ill a gazdasági hatásokat orsvolsó alap jött létre

 - Járvány Elleni Védekezési Alap (633,51 Mrd Ft)
 - Gazdaságvédelmi Alap (1345 Mrd Ft)
 - Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alap
93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet
2020. április 6., hétfő 2020. április 7., kedd  -Az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, szervezettől; személyes és eü.adatokat is megkaphat
 -A közlekedési miniszter közlekedési korlátozást, tilalmat, korlátozást, eltérő rendet állapíthat meg egyedi határozatban
 -Légialkalmassági bizonyítványok tovább érvényesek
Magyar Közlöny 2020. évi 69. szám 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozás meghosszabbításáról
2020. április 9., csütörtök 2020. április 10., péntek A kijárási korlátozás határozatlan ideig meghosszabbodik - felülvizsgálata: hetente

 -Valamennyi üzlet csak 6-tól 3-ig lehetnek nyitva, kivéve: élelm.üzlet, drogéria, házt.boltok, gyógyszertár, benzinkút
 -A települések átmenetileg- húsvéti időszakra szóló-további szigorításokat alkalmazhatnak
 -Változhatnak a piaclátogatási szabályok: egyedi települési szabály hozható, úgy, hogy 65.év felettieknek idősávot kell kijelölni 

Magyar Közlöny 2020. évi 71. szám 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelrő
2020. április 10., péntek 2020. május. 1., péntek Kamatmentes, szabadfelhasználású hitel, 2020.05.01-12.31 között felvehető:
 -felsőoktatási hallgatók számára: max. 500eFt
 -felnőttképzésekben résztvevő tanulók: max. 1.200 eFt
97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat További 10 tevékenységgel egészült ki azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket folytatók adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek!
(főként mezőgazd. és élelm.ipar)
98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat Eltérő szabályok a támogatások felhasználásnak rendjében
4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet vált. 
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet vált.
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vált.
99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Egyes gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól
2020. április 10., péntek 2020. április 10., péntek 15,00 óra Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
Gytv.) 25/C.  §-át a  COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő eljárások speciális szabályai
100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
2020. április 10., péntek 2020. április 10., péntek 15,00 óra Egészségügyi oxigén alkalmazás bentlakásos szociális intézményben
101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat  - Felvételi eljárásban és követelményekben eltérő szabályok alkalmazása
 - Nyelvvizsga kötelezettség eltörlése minden hallgatónak, aki a 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett/tesz
102/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat Jogi személyek, annak döntéshozó szervének működése, ülése másképpen (továbbá: társasházak, köztestületek, közjegyzők, stb)
elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása
103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
2020. április 10., péntek 2020. április 15., szerda Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának bérkiegészítő támogatása
Vissza nem térítendő, utlag folyósítják, 3 hónapra igényelhető 
104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat Eltérő munkajogi szabályok
 pl. munkaidőkeret
105/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet
A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
2020. április 10., péntek 2020. április 16., csütörtök Bértámogatási program a csökkentett munkaidővel foglalkoztatottaknak
 - 3 hónapra
 - Mértéke: havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 30/40/50 %-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a
14/2020. (IV. 10.) AM rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról
2020. április 10., péntek 2020. április 11., szombat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
Folyószámlahitel költségmentesen
(kamat, kezelési költség, kezességi díj, reg.díj, értékbecslés, szerz.kötési díj, közjegyzői díj, bírálati díj 100%-ban támogatott)
megduplázott (200MFt) hitelkeret
Magyar Közlöny 2020. évi 72. szám 106/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 10., péntek 2020. május. 1., péntek 2020. augusztus 15-től a szabadfelhasználású Diákhitel1 eddigi havi max 70 000 forintos kerete 150 000 forintra emelkedik
107/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáró
2020. április 10., péntek 2020. május. 1., péntek Állami támogatás szabályai kiegészülnek
Benne: Átmeneti támogatás nyújtás hitel és tőke formájában
2020.12.31-ig
Magyar Közlöny 2020. évi 73. szám 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról
2020. április 14., kedd 2020. május. 1., péntek Hitelintézetek különadója
109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóró
2020. április 14., kedd 2020. május. 1., péntek Kiskereskedelmi cégek különadója
bevétel nagyságától függő sávos adó (500 MFt felettieknek)
Magyar Közlöny 2020. évi 75. szám 114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről
2020. április 15., szerda 2020. április 16., csütörtök A nyelvvizsga díj és a KRESZ vizsga díj visszaigénylésére meghosszbbított határidő a veszélyhelyzetre tekintettel
115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet
A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről
2020. április 15., szerda 2020. április 16., csütörtök Könnyebben vehetnek részt a taxisok a házhozszállításban, áruk kiszállításában
116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól
2020. április 15., szerda 2020. április 16., csütörtök Sporttámogatást érintő változások a járványügyi helyzettel összefüggésben
117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 15., szerda 2020. április 16., csütörtök Nemzeti Filmintézet fóti telephelyének fejlesztésére irányuló beruházás - kiemelt üggyé nyilvánítás
1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről
2020. április 15., szerda Azonnal A költségvetés kiegészítése: 39. A  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoporttal; forrás biztosítás
1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
2020. április 15., szerda Azonnal Nemzeti Filmintézet fóti telephely
beruházás előkészítése, feltételes közbeszerzési eljárás indítása
1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2020. április 15., szerda Azonnal előírányzat-átcsoportosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 77. szám 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek
(Hatályát veszti: 2020. április 20.)
