Tapasztalatok Európában a Tanulási Eredményekről, T.E.T.E. Erasmus + projekt

Tapasztalatok Európában a Tanulási Eredményekről, T.E.T.E.

Erasmus + projek2019-1-HU01-KA102-060759

A projekt eredeti célja:

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyik fontos feladata a szakképzés, a felnőttképzés, a mesterképzés és az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatok elvégzése. A munkánk során szerzett tapasztalatok motiválták a projektötlet kidolgozását. Igényfelméréseink és elégedettségméréseink egyértelműen jelezték a számunkra, hogy a gyakorlati oktatóknak ezeken a területeken van a legnagyobb szükségük a szakmai és oktatás-módszertani támogatására.

 A célcsoportunk tehát az építőipar, a közlekedés és a vendéglátás szakterületein tevékenykedő oktatók köre. Olyan szakemberek, akik jelenleg a szakmai oktatás gyakorlatában vállalnak szerepet iskolai vagy vállalati oldalon, legyen az iskolarendszerű képzés, vagy mesterképzés.

A projekt elsődleges célkitűzése a szakmai oktatás minőségének fejlesztése. Az iskolai rendszerű oktatás és a munkaerő-piaci igények összehangolása