Megnyílt a Család és KarrierPONT Egerben

2018.07.19.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a munka és család összeegyeztethetőségét segíti Egerben a Hadnagy utca 6. szám alatt létrejöt, egész Heves megyét lefedő Család és KarrierPONT.  A programban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei működtetik a szolgáltató irodát. A csütörtöki megnyitón az iroda felszentelésére is sor került. 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra, amelynek során az „Nők a munka világában Heves megyében " (EFOP-1.2.9-17-2017-00046) című projekt megvalósításához bruttó 198 360 148 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

 

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a munka és család összeegyeztethetőségét segíti Egerben a Hadnagy utca 6. szám alatt létrejött, egész Heves megyét lefedő Család és KarrierPONT.  A programban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei működtetik a szolgáltató irodát.

A Kormány célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére pályázatot hirdetett meg az együttműködést vállaló költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára. A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatás segítségével a konzorciumi partnerek a „Nők a munka világában Heves megyében” című projekt keretein belül kívánják elérni egész Heves megyét lefedően a kitűzött célokat 2020 végéig. 

 

A projekt tartalmi részeként Család és KarrierPont néven tanácsadó irodát hoztak létre, mely hétfőn, szerdán, pénteken állandó nyitva tartással várja a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban.  

 

A CSAKPONT célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeknek nyújtson segítséget szociális, HR- és pszichológus szakember segítségével, gyermekfelügyelet biztosítása mellett képzési lehetőségeket, tréningeket kínáljon a munkaerőpiacról kiszorult édesanyáknak, közösségi térként funkcionáljon kisgyermekesek és női vállalkozók részére, elősegítse a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését, és találkozási pont legyen munkáltatók és álláskeresők között.

Képzéseinkre azonban nem csupán a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeket várják, hanem minden olyan érdeklődőnek is szól, akiknek a munkakeresésben, vagy karrierváltásukban segítségre lenne szüksége.

A család és munka hatékonyabb összeegyeztetésére vágyó munkavállalók számára ajánl nekik szóló tréningeket, foglalkozásokat.

A Család és KarrierPONT megniytóján az iroda felszentelésére is sor került.

 

Az irodában folyamatosan jelen levő szociális munkás, művelődésszervező és egy gyermekfelügyelő munkatárs a szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönzik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését. 

A program másik kiemelt célcsoportja a megyei munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal és a női munkavállalói oldal is egymásra találjon. Számukra szóló képzésünk során a résztvevő vállalati képviselők megismerkedhetnek többek között a családbarát munkáltatói és vezetői működéssel, valamint az erre vonatkozó előnyökkel és trendekkel.

A projekt szemléletformáló programsorozat keretében már megalakított egy HR klubot megyei munkáltatók bevonásával és egy Női üzleti klubot, ami havonta tart foglalkozásokat. Mindkét rendezvényen a munka és magánélet összehangolását segítő szemléletformáló előadások zajlanak. 
 
Ősszel három trénig indul el, melyet az IFKA Nonprofit Kft. szakemberei tartanak. A képzések ingyenesek és nyitottak, bárki jelentkezhet rájuk. Ilyen képzés a munkaadóknak szóló „Család-barát vállalat leszünk!” tréning, a munkavállalóknak szóló munka és magánélet össze-hangolását segítő "Munka & Család" tréning és a magánszemélyeknek szóló „Visszatérők reintegrációs” tréningje. 

 

 

Kiknek szól? 

Szolgáltatás megnevezése

Miről szól?

Időtartam

Időtartam

TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK

Munkaadóknak

(munkaadó vállalkozók,

munkaadók felső- és középvezetői, gazdasági, HR és kommunikációs munkatársai)

Munkáltatói képzés „Vonzó munkahely leszünk!”

Megtartást támogató, családbarát vállalati kultúra és működés megvalósítási útjai, rugalmas munkavégzés kialakítása, jó foglalkoztatási gyakorlatok alkalmazása.

