Nehéz a döntés a hiányszakmákról

2018.04.12.

A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslattétele a 2019/20. évi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli beiskolázási arány-irány javaslatokról és a hiányszakmákról.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § (3) alapján a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) feladata az évi beiskolázási arány-irány javaslatok elkészítése. A bizottságoknak a hatályos Országos Képzési Jegyzékben lévő szakképesítésekre, szakgimnáziumi ágazatokra és a támogatott és nem támogatott tanfolyami képzésekre kell javaslatot tennie figyelembe véve a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) aktuális útmutató alapelvelveit. A javaslattétel a munkaerő-piaci, gazdasági szempontokon és trendeken, a Bizottság által prognosztizált gazdasági jövőképen, a kiemelt gazdasági szereplők beruházási tervein alapul figyelembe véve a megyében meglévő szakképzési kapacitásokat és infrastruktúrát. 
Az előző évekhez képest annyiban változott a javaslattétel, hogy a bizottságnak idén nem volt lehetősége korlátlanul támogatott kategória meghatározására, a jelentős munkaerő-piaci igényeket felmutató (a korábbiakban a korlátlan kategóriába sorolt) képzések esetén a fokozott munkaerő-piaci igényeknek való megfelelési szándékot a korlátozott kategória melletti magasabb megyei keretszámok megadásával volt lehetséges érvényesíteni. 
A hiányszakmákra vonatkozó javaslatnál többféle szempontot és arányosítást kellett figyelembe vennie a bizottságnak, és 25 szakképesítésre lehetett javaslatot tenni. 
A HMFKB nagy részben a folytonosságra törekedett, ezért a klasszikus hiányszakmák megmaradtak. Mindemellett kiemelt figyelmet fordított a piaci igényekre, ezért új szakmák is bekerültek (asztalos, autógyártó, műszaki informatikus) a hiányszakmák listájára, más szakmák pedig hátrébb sorolódtak. 

A HMFKB március 27.-i ülésén az alábbi 25 szakmát javasolta a hiány szakképesítések közé:

 1. 34 543 01             Abroncsgyártó
 2. 54 525 02             Autószerelő
 3. 34 521 01             Autógyártó
 4. 34 811 01             Cukrász
 5. 34 521 03             Gépi forgácsoló
 6. 54 521 03             Gépgyártástechnológiai technikus
 7. 34 521 04             Ipari gépész
 8. 34 543 02             Asztalos
 9. 34 582 14             Kőműves
 10. 54 523 04             Mechatronikai technikus
 11. 34 521 08             Mezőgazdasági gépész
 12. 54 582 03             Magasépítő technikus
 13. 34 762 01             Szociális gondozó és ápoló
 14. 34 522 04             Villanyszerelő
 15. 34 521 06             Hegesztő
 16. 34 582 09             Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 17. 34 811 04             Szakács
 18. 54 723 02             Gyakorló ápoló
 19. 54 723 03             Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
 20. 34 623 01             Erdészeti szakmunkás
 21. 54 481 05             Műszaki informatikus
 22. 34 541 05             Pék
 23. 34 544 02             Bányaművelő
 24. 34 582 01             Ács
 25. 34 523 01             Mechatronikus-karbantartó

       
A hiányszakmákban a diákok iskolai ösztöndíjat kapnak, mely ösztönzően hat e szakmák választására. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően változik. A szakközépiskolában az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó, a második félévtől kezdődően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében változik, maximuma 30.000 Ft/hó, szakgimnáziumi képzésben minimuma 20.000 Ft/hó, maximuma 50.000 Ft/hó.

A továbbiakban az MFKB-k megyénkénti javaslatai alapján a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tesz javaslatot a megyéken, illetve a fővároson belüli, fenntartók közötti keretszám-elosztásra 2018. április 27-ig. Az állami és a nem állami fenntartók április elejétől jelezhetik majd képzési szándékukat, amelynek pontos formájáról a NSZFH honlapján értesülhetnek (www.nive.hu). A szakmaszerkezeti kormányrendeletet várhatóan ősszel, az iskolai felvételi időszakban adják ki.
                            
Fülöp Gábor
HMFKB elnök

 

További információk:

Ferencz Orsolya

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
szintvizsga referens és MFKB adminisztrátor
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
36/429-612 120-as mellék
+36 (20) 480 4182
E-mail cím: 
orsolya.ferencz@hkik.hu