Tanév végi tudnivalók gyakorlati képzőhelyek számára

2019.04.17.

A gyakorlati képzőhelyek számára összegyűjtöttük a tanév végével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Végzős tanulók esetében

Az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a 2018/2019-es tanévben 2019. május 2. (csütörtök).  Ezt követően a gyakorlati foglalkozáson való részvételre a tanuló nem kötelezhető.
 
1. Ha a tanuló sikeres tanévet zár, és jelentkezik szakmai vizsgára, amit sikeresen, vagy sikertelenül teljesít, akkor a tanulószerződés a komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg. A tanulót a pénzbeli juttatás is eddig a napig illeti meg, annak ellenére, hogy a tanuló a szorgalmi időszakon kívül gyakorlati képzésre nem kötelezhető, illetve a szakképzési hozzájárulás is eddig a napig csökkenthető a normatívával. A tanuló a vizsga előtt - az arra való felkészülés céljából a gyakorlati képzést folytató szervezettel külön megállapodás alapján – gyakorlati képzésen vehet részt, úgy, hogy közvetlenül a vizsga előtt 10 nap felkészülési idő illeti meg, amelyet összefüggően kell kiadni.

2. Ha a tanuló sikertelen tanévet zár, javítóvizsgát tehet (a tanulószerződést módosítani szükséges). Amelyik tanuló befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), nem bocsájtható szakmai vizsgára.  A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2018.05.02. után) gyakorlati képzésre nem kötelezhető, tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult így a gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségét nem tudja gyakorlati képzés szervezésével teljesíteni, kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével. A tanuló sikeres javítóvizsga letételét követően jelentkezhet szakmai vizsgára. Tanulószerződése az őszi komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg. Ez alatt sem tanulói juttatásra nem jogosult, és a gazdálkodó sem jogosult a tanuló után normatíva lehívására, járulékfizetési kötelezettség sincs.
 
3. Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát nem teljesíti, akkor évet ismétel és a tanulószerződése hatályos marad (a tanulószerződést módosítani szükséges) a megismételt évfolyamon is, egészen az első szakmai vizsgáig. A következő tanév első tanítási napjától (szeptember 1.) pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként figyelembe vehető a gyakorlati képzési normatíva.
 
Nem végzős tanulók esetében

 
A 2019/19. tanév utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek)

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt munkanap, tizenkilenc éves kor felett legalább harminc munkanap pihenőnap illeti meg. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi, téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére. Amennyiben a tanuló a nyári gyakorlat kötelező óraszámát is teljesítette, ezen kívüli napokon a nyári szabadságát tölti, kivéve, ha hiányzásait pótolja. A foglalkozási naplót a nyári időszakban is vezetni kell.

 
Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell. A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül - a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével - gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti.

 
Ha a tanulónak (függetlenül attól, hogy végzős vagy nem végzős) évet kell ismételnie, ekkor a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt évfolyam második félévében fizetendő tanulói juttatást eredményes első félév esetén a szerződésben meghatározott szempontok szerint emelni kell. (Tehát az 50 %-ot kell a meghatározott szempontrendszer szerint emelni.) A további félévekben a szerződés szerinti teljes pénzbeli juttatás illeti meg a tanulót.