20 óra

(2 nap, 8:30-17:00)

 

2018.09.06

2018.09.20

vagy

2018.10.04

2018.10.18

 

 

Munkavállalóknak

(akár csoportos vagy egyéni jelentkezések alapján)

Munka és magánélet összehangolása

"Munka & Család" tréning

Örök kérdés: Hogyan lehet elég jól összehangolni magánéletet és munkát? Ki lehet kerülni ebből a folyamatból "győztesen" és gazdagabban?

20 óra

(2 nap, 8:30-17:00)

 

 

2018.09.06

2018.09.20

vagy

2018.10.04

2018.10.18

 

Magánszemélyeknek

(gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távollevő nők, illetve férfiak, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra)

Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

„Vissza a munkába” tréning

 

A képzésben résztvevők felkészülhetnek az újbóli munkába állásra, fejlődnek a megcélzott munkaerő-piaci kompetenciáik, konkrét cselekvési tervet állítanak össze.

20 óra

(2 nap, 8:30-17:00)

 

 

2018.10.11

2018.10.24

vagy

2018.11.08

2018.11.20

 

 

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSEKRE: IDE KATTINTVA

 

 

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

 

Család és KarrierPONT szolgáltatásai:

Szolgáltatásainknak  központi feladata a társadalom peremén élő  egyének, családok, csoportok és közösségek társadalmi befogadásának elősegítése. Ennek elsődleges feladata a munkához jutás segítése.  Ez a folyamat nem pusztán a munkavállaló és munkaadó egymásra találására szorítkozik, hanem elsősorban olyan stratégiák  kialakítását kell elsajátíttatnunk  az ügyfélben, ami  lehetővé teszi a  társadalmi főáramba való visszakerülését. 

Ugyancsak fontos feladatunk a családok életében előforduló kritikus helyzetekben  az azonnali segítségnyújtás is.

 

Milyen feladatokat jelentenek ezek pontosan?

 

•    Szociálisan segítségre szoruló emberek, elsősorban családok számára  munkahelykereséssel kapcsolatos  ügyintézés, beleértve az önéletrajz , álláspályázat, motivációs levél  megírását.

•    A családi életükben elakadással küzdő, környezetükben nehezebben beilleszkedő, a munkaerőpiacról tartós betegség, szenvedélybetegség miatt kikerült ügyfelek számára atipikus munkahely felkutatása, munkába állassal kapcsolatos ügyintézés segítése.

•    A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szakszerű gyermekfelügyelet nyújtása.
•    Önkéntes segítők bevonásának megszervezése a család és munka összeegyeztetését segítendő szolgáltatások megszervezéséhez, az önkéntes csoport számára szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás.

Munkánkat a védőnői hálózat, iskolapszichológus és lelki pásztor is segíti. 

 

Milyen programokat szervezünk ezen feladatok megvalósítása érdekében?

 

Hosszú távú feladataink közé tartozik a stratégiai együttműködés kialakítása azon állami, szociális és egyházi szervezetekkel, ahol leendő klienseink  megjelennek.

Láthatóvá és dinamikussá kell tennünk a jelenlétünket mind a valós, mind a virtuális térben Heves megyében, hogy elérhetők legyünk  ügyfeleink számára.

Ennek megvalósítását szolgáló programok:
•    Tréningek védőnők számára
•    Szülői klubok működtetése
•    Baba mama torna 
•    Családi kézműves napok ünnepkörökhöz kapcsolódóan
•    Családokhoz kötődő  jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények - pl  A házasság világnapja, Anyák napja, Gyermeknap, Anyatejes táplálás világnapja
•    Adventi Várakozás 
•    Nőnap
•    HR Klub
•    Háztartás vezetési workshop
•    Önéletrajz író workshop
•    Informatika 1X1 workshop
•    Nagyszülők Napja
•    Gyermeknevezlési tanácsadás
•    Pályaorientációs nap 
•    Üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozóknak 
•    Állásbörze

CSAKPONT nyitva tartása:
•    hétfő: 8:00-16:00
•    szerda: 8:00-18:00
•    péntek: 8:00-14:00

 

Elérhetőség:

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  „Nők a munka világában Heves megyében " (EFOP-1.2.9-17-2017-00046)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File Sándor

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
főtitkár
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 104-es mellék
+ (36) (30) 749-5381
E-mail cím: 
sandor.file{#}hkik.hu