Szakértői pályázati felhívás

2019.04.16.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv várja igazságügyi szakértői vagy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezők jelentkezését tagjai sorába.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

 

A TSZSZ tagja lehet az a természetes személy, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékben az alábbi szakterületek valamelyikén van bejegyezve:

a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,

b) közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,

c) környezetvédelem és természetvédelem területei,

d) vízügyi terület,

e) lakásügyi terület,

f) építésügyi terület.

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

A pályázatokat az info@mkik-tszsz.hu e-mail címre várjuk.

További információk a mellékelt pályázati felhívásban.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap