Nem követi a minimálbér változást a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók munkabére

2022.01.03.

A december 28-i Magyar Közlönyben jelent meg az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely új számítási alapot határoz meg mind a szakképzési ösztöndíjra, mind az egyszeri pályakezdési támogatásra, mind pedig a szakképzési munkaszerződés (SZMSZ) alapján fizetendő munkabérre. 

A rendelet kimondja, hogy a fenti juttatásokat 2022. január 1-től nem a minimálbér alapján kell kiszámítani, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egy hónapra eső összegéből (1.200.000 Ft/12 = 100.000 Ft).

 

Tehát a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulóknak adható legkisebb munkabér egy hónapban bruttó 100.000 Ft-ra módosul, de legfeljebb az önköltség egy hónapra jutó összegének százhatvannyolc százaléka (168.000 Ft) adható.

 

A munkabér szorzói százalékban emelkedtek ugyan, de mivel alacsonyabb a számítási bázis (167.400 Ft helyett 100.000 Ft az alap), így mindenhol majdnem ugyanaz a pénzbeli juttatási összeg jön ki 2022-ben is, mint ami 2021-ben volt.

 

Összegezve a szakképzési munkabér 2022-ben is 100.000 és 168.000 Ft között állapítandó meg.
Fontos azonban, hogy a meglévő munkabért 100.440 Ft/ hó a munkáltató egyoldalúan nem módosíthatja. Így nagyon körültekintően kell eljárni, abban az esetben ha a szakképzési munkaszerződés alapján adott bért módosítani szeretnénk. 

 

A rendelet változtat továbbá az ösztöndíj és a pályakezdési támogatás összegein is: