PÁLYÁZATKERESŐ

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara díjmentes pályázatifigyelési szolgáltatással támogatja a vállalkozásokat.
Ennek keretében olyan pályázat- és rendezvényfigyelő rendszert működtet, amely hírleveles értesítés formájában tájékoztat az aktuális pályázati kiírásokról, valamint a kamarák rendezvényeiről. 
A rendszerbe a vállalkozás adószámával és a kamarai regisztrációnál megadott jelszavával léphet be. Amennyiben nem tudja a jelszavát az elfelejtett jelszó feliratra kattintva kérhet újat, vagy vegye fel ügyfélszolgálatainkkal a kapcsolatot.

 

Az aktuálisan elérhető pályázati felhívásokról további információt talál:

 

Leendő vállalkozások számára ajánljuk:

•    A nyilvántartott álláskeresők,
•    illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek 
     vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.

A támogatás folyósításának kezdő napja: 
•    bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételének a napja,  
•    mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja, 
•    minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

Támogatás folyósítása: a hatósági szerződés aláírása után a MÁK-on keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, tárgyhót követő hónapban, legfeljebb 6 hónap időtartamban.

 

 

A legalább egy hónapja nyilvántartott 

•    álláskeresők, 
•    illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 
vállalkozói készégének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és /vagy vissza nem térítendő formában (a tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható). 

A pályázónak rendelkeznie kell a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, továbbá anyagi biztosítékkal (ingatlanfedezet/bankgarancia/kezesség) a támogatás visszatérítéséhez, illetőleg a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetéséhez.

(Saját forrás mértéke: a beruházás bruttó költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el, nem számolható el felvett hitel vagy egyéb állami támogatás.

Biztosítékai: - tehermentes, forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, amelynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150 %-a. - a támogatási összeg 120 %-nak megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia. - a támogatási összeg 120 %-nak megfelelő biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezesi ígérvény. - 1.000.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ( vásárolt új, továbbá már meglévő) tehermentes vagyontárgyak, amelyek összértéke az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.- 1.000.000, Ft-ig terjedő támogatási igény esetén 2 természetes személy szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás odaítélése esetén a támogatás és szerződés szerinti járulékainak megfizetéséért készfizetői kezességet vállal.)

Határidő: 2020.10.30. 13 óra

Együtt a kettő is igényelhető!
Személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya kell az ügyintézéshez.

Igényelhető:
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3300 Eger, Klapka Gy. U. 9.
Tel.: 36/512-150, 36/522-700

Ügyfélfogadás:
Hétfő:    8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Péntek  8:00-14:00
vagy
Egri Járási Hivatal Kormányablak Osztály
3300 Eger, Barkóczy u. 7.
Információ, tájékoztatás kérés, időpontfoglalás (0-24 órában): 1818

Ügyfélfogadás:
Hétfő        8:00-18:00
Kedd      10:30-16:30
Szerda     8:00-18:00
Csütörtök 8:00-16:30
Péntek     8:00-13:30