Magnetec Ungarn Kft-nél ülésezett a HKIK elnöksége

2019.02.25.

Gyöngyös, Pipis Hegyen tartotta 2019-es első elnökségi ülését a HKIK testülete. Az esemény házigazdája a Magnetec Ungarn Kft. A program fő témaköre a műszaki tudományok jövőképe, a műszaki közép-, és felsőoktatás jövője, az innováció kérdésköre volt. A vendéglátó vállalkozás a megye egyik dinamikusan fejlőső innovatív vállallkozása mely húzóágazatok, így az elektromos járművek, vagy az zöldenergiák piacának beszállítójaként érdemi információkkal szolgált a témaköröket illetően. 

 

Az elnökségi ülés első napirendej a házigazda bemutatkozása, melynek keretéban Ivády Imréné gazdasági igazgató ismertette a legfontosabb információkat a cég életéből. A Magnetec Ungarn lágymágneses termékek gyártásával fogalkozik, erősségük, hogy egyedi problémákra találnak fejlesztett megoldásokat. Több ágazat számára kínálnak technológiai fejlesztéseket termékeiket használják épületekben, biztonságtechnikában, papíriparban, autóiparban, napelemek-, szélerőművek-, hegesztő berendezések gyártásában. TIER 2-3 kategóriában beszállítói a járműiparnak. Közel 30 fős R&D részleggel fejlesztenek termékeket, megoldásokat, több technológiai fázist alkalmaznak gyártás során - szalag megmunkálás, tekercselés, hőkezelés, mérél, szerelés.

 

2015-ben az év gyára a Magnetec Ungarn Ivády Imréné igazgató

 

Az elnökség áttekintette a megyei innovációs helyzetképet, mely kapcsán a következő megállapításokat tette:

 • Heves megye országos összehasonlításban a közepes vállalkozássűrűséggel (56 vállalkozás/1000 fő, országos átlag 72 db/1000 fő) és gyengébb kutatási erőforrással rendelkezik.
 • 2013 óta csökkent a megye felsőfokú intézményeiben tanulók száma (közel ötödével), országosan a hallgatók 1,5%-a tanul Heves megyében.
 • Az ország összes beruházási értékének 10%-a itt valósult meg, a K+F beruházások aránya azonban mindössze 0,6% (országos átlag 1,29%).
 • A kutatóhelyek és a kutatók száma, valamint a K+F ráfordítás alapján a K+F tevékenység kevésbé meghatározó a többi megyéhez viszonyítva.
 • A KFI rendszerben a vállalkozások képezik a hangsúlyosabb szereplőt, a felsőoktatási intézmények súlya kevésbé meghatározó a K+F tevékenységek területén. 
 • Az innováció tekintetében a régió nem marad el az országos átlagtól. 
 • KFI céllal 2015-2018 között 79 projekt keretében 5,2 Mrd Ft támogatást kaptak Heves megyei szervezetek (felsőoktatás, költségvetési intézmények és vállalkozások).
 • 100 kutatóra átlagosan 15 projekt jut, amivel a 17. a megyék sorában.
 • A források 74%-a a vállalkozások támogatását célozta.
 • A pályázatok elsősorban a műszaki területen belül az orvos-műszaki fejlesztéseket és a járműtechnológiát támogatták, valamint jelentős még az agrártudományok területe. 
 • 64 mikro-, kis- és középvállalkozás részesült a megyében támogatásban, ami országosan az összes mikro-, kis- és középvállalkozás 2%-a.
 •  

Versenyképesség növelése érdekében szükséges az innovációs potenciál fejlesztése, melyhez elengedhetetlen az elérhető pályázati struktúrák kiaknázása. Ebben nyújt segítséget a jövő várható pályázatainak összefoglalója:

 

 

Az elnökség foglalkozott a műszaki tudományok területén közép-, és felsőoktatásban tanuló fiatalok mennyiségi és minőségi problematikájával is, melynek optimális megléte elengedheteteln feltétele lenne a megyei vállalati fejlesztések kiszolgálásának. A fejlett országokban megfigyelhető általános jelenség, hogy a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (angolul: science, technology, engineering, mathematics; a magyar szakirodalomban is bevett mozaikszóval: STEM) iránti érdeklődés csökken a fiatalok körében. Mindez aggodalomra ad okot, hiszen a tudásalapú gazdaságban nagy szükség van a STEM készségekkel rendelkező szakemberekre, hiányuk a fejlődés gátja lehet. Az Európai Unióban nem megfelelő mértékű a STEM munkaerőutánpótlás. 2014-ben az e területeken diplomázók aránya 24,52% volt. A diákok alacsony érdeklődésének fő okai: - nincs reális képük a STEM pályákról és azok társadalmi hasznáról.

 

HKIK elnöksége: dr. Nagy Lajos, dr. Bánhidy Péter, Ócsai Lajos, Fülöp Gábor, Cseh István, Minczér Ádám maggyártás és IT vezető

 

A tehetséges fiatalok karrierútjának támogatása Heves megyében – mint gondolatot 2018. év szeptemberében indította útjára a HKIK az elnökség döntésének értelmében. Mindenkori célunk a megye kiemelkedően tehetséges fiataljainak támogatása és mentorálása annak érdekében, hogy tehetségük minél inkább kiteljesedhessen és tudásuk a helyi vállalkozásokat erősítse, azaz tehetséges fiatalok megtartása, itthon tartása a cél. Az elmúlt években számos programot hívtunk életre, amely a szakoktatásból kikerülő fiatalok munkahelyteremtését segíti elő a helyi vállalkozásoknál. A program különlegessége, hogy tanulói élményre helyezi a hangsúlyt. A kiscsoportos látogatások személyesebb közeget teremtenek, így lehetőséget teremt az egyéni irányultságok kifejezésére. Minden bevont csoport valamilyen formában már érdeklődött a természettudományos területek iránt. Voltak informatika osztályba járók, fizika szakkörösök és matematika fakultációs csoport is.

 

A STEM filozófiai igények mentén tervezett további irányok:

 • A mini fizika óra kibővítése annak érdekében, hogy az iskolai órák alkalmával is tudja felkelteni a fiatalok érdeklődését. Az órai keretek adottak, ebbe csatlakozni könnyebb, mint az iskolából kihozni a tanulókat
 • A nők helyzetének erősítése a STEM (műszaki/természettudományos) területeken.  Speciálisan lányoknak szóló programok. Pl.: életvezetés órákon a családi szerepek összeegyeztethetősége a karrierrel. Indok: A STEM diplomások között a nők Európa szerte alul reprezentáltak. 2014-ben a diplomázók körében 57,94% volt az arányuk, míg a STEM végzetteken belül csak 33,47%. A nők e pályáktól való elfordulásához nagyban hozzájárulnak a STEM szakmákhoz kapcsolódó nemi sztereotípiák.
 • További vállalkozások bevonása a programba.

 

File Sándor

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
főtitkár
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 104-es mellék
+ (36) (30) 749-5381
E-mail cím: 
sandor.file{#}hkik.hu