2020.04.18. 00.00  és 2020.04.19. 24.00 óra közötti időszakra
a polgármesterek a kijárási korlátozástól szigorúbb szabályokat határozhatnak meg
119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Az idei érettségi szokásostól eltérő formában történő lebonyolításának szabályai
120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Honvédelmi szervezetek személyi állományára alkalmazandó eltérő szabályok
121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama meghosszabbítható
122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek  - Jelentős adminisztratív egyszerűsítések segítik a mezőgazdasági vállalkozásokat, erdőgazdálkodókat és erdőtulajdonosokat
 - Kedvezőbbek lettek a mezőgazdasági egyszerűsített munkavállalás szabályai
123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a veszélyhelyzet idejére mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól
124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő rendelkezésekről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Új rendelkezések a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra a veszélyhelyzetre tekintettel
125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Az átmeneti szabályozás szerint meghatározott esetekben nem szükséges a szerző, a kiadó engedélye a mű többszörözéséhez, terjesztéséhez, felhasználásához - ha iskolai oktatás céljából történik
126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2020. április 16., csütörtök 2020. április 24., péntek Magyar Export-Import Bank Zrt
Magyar Exporthitel Biztosító Rt
működésével összefüggő egyes kormányrendeleteket módosít
127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. Törvény eltérő rendelkezéseiről
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Magyar Export-Import Bank Zrt-ről és a
Magyar Exporthitel Biztosító Rt-ről
szóló 1994. évi XLII. törvénytől eltérő előírásokat mond ki.
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
2020. április 16., csütörtök 2020. április 17., péntek Versenyképesség növelő támogatási program a  feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára  - HIPA
Magyar Közlöny 2020. évi 78. szám 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról
2020. április 17., péntek 2020. április 17., péntek 11,00 óra Állami felügyelet alá vonták a Kartonpack Kartonpack Dobozipari Nyrt.-t
Magyar Közlöny 2020. évi 79. szám 129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről
2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat Büntető ügyekben: közvetítői tevékenység és a megelőző pártfogói tevékenység telekommunikációs eszköz használatával is lehet
130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat A veszélyhelyzet megszűnéséig Pénzügyi Békéltető Testületnél a fogyasztó által indított eljárásokat elsődlegesen írásban kell lefolytatni
131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról
2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat Az ev szüneteltetés egy hónapnál rövidebb is lehet
132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról
2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat  - Minősített bizalmi szolgáltatás: alkalmazható videotechnológiás azonosítás, személyzeti nyilvántartására alapozott ellenőrzés
 - Járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen nem lehet eljárási cselekményt foganatosítani.
 - A  fizetésre kötelezettek mentesülnek a  2020. év 2. negyedévre vonatkozó médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. Rendelet módosításáról
2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat 8 hónappal meghosszabbodik a FAKSZ jogosultság
135/2020. kormányrendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről 2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat A kormány kijelölhet különleges gazdasági övezeteket, amik így átkerülnek a település fennhatósága alól a megyékhez.
A rendelet olyan területekről szól:
 -amit a kormány kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított,
 - ami legalább 100 milliárd forint teljes költségigényű,
 -ami a teljes megye gazdaságára jelentősen kihat,
 -valamint a munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, új beruházás vagy bővítés megvalósítását szolgáló helyszínekről.
136/2020. kormányrendelet a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről. 2020. április 17., péntek 2020. április 18., szombat Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelölése (Samsung gyár)
Magyar Közlöny 2020. évi 80. szám 137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről
2020. április 20., hétfő  2020. április 21., kedd  -Nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak a közvetlenül vagy közvetetten többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap vagy magántőkealap részvételével a koronavírus miatt szükségessé vált finanszírozási ügylettel – az e célra létrehozott tőkeprogramon keresztül – megvalósuló vállalati összefonódást.
 -Módosították – rugalmasabbá tették -  a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság kezességvállalására és egyéb, a bank prudens működésére vonatkozó szabályozást.
Magyar Közlöny 2020. évi 82. szám 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
2020. április 21., kedd 2020. április 22., szerda
2020. április 26., vasárnap
2020. július 1., szerda
2021. január 1., péntek
Újabb adókönnyítések
 - Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések(halasztás, részletfizetés, elengedés)
 - 09.30. a beszámolók és az éves adóbevallások új határideje
 - Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól
 - idegenforgalmi adó felfüggesztése
 - megbízható adózói minősítés megengedőbb szabályai
- ekáer: nem kell kockázati biztosítékot fizetniük, a már befizetett biztosítékot visszautalják; az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll
 - online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratórium
- munkavállalók fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra
 - 17,5 százalékról 15,5 százalékra - csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke
 - kisvállalati adó kulcsa 11%-ra csökken
141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 21., kedd 2020. április 29., szerda  -Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának bérkiegészítő támogatása és
 -Bértámogatási program a csökkentett munkaidővel foglalkoztatottaknak:  a  folyamatban lévő támogatásokra is alkalmazni kell
Egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése, és bővül a kedvezményezettek köre, a támogatás már napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető 
3/2020. (IV. 21.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról
2020. április 21., kedd 2020. április 22., szerda Jogi szakvizgsa, bírósági végrehajtó és igazságügyi szakértő vizsgák lebonyolításának módosított szabályai a veszélyhelyzet alatt 
1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
2020. április 21., kedd Azonnal  -MFB Vis Maior Garanciaprogram
 -Garantiqa Krízis Garanciaprogram
a  koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a  hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében
1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatosintézkedésekről
2020. április 21., kedd Azonnal  -MFB Krízis Hitelprogram
 -MFB Versenyképességi Hitelprogram
Magyar Közlöny 2020. évi 83. szám 142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról
2020. április 22., szerda 2020. április 23., csütörtök Hivatásos sportolók és sportszakemberek fizetése egyoldalúan csökkenthető a veszélyhelyzet idejéig a labdarúgó sportágban és a látvány-csapatsportokbam
143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról
2020. április 22., szerda 2020. április 23., csütörtök  - ideiglenes jelleggel létesülő egészségügyi épületekre nem kell alkalmazni a min.3 m belmagasságot
 - településfejlesztés és településrendezés, település képi egyeztetések elektronikus úton történik
 - közigazgatási hatósági eljárások elektronikus csatornán
 - építésügyi hatósági engedély és örökségvédelmi engedély 1 évvel meghosszabodik
144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről
2020. április 22., szerda 2020. április 23., csütörtök
2020. július 1., szerda
Egyszerűsödik a családtámogatási intézkedések igénybevétele, kedvezményes módosítások  (csok, babaváró hitel, kamattámogatott hitelek, jelzáloghitel-tartozás elengedés, törlesztési támogatás)
145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről
2020. április 22., szerda 2020. április 23., csütörtök A pénzügyi közvetítőrendszer és Felügyelet (MNB) rugalmasabb szabályai és működése a veszélyhelyzet ideje alatt
146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről
2020. április 22., szerda 2020. július 1., szerda 2020.07.01-től a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségét.
Magyar Közlöny 2020. évi 85. szám 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről
2020. április 23., csütörtök 2020.04.24., péntek
(Hatályát veszti: 2020.04.27., hétfő)
2020.04.25. 00.00  és 2020.04.26. 24.00 óra közötti időszakra
a polgármesterek a kijárási korlátozástól szigorúbb szabályokat határozhatnak meg
Magyar Közlöny 2020. évi 86. szám 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2020. április 23., csütörtök Azonnal Előírányzat átcsoportosítások
Magyar Közlöny 2020. évi 89. szám 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről
2020. április 27., hétfő  2020. április 30., csütörtök  -Kötelező az óvodai, bölcsődei ügyelet biztosítása (önkormányzatok) -max.5 fős csoportokban
 -Munkahelyi gyermekfelügyeletet szervezhetnek a foglalkoztatók
153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 27., hétfő 2020. április 28., kedd A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő szabályok
 1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozata
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar ExportImport Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
2020. április 27., hétfő Azonnal EXIM Kárenyhítő Hitelprogram,
EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti Program
EXIM Kárenyhítő Hitelbiztosítási Program
meghirdetése
Magyar Közlöny 2020. évi 90. szám 15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
2020. április 28., kedd 2020. április 29., szerda 2020. 04.30-ától bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, kiváltásuk egyelőre patikákban lehetséges
Magyar Közlöny 2020. évi 91. szám 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekrő
2020. április 29., szerda 2020. április 30., csütörtök Az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a  beteg személyes jelenléte
158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete
a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
2020. április 29., szerda 2020. április 30., csütörtök Intézményparancsnokok kerülnek a kétszáz főnél nagyobb létszámú idősotthonok élére (18 intézmény)
Magyar Közlöny 2020. évi 92. szám 159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsga teljesítésével összefüggő rendelkezésekről
2020. április 29., szerda 2020. április 30., csütörtök A kijárási korlátozás tekintetében alapos indoknak minősül – kiemelten az  érettségi vizsga letétele lehetősége biztosítása érdekében – a  tanulmányi kötelezettség vagy a  tanulmányok
lezárásából fakadó kötelezettség teljesítésével összefüggő tevékenység végzése.
160/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet
A virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról
2020. április 29., szerda 2020. április 30., csütörtök 3 napra korlátozás nélkül kinyithatnak a virágboltok -anyák napjára tekintettel
Magyar Közlöny 2020. évi 96. szám 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről
2020. április 30., csütörtök 2020. május 1., péntek
Hatályát veszti: 2020. május 4-én 
A polgármesterek a hosszú hétvégén is szigoríthatnak a helyi kijárási szabályokon.
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedésekről
2020. április 30., csütörtök 2020. május 4., hétfő 2020.05.04-től országosan - Budapest és Pest megye kivételével - megszűnik a kijárási korlátozás.
 -1,5 méteres védőtávolság kötelező
 -üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során maszk viselése kötelező
 -közterületek, parkok is látogatható (védőtáv.)
 -idősek védett időzónájára vonatkozó intézkedések az üzletekben továbbra is fenntatva
 -piacok: egyedi nyitvatartás lehet

 -Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 - üzletek, szolgáltatások, éttermek (teraszok), strandok, állatkertek, szabadtéri múzeumok látogathatók
 -A  szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, az ilyen üzlet nyitva tarthat és látogatható.

 -Rendezvények: polgári esküvők, temetések, vallási szertartások megtarthatóak (védőtáv.)
 -felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható.
