Munkáltatói adóterhek alóli mentesülés, adminisztrációs teher csökkentése

2020.11.16.

A vendéglátásban és a szabadidős ágazatban működő vállalkozásokat mentesítette a kormány a munkáltatói adóterhek megfizetése alól.

I. Adófizetési kedvezmény :
1.2020 november hónapban a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget a felsorolt  tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében. 

2.  2020 november hónapban nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége a felsorolt  tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek.

3. 2020 november hónapban a vállalkozás a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett  alól mentesül az egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet. 

4.  2020 november hónapban a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, ( KIVA) e  tevékenységével összefüggésben a  kisvállalati adókötelezettsége ( KIVA) megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét. 

A felsorolt  adókedvezményeket az alábbi tevékenységeket  főtevékenységként végzők vehetik igénybe 2020. november hónapra :
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet, 
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet, 
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet, 
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet, 
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet, 
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet, 
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet, 
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet, 
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet, 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet, 
13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet, 
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet, 
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet, 
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy 
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) folytató vállalkozás.

Tényleges főtevékenységnek azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e  rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. 
 Az  adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető a 2020. november 11-én a rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg. További feltétel, hogy a munkaadó a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,  a munkaadó a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz. 

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni. 

A kedvezmény igénybevétele a lehető legkedvezőbb módon történik, nincs szükség külön kérelem, vagy nyilatkozat benyújtására,  az érintetteknek elegendő lesz a havi adó- és járulékbevallásukban az erre a célra kialakított mezőket egyszerűen bejelölniük.

A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat a bürokratikus terhektől is mentesíteni kell, ezért ehhez igazodva alakította a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal a lehető legegyszerűbbre a novemberre vonatkozó járulékbevallási nyomtatványt, amelyben a jogosultsági feltételekről elegendő az erre szolgáló mezőkbe tett jelzéssel nyilatkozni.

A novemberről szóló bevallást, december 12-ig kell elküldeni, és az adót is addig az időpontig kell megfizetni.