A következő adatszolgáltatók a panziótulajdonosok

2019.09.05.

2019. január 1-től lépett hatályba ezáltal változott és egyben szigorodott a szálláshely-szolgáltatók, így a rövid távon lakáskiadással foglalkozók (airbnb) regisztrációjára és bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabályok. A módosítás értelmében 2019. július 1-től a szállodáknak már kötelező a napi és a havi adatszolgáltatás a Nemzeti Turisztikai Ügynökség felé. 

A következő adatszolgáltatók a panziótulajdonosok (üzemeltetők), akiknek szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között kell a regisztrációjukat teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni.
Az utolsó ütemben a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek tulajdonosainak kell regisztrálniuk, illetve adatot szolgáltatni. Nekik 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között kell a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni.

 

Kisebb szálláshelyeket ingyenes szoftverrel segítik
A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra alkalmas szálláshelykezelő szoftvert (Az Én vendégszobám) a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára.

 

Az Én Vendégszobám szoftver milyen feltételek esetén vehető igénybe?
•    Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely érhető el.
•    Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni.
•    Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket kell figyelembe venni, a pótágyakat nem.
•    Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követően van lehetőség az NTAK felületén.
•    A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.
•    Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges, minden alkalmassági feltételnek megfelelő szálláshelynél.

A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül kötelező a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációját elvégezni.
A regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is 
– a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, 
b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy 
c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni

A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően. A felhasználó jogosult a napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus üzeneteinek fogadására.A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha 
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte, 
b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

 

Hova kerülnek az adatok, ki férhet hozzá?
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban: önkormányzati felhasználóként belépő felhasználó) a regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.
Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshelyszolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik.
A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján –a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.

 

További információ: NTAK.hu