Nehéz a döntés a hiányszakmákról

2018.04.12. 09:00

A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslattétele a 2019/20. évi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli beiskolázási arány-irány javaslatokról és a hiányszakmákról.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § (3) alapján a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) feladata az évi beiskolázási arány-irány javaslatok elkészítése. A bizottságoknak a hatályos Országos Képzési Jegyzékben lévő szakképesítésekre, szakgimnáziumi ágazatokra és a támogatott és nem támogatott tanfolyami képzésekre kell javaslatot tennie figyelembe véve a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) aktuális útmutató alapelvelveit. A javaslattétel a munkaerő-piaci, gazdasági szempontokon és trendeken, a Bizottság által prognosztizált gazdasági jövőképen, a kiemelt gazdasági szereplők beruházási tervein alapul figyelembe véve a megyében meglévő szakképzési kapacitásokat és infrastruktúrát. 
Az előző évekhez képest annyiban változott a javaslattétel, hogy a bizottságnak idén nem volt lehetősége korlátlanul támogatott kategória meghatározására, a jelentős munkaerő-piaci igényeket felmutató (a korábbiakban a korlátlan kategóriába sorolt) képzések esetén a fokozott munkaerő-piaci igényeknek való megfelelési szándékot a korlátozott kategória melletti magasabb megyei keretszámok megadásával volt lehetséges érvényesíteni. 
A hiányszakmákra vonatkozó javaslatnál többféle szempontot és arányosítást kellett figyelembe vennie a bizottságnak, és 25 szakképesítésre lehetett javaslatot tenni. 
A HMFKB nagy részben a folytonosságra törekedett, ezért a klasszikus hiányszakmák megmaradtak. Mindemellett kiemelt figyelmet fordított a piaci igényekre, ezért új szakmák is bekerültek (asztalos, autógyártó, műszaki informatikus) a hiányszakmák listájára, más szakmák pedig hátrébb sorolódtak. 

A HMFKB március 27.-i ülésén az alábbi 25 szakmát javasolta a hiány szakképesítések közé

        SZAKMA                                   OKJ szám
1      Abroncsgyártó                           3454301
2      Autószerelő                               3458201
3      Autógyártó                                 3454302
4      Cukrász                                     3452101
5      Gépi forgácsoló                         5452502
6      Gépgyártástechnológiai technikus  3454402
7      Ipari gépész                               3481101
8      Asztalos                                     5452103
9      Kőműves                                    3452103
10    Mechatronikai technikus             5472302
11    Mezőgazdasági gépész              5472303
12    Magasépítő technikus                3452106
13    Szociális gondozó és ápoló        3452104
14    Villanyszerelő                             3452503
15    Hegesztő                                    3458214
16    Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
17    Szakács                                     5458203
18    Gyakorló ápoló                           5452304
19    Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló    3452301
20    Erdészeti szakmunkás               3452108
21    Műszaki informatikus                 5448105
22    Pék                                             3454105
23    Bányaművelő                             3481104
24    Ács                                             3476201
25    Mechatronikus-karbantartó        3452204
 
A hiányszakmákban a diákok iskolai ösztöndíjat kapnak, mely ösztönzően hat e szakmák választására. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően változik. A szakközépiskolában az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó, a második félévtől kezdődően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében változik, maximuma 30.000 Ft/hó, szakgimnáziumi képzésben minimuma 20.000 Ft/hó, maximuma 50.000 Ft/hó.

A továbbiakban az MFKB-k megyénkénti javaslatai alapján a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tesz javaslatot a megyéken, illetve a fővároson belüli, fenntartók közötti keretszám-elosztásra 2018. április 27-ig. Az állami és a nem állami fenntartók április elejétől jelezhetik majd képzési szándékukat, amelynek pontos formájáról a NSZFH honlapján értesülhetnek (www.nive.hu). A szakmaszerkezeti kormányrendeletet várhatóan ősszel, az iskolai felvételi időszakban adják ki.
                            
Fülöp Gábor
HMFKB elnök

 

További információk:

Ferencz Orsolya

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
szintvizsga és MFKB adminisztrátor
Cím: 
3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
36/429-612 120-as mellék
E-mail cím: 
orsolya.ferencz@hkik.hu