169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
2020. április 30., csütörtök 2020. május 4., hétfő A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.
170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
2020. április 30., csütörtök 2020. május 4., hétfő Magyarország egész területén a sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. 
171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről
2020. április 30., csütörtök 2020. május 4., hétfő A fejlesztésitartalék-képzésre megengedőbb feltételeket tartalmaz a beruházások ösztönzése érdekében:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló  törvényben foglaltaktól eltérően az adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adó alanya által az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.
172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
2020. április 30., csütörtök 2020. május 1., péntek A helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvő helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő szociális szövetkezet is értékesítheti termékeit.
173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
2020. április 30., csütörtök 2020. május 1., péntek A veszélyhelyzet időtartama alatt, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatások – ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat – tekintetében az államháztartásról szóló (Áht.) és az Áht. végrehajtásáról szóló kormányrendeletet a meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. Rendelet módosításáról
2020. április 30., csütörtök 2020. május 1., péntek Néhány környező országból már külföldi állampolgárok is beléphetnek üzleti céllal (cseh,lengyel,német,osztrák,szlovák,koreai)
valamint a magyar állampolgároknak sem kell házi karanténba vonulni, ha onnan üzleti útról térnek haza.
175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2020. április 30., csütörtök 2020. május 1., péntek A vizsgaszervező intézmény a tanárok előzetesen elkészített beosztásától a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.
17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
2020. április 30., csütörtök 2020. május 4., hétfő  -2020.05.04-től már nem csak sürgősségi ellátást végezhetnek a fogorvosok
 -2020.06.01-jével újra elindulnak a nem koronavírussal összefüggő szűrővizsgálatok is, 
1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról
2020. április 30., csütörtök Azonnal
Felmerülés ütemében
Új SZKP programok indítása 2020.05.15-től
a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,
b) Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,
c) Széchenyi Likviditási Hitel,
d) Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
2020. április 30., csütörtök Azonnal
Felmerülés ütemében
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram,
az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
és az  MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram
módosítása, többletforrás biztosítása, kezességi díjtámogatás felemelése
1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról
2020. április 30., csütörtök Azonnal Többletforrás biztosítása a mezőgazdasági ágazatban
a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelésére
Magyar Közlöny 2020. évi 98. szám 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
A kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről
2020. május 4., hétfő 2020. május 5., kedd  -Kapcsolattartásra (szülő-gyermek) vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazása
 -Az ideiglenes megelőző távoltartás, a megelőző távoltartás és a távoltartás végrehajtásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt 
177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról
2020. május 4., hétfő 2020. május 5., kedd Egyes munkavédelmi, tűzvédelmi kötelezettségek változása a veszélyhelyzet ideje alatt
 -Elhalaszthatók egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok.
 -Kezelői jogosítványok orvosi érvényessége meghosszabbodik.
 -A veszélyhelyzet ideje alatt nem kell végrehajtani a tűzoltó készülékek, beépített tűzjelző berendezések időszakos felülvizsgálatát, karbantartását.

Egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatának és felhasználásának szabályai
178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról
2020. május 4., hétfő 2020.05.19., kedd A teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályok
179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
2020. május 4., hétfő 2020. május 5., kedd Adatvédelem és adatigénylés a veszélyhelyzet idején
 -adatkezelés: kérelmekhez kapcsolódó intézkedések felfüggesztése
 -közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerése: csak személyes jelenlét nélkül
 -hosszabb határidők 
180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 4., hétfő 2020. május 5., kedd  -Ideiglenes mezőgazdasági őstermelő igazolványra vonatkozó szabályok
 -A tisztességtelen forgalmazói magatartás veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályai
181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről
2020. május 4., hétfő 2020. május 7., csütörtök A hatósági karanténban lévők ellenőrzésre egy elektronikus szoftver telepítésével és használatával is teljesíthető, ha azt önként vállalja a megfigyelni kívánt személy.
182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról
2020. május 4., hétfő 2020. május 5., kedd A Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárásban a Garantiqa Zrt., valamint az abban részt vevő gazdálkodó szervezet egymással elektronikus úton tart kapcsolatot
Magyar Közlöny 2020. évi 101. szám 185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 6., szerda 2020. május 7., csütörtök
2020. május 8., péntek
Enyhíti az idénymunkások Magyarországra való belépésének szabályait.
Az eddigi, határ menti ingázáson túl a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is -feltételekhez kötötten- részt vehetnek a hazai agrárágazat betakarítási munkáiban.
186/2020. (V. 6.) Korm. rendelete
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról
2020. május 6., szerda 2020. május 7., csütörtök  -A  veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérleti és egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.
Ezen szerződések tartalma vonatkozásában közös megegyezéssel eltérhetnek.
 -A korábban meghatározott ágazatokra vonatkozó helységbérleti szerződés felmondásának pontosítása: a bérbeadó részéről nem lehetséges
Magyar Közlöny 2020. évi 102. szám 187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges intézkedésekről
2020. május 7., csütörtök  2020. május 8., péntek A bankok 150 milliárd forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki,  mely a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának további erősödését biztosítja, közvetve pedig a bajba jutott családokat és cégeket segíti.
A kötvényeket az állam vásárolja meg.
188/2020. (V. 7.) Korm. rendelete
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 7., csütörtök  2020. május 8., péntek Ismét változnak a büntetőeljárás szabályai
 -A március végén kihirdetett büntetőeljárási szabályok pontosítása a hirdetményi úton történő kézbesítés veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályaival.
 -A rendőrség helyett a büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt tagja is végezheti az arcképmás, ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételét.
Magyar Közlöny 2020. évi 103. szám 18/2020. (V. 7.) EMMI rendelet
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
2020. május 7., csütörtök  2020. május 8., péntek Gyógyszertárban a veszélyhelyzet időtartama alatt az egyéni védőeszköznek minősülő FFP1, FFP2 és FFP3 szűrőosztályú légzésvédők is forgalmazhatóak.
Magyar Közlöny 2020. évi 104. szám 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről
2020. május 8., péntek 2020. május 18., hétfő Az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. Gyorsabbá válik pl. az üzletek működésének engedélyezése, építmények használatba vételének engedélyezése
A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, az akár a bejelentéstől számított 9. -12. naptól elkezdhető.
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2020. május 8., péntek Azonnal Előirányzat-átcsoportosítás
Magyar Közlöny 2020. évi 105. szám 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet
Különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről
2020. május 11., hétfő  2020. május 13., szerda A különös méltánylást igénylő esetekben az országos rendőrfőkapitány-helyettes engedélyezheti az országba való belépést. Ilyen pl a gyógykezelés, a vizsga, vagy a hozzátartozó temetésén való részvétel.
A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő.
195/2020. (V. 11.) Korm. rendelete
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 11., hétfő 2020. május 12., kedd Módoslultak a  felnőttképzés megszervezésének szabályai
 -meghatározott, a  veszélyhelyzet elhárítása vagy következményeinek enyhítése érdekében szükséges kézpések és vizsgák megszervezhetők nemcsak online módon
 -nem szervezhető meg digitálisan a  képzés, ha a szakképesítés gyakorlásához szükséges kompetencia megszerzése kizárólag személyes
jelenlétet igénylő képzéssel sajátítható el, különösen emberi élet és egészség tekintetében visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet

Struktúraváltó képzések támogatása - akár engedélyezési eljárás nélkül, költségvetési támogatással
Átmeneti képzési hitel szabályai
Magyar Közlöny 2020. évi 108. szám 200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. Rendelet módosításáról
2020. május 13., szerda 2020. május 14., csütörtök Már Japán állampolgárok is beléphetnek üzleti céllal,
ill. a magyar állampolgároknak sem kell házi karanténba vonulni, ha onnan üzleti útról térnek haza.
1213/2020. (V. 13.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről
2020. május 13., szerda Azonnal Versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemelése további 50 Mrd Ft-vel
Magyar Közlöny 2020. évi 111. szám 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedések következő üteméről
2020. május 15., péntek  2020. május 18., hétfő  - A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében is megengedetté vált az ott tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása
   - az ott dolgozók kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt viselni,
  - védőtávolság betartása kötelező
 - A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

 - A szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.
 - 2020. 06.01-től a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény 200 fő alatt megtartható  - vendéglátó üzletekben és szálláshelyeken is

A  települési önkormányzat polgármesterei a  vendéglátóhelyek közterület-használatát elősegítő intézkedéseket hozhatnak, pl a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelését
208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
2020. május 15., péntek 2020. május 16., szombat Lejáró végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély
 és a régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedélyek hatálya 1 évvel meghosszabbodik
209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről
2020. május 15., péntek 2020. május 16., szombat Adókedvezményt kapnak a légijárműiparban tevékenykedő magyar vállalatok a válság hatásainak enyhítésére
A közteher fizetés mentességük 2020. májustól kezdődik és a veszélyhelyzet megszűnésének hónapja utolsó napjáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig.
210/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 15., péntek 2020. május 16., szombat Agrárszabályozási tárgyú rendelkezések, benne:  illetékes hatóságként az agrárminisztert jelöli ki.
1240/2020. (V. 15.) Korm. határozat
A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
2020. május 15., péntek 2020. május 16., szombat Változás a közmunkában:
amíg a koronavírus miatti veszélyhelyzet fennáll, addig a közfoglalkoztatási programban azok is részt vehetnek, akik képesek önállóan elhelyezkedni a munkaerőpiacon és a szakképzettséggel rendelkezőkre vonatkozó korlátozások is megszűnnek. 
Magyar Közlöny 2020. évi 112. szám 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
A fővárosi védelmi intézkedésekről
2020. május 16., szombat 2020. május 18., hétfő Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás.
 -1,5 méteres védőtávolság kötelező
 -üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során maszk viselése kötelező
 -közterületek, parkok is látogatható (védőtáv.)
 -65. év felettiekek védett időzóna (9.00-12.00) a meghatározott típusú üzletekben
 -piacok: egyedi nyitvatartás lehet

 -Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 -Vendéglátó üzletek kerthelységében, teraszán lehet tartózkodni és fogyasztani is (üzleten belül nem)
 
-Strandok, állatkertek, szabadtéri múzeumok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak és látogathatók
 -A  szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, az ilyen üzlet nyitva tarthat és látogatható.
 2020.09.01-ig nem kell a közterülethasználati díjat fizetni a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
 -Rendezvények: polgári esküvők, temetések, vallási szertartások megtarthatóak (védőtáv.)

 2020. 06.15-től a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény 200 fő alatt megtartható  - vendéglátó üzletekben és szálláshelyeken is (védőtáv.)
 -felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. (kollégium nem)
Szabálysértési összegek: 5.000 - 500.000 Ft-ig
212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
A belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről
2020. május 16., szombat 2020. május 18., hétfő Közegészségügyi kényszerengedélyt kap - az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő belföldi szükségletek kielégítése céljából:
a) szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló gyógyszer vagy hatóanyag, szabadalmi oltalom alatt álló
orvostechnikai eszköz vagy vizsgálati készítmény, vagy
b) egészségügyi termék előállításához szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz hasznosítására
213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
A hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről
2020. május 16., szombat 2020. május 17., vasárnap Vendéglátó üzletben -a meghatározott kivételekkel (pl. nyersanyagmegóvás helyiségei)– kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható, belső levegőkeringetésű berendezés használata tilos.
Magyar Közlöny 2020. évi 114. szám 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet
Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről
2020. május 20., szerda  2020. május 25., csütörtök
2020. június 2., kedd
A Budapesten kívül működő óvodák, bölcsődék 2020. május 25-étől a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek; Budapesten a visszaállás dátuma 2020.06.02.
Az óvodák és a bölcsődék 2020. 08.31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.
2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok napközi és ottalvós szervezésben egyaránt megtarthatóak.
Magyar Közlöny 2020. évi 115. szám 216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet
Az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 21., csütörtök 2020. május 22., péntek Beléphetnek az Osztrák Köztársaság területéről Magyarországra azok az osztrák és a magyar állampolgárok, akik négy napnál nem régebbi okirattal igazolni tudják, hogy szervezetükben aktuálisan nincs jelen a Sars-CoV-2 koronavírus.
Ugyanez vonatkozik arra is, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó állam polgáraként Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és ezt tartózkodási kártyával igazolja. A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban határátlépőkre.
Magyar Közlöny 2020. évi 116. szám 217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet
A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről
2020. május 21., csütörtök 2020. július 1., szerda A  szolgáltatók és a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjének szabályzása.
Célja: veszélyhelyzet idején a  lakosság mielőbbi tájékoztatásának, riasztásának biztosítása a  mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató által rövid időn belül megküldött SMS-szolgáltatás nyújtásával.
Magyar Közlöny 2020. évi 117. szám 218/2020. (V. 21.) Korm. rendelet
A Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 21., csütörtök  2020. május 22., péntek Karantén-mentesen engedélyezik a szlovák állampolgárok belépését egy napra Magyarországra.
(
A teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a határátlépést a munkavégzés miatt.)
219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos eltérő szabályokról
2020. május 21., csütörtök  2020. május 22., péntek Elsősegély-vizsga nélkül is kiadják a jogosítványokat, ha egyébként minden más vizsgafeltétel teljesült.
Magyar Közlöny 2020. évi 118. szám 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
Az iskolák 2020. júniusi működéséről
2020. május 22., péntek 2020. június 2., kedd  -Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
 -
A szakképzésben 06.02-től az intézmények vezetői döntenek, hogy milyen formában folytatják az oktatást.
 -06.02. és j06.26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét.
 -06.26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani
221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről
2020. május 22., péntek 2020. május 23., szombat Köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelem 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz. (Üi határidő: 30 nap)
Ha részükre szükséges, programkövetelményre vonatkozó javaslatot 05.24-től lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek.
222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésekről
2020. május 22., péntek 2020. május 23., szombat Egyes speciális esetekben lehetővé teszi a felfüggesztett 2020. évi pedagógus minősítő vizsgák, minősítési eljárások megszervezését 2020. július 31-ig.
2020. június 10-ig az Oktatási Hivatal címére benyújtott kérelemben kérhetik a minősítő vizsga, minősítési eljárás megszervezését:
 -a 2020. augusztus 31-ig határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel foglalkoztatott, Pedagógus I. fokozatot célzó eljárásban részt vevő pedagógusok,
 -valamint azok a gyermeket váró pedagógusok, akik 2020. szeptember 1-től már fizetés nélküli szabadságukat töltik.
224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról
2020. május 22., péntek 2020. május 23., szombat Az  Európai Bizottság által az  Európai Unió nevében vállalt, hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettségének teljesítéséhez és az  Európai Unió tagállamainak közös tulajdonában álló pénzügyi intézmény általi hitel vagy garancia nyújtásához szükséges tagállami fizetési kötelezettség a Kormány egyedi határozata alapján vállalható
225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 22., péntek 2020. május 23., szombat Meghosszabbították év végig (06.30-ról) a SZÉP-kártya szochó mentességét.
1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről
2020. május 22., péntek 2020. május 22., péntek Magyarország is igényelni fogja az EU munkahelymentő kölcsönét.
Hitelszerződést köt a magyar kormány és az Európai Bizottság (EB) a munkahelyeket védő SURE programban való részvételről, melyben a magyar fél garanciát vállal a tagállami kötelezettségek teljesítésére.
1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
2020. május 22., péntek 2020. május 22., péntek A köznevelési és szakképzési intézmények működésének módosítása - digitális oktatás marad a tanév végéig -figyelembe véve  - az  iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglaltakat.
Magyar Közlöny 2020. évi 119. szám 226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A Szerb Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 25., hétfő 2020. május 25., hétfő 10.00 óra Magyarország szintén karantén kötelezettség és beutazási engedély nélkül beengedi a Szerbiából belépő szerb és magyar állampolgárokat.
Magyar Közlöny 2020. évi 120. szám 227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről
2020. május 25., hétfő 2020. május 26., kedd Veszélyhelyzet – eljárás a külföldi befektetők stratégiai társaságokat érintő befektetései során.
A külföldi befektetőket bejelentési kötelezettség terheli a stratégiai társaságokat érintő befektetéseik során, a tudomásulvételt vagy a tiltó döntést a belgazdaságért felelős miniszter hozza meg.
228/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során egyes bányászati szabályok eltérő alkalmazásáról
2020. május 25., hétfő 2020. május 26., kedd Az építőipari nyers- és alapanyagokra vonatkozó bányászati szabályok
Az építőipari nyers- és alapanyagok  (képlékeny agyag, kőzetliszt, kőzetiszap, homok, homokos kavics, kavicsos homok, agyagos törmelék, agyagmárga ásványi nyersanyagalcsoportba tartozó nyersanyagok, és a kavics ásványi nyersanyag csoportba tartózó nyersanyagok) esetében a kutatási tevékenység csak előkutatás keretében végezhető, amely bejelentés alapján folytatható. Az előkutatás bejelentés jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítését a bányafelügyelet ellenőrzi.
229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 25., hétfő 2020.június 01., hétfő Június 1-től számos változás jön a bírósági eljárásokban és a büntetés-végrehajtásban.
Még nem áll vissza teljesen a rendes „kerékvágásba” a bíróságok működése, így a polgári perek, büntetőeljárások, és a büntetés-végrehajtás megszokott ügymenete sem, de már számos, az utóbbi időszakra vonatkozó különleges szabály változik vagy szűnik meg.
230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 25., hétfő 2020. május 26., kedd  -a  helyi önkormányzatoknak a  zárszámadási rendeletet úgy kell  elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.
 -a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség állománya 2020.  december 31-én nem haladhatja meg az  1 500 000,0 millió forintot, amelyen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel
 -
az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a  350 000,0 millió forintot, amelyen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program megvalósítására használható fel
231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 25., hétfő 2020. május 26., kedd A személy- és vagyonegyesítő szervezetekre döntéshozatalára vonatkozó szabályok
(társasági jogi szabályok)
232/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 25., hétfő 2020. május 26., kedd A közúti személy- és áruszállítást végzőkre vonatkozó munkajogi szabályok
Magyar Közlöny 2020. évi 121. szám 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól
2020. május 26., kedd 2020. május 27., szerda A veszélyhelyzet megszűnéséig a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozatot a nagykövetségeken lehet benyújtani a menekültügyi hatóság által meghatározott és közzétett tartalommal. Az országhatárt jogellenesen átlépő külföldit a rendőrség a határátlépés helye szerinti szomszédos ország magyar nagykövetségére irányítja.
234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 26., kedd 2020. május 27., szerda Május 27.-étől a felnőttképzésben is lehet hagyományos oktatás, június 16.-tól pedig komplex szakmai vizsga is szervezhető - speciális feltételekkel
235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet
A Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 26., kedd 2020. május 27., szerda Azon magyar, szlovák és cseh állampolgárok számára teszik lehetővé országaikban való karanténmentes beutazást, akik tartózkodása a másik ország területén nem haladja meg a 48 órát (teszt nélkül)
Magyar Közlöny 2020. évi 123. szám 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet
A fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről
2020. május 27., szerda 2020. május 29., péntek 2020.05.29-től Budapesten is:
Megengedett a vendéglátó üzletek belső (zárt) részében tartózkodás és az étel, ital elfogyasztása, azonban a dolgozók a vendégek által látogatható területen kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) viselni, valamint a védőtávolságot betartani (a legalább 1,5 méteres távolság megtartása asztaltársaságonként értendő).
– Ki lehet menni a szabadtéri
játszóterekre.
A szálláshelyek fogadhatnak vendégeket és az ott lévő vendéglátó helyiségek üzemeltethetők (a fentebb jelzett távolságtartási szabályok betartásával).
– A kerületi önkormányzat polgármestere intézkedhet a
vendéglátóhelyek rendelkezésére bocsátott közterületek méretének növeléséről (amiért 2020.09.01-ig nem kell közterület-használati díjat fizetni egy korábbi kormányrendelet értelmében).
241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet
A szabadtéri rendezvényekről
2020. május 27., szerda 2020. május 28., csütörtök  - Lehet szabadtéren rendezvényeket tartani (amelyek nincsenek minden oldalról fallal körülhatárolva és nem fedett épületek). Ilyen helyeken a szabadtéri sportrendezvények és edzések is megtarthatók, akár nézők részvételével is. Szabadtéri rendezvénynek minősül a sátorban megtartott rendezvény is. Rendezvénynek minősülnek különösen a sportrendezvény és a kulturális rendezvény (színházi előadás, mozi, cirkusz, múzeum épületén kívül rendezett képzőművészeti kiállítás, irodalmi és könyvszakmai rendezvény, közösségi színtér, közművelődési intézmény, közgyűjtemény). Ezeken a rendezvényeken csak minden 4. ülőhelyet lehet elfoglalni és egymás mögött nem ülhetnek emberek
– Látogathatóak a nemzeti parkok szabadtéri bemutató létesítményei
 -Továbbra sem tarthatóak meg a zenés, táncos rendezvények
(pl. fesztivál, koncert, táncház, diszkó, stb.) akkor sem, ha azokat szabadtéren tartanák.
– Fentiek nem vonatkoznak a vallási közösség szertartására, a polgári házasságkötésre, a temetésre, a lakodalmakra, a gyűlésekre, a szabadtéri múzeumokra és az állatkertekre,
mivel azokra már korábban kedvezőbb szabályokat írtak elő
242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról
2020. május 27., szerda 2020. május 28., csütörtök Változott az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződések szabálya is. 2020.08.31-ig az utazásszervező a már befizetett utazás árának visszatérítése helyett utalványt is kibocsáthat, melynek elfogadásáról az utazó 15 napon belül nyilatkozhat.
Magyar Közlöny 2020. évi 124. szám 243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
A Szlovén Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 28., csütörtök 2020. május 28., csütörtök 15 óra Szlovéniából a szlovén és magyar állampolgárok beléphetnek Magyarország területére (nem kell hozzá negatív teszt sem).
Ugyanez vonatkozik azokra az EGT-állampolgárokra, akik állandó tartózkodási kártyával rendelkeznek.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a teherforgalomban történő határátlépésre.
Magyar Közlöny 2020. évi 126. szám 247/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésekről
2020. május 28., csütörtök 2020. május 29., péntek  2020.06.03. – 2020.06.07. között a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából méltóságteljes megemlékezések megtarthatóak (1,5 m védőtáv)
Magyar Közlöny 2020. évi 127. szám 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról
2020. május 28., csütörtök 2020. május 29., péntek 2020.05.29. – 2020.05.31. között megtarthatóak az autós könnyűzenei koncertek. (a közönség abban a személygépkocsiban tartózkodik a rendezvény során, amivel érkezett.) 
249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
2020. május 28., csütörtök 2020. május 29., péntek Felszámolási kérelem, kényszertörlési eljárások, végelszámolás speciális rendelkezései a veszélyhelyzet ideje alatt.
250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2020. május 28., csütörtök 2020. május 29., péntek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a soroksári önkormányzat fejlesztési programját
 -Állami támogatást kap a kerületi fejlesztések tervezésére
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről
2020. május 28., csütörtök azonnal/felmerülés ütemében Előirányzat-átcsoportosítás
1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról
2020. május 28., csütörtök 2020. május 29., péntek A  koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklését támogató indikatív keretösszegek módosítása
Magyar Közlöny 2020. évi 128. szám 251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet
A Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről
2020. május 29., péntek 2020. május 30., szombat 2020.05.30-tól bolgár állampolgárok is beléphetnek Magyarország területére, ha hivatali kötelezettség ellátása, nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés, üzleti utazás, humanitárius tevékenység végzése vagy hozzátartozó látogatása miatt érkeznek. A határátlépéskor hitelt érdemlően (pl. meghívólevél, hivatalos útlevél, munkaszerződés bemutatásával) kell valószínűsíteni a tartózkodás célját. Ha magyar állampolgár ilyen célból volt Bulgáriában, akkor akár Románián keresztül is hazajöhet. Ugyanez vonatkozik azokra az EGT-állampolgárokra, akik állandó tartózkodási kártyával rendelkeznek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a teherforgalomban történő határátlépésre.
Magyar Közlöny 2020. évi 132. szám 258/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről
2020. június 3., szerda 2020. június 16., kedd A vasúti közlekedést érintő intézkedések -2020.06.16-2020.10.31 közötti időszakra.
Magyar Közlöny 2020. évi 133. szám 259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet
Az autós zenei rendezvényekről
2020. június 4., csütörtök 2020. június 5., péntek Az autós koncertek megtartását engedélyezi.
A koncertek feltételeit a szervezők határozzák meg, a résztvevőknek pedig a személygépkocsiban kell tartózkodniuk az esemény alatt.
1284/2020. (VI. 4.) Korm. határozat
A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet kezelése folytán felmerült költségek finanszírozása érdekében az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) igényelhető támogatásról, valamint lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításáról
2020. június 4., csütörtök Azonnal  -Támogatási kérelem benyújtására felhatalmazás: A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt felmerült többletköltségek arányos részének az  Európai Unió Szolidaritási Alapjából történő biztosítása érdekében;
 -Európai uniós forrásból beszerzett lélegeztetőgép-készlet
magyarországi raktárbázisának kialakítása.
Magyar Közlöny 2020. évi 134. szám 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet
Az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről
2020. június 5., péntek 2020. június 5., péntek 8 óra Mostantól hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetnek be Magyarországra az osztrák, cseh és szlovák állampolgárok, valamint az ezekből az országokból érkező magyarok.
Magyar Közlöny 2020. évi 135. szám 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről
2020. június 5., péntek Azonnal Támogatás biztosítása a kulturális élet szereplőinek okozott gazdasági nehézségek enyhítése érdekében (meghatározott, nevesített intézmények és programok).
Magyar Közlöny 2020. évi 136. szám 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet
A határátlépésre vonatkozó különös szabályokról
2020. június 6., szombat 2020. június 7., vasárnap 8 óra Megszűnnek a korlátozások a Magyarország és Németország közötti személyforgalomban is.
Szabadon beutazhatnak Magyarország területére a németek is, és azok a magyar akik Németországból térnek haza  - mentesülnek a karanténkötelezettség alól.

HKIK szerkesztés

Forrás: https://magyarkozlony.hu