Pályázati lehetőségek, támogatások innovációs tevékenységekre, kutatás-fejlesztésre

2019.03.29.

Elérhető a GINOP pályázatok listája

2019-ben támogatási kérelmet lehet benyújtani az alábbi felhívásokra:

GINOP pályázatok
•    Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.7-17)
Következő beadási határnap: 2019.06.27.
•    Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)
Következő beadási határnap: 2020.03.31.
A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/

Várható innovációs pályázatok - Versenypályázati konstrukció tervezetek
•    KKV START innováció – Tervezet
o    Cél: KKV-k versenyképességének javítása kezdő innovációs projektjeik támogatásával. Támogatás: 10-20 MFt, a maximális támogatási mérték 60%, a teljes projekt de minimis támogatási kategória alatt kerül támogatásra.
o    Kötelező vállalások: 1 fő BSc vagy MSc végzettségű kutató projekt időtartam alatti foglalkoztatása minimum 4 órában (megbízási szerződés is elfogadható)

•    Piacvezérelt KFI – Tervezet
o    Cél: Piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is.
o    Támogatás: 50-700 MFt, a maximális támogatási mérték 60%
o    Kötelező vállalások: A projekt fizikai befejezéséig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása. A támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétel a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

•    Nyílt Innováció – Tervezet
o    Cél: Nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének kkv-k, startupok általi fejlesztése, piacképes termék, szolgáltatás létrehozása
o    Támogatás: 10-150 MFt, a maximális támogatási mérték 60%
o    Kötelező vállalások: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megjelölt KKV-tól KFI szolgáltatást vesz igénybe, és annak eredményét eljárásában, technológiájában alkalmazza, vagy értékesíti.

•    Ipar-egyetem együttműködés
o    Cél: Vállalatok K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes egyetemi kapacitás kialakítása, piaci alapú, fenntartható működéssel. Nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra létrejövő iparvezérelt, de felsőoktatási tudással támogatott megoldások kidolgozása. 
o    Támogatás: 1-6 Mrd Ft, a maximális támogatási mérték 80%
o    Kötelező vállalások: Valós együttműködések alapján létrejövő jelentős piaci potenciállal rendelkező termékek, szolgáltatások megvalósítása.

•    Iparjog
o    Cél: Szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés tevékenységek támogatása.
o    Támogatás: 7,1 MFt-ig, de minimis kategória, 100%-os támogatás
o    Elszámolható költségek: Igénybe vett szolgáltatások.
o    Gazdálkodási feltételek: 
    természetes személyek, egyéni vállalkozók,  KKV-k és nagyvállalatok, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek.
    konzorciumban nem pályázható.
o    Egyéb feltételek: Megvalósítási  idő maximum 2 év, megvalósítási helyszín az egész ország területén. Alátámasztó dokumentumok (Igénybevett szolgáltatások).

További információ: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján (https://nkfih.gov.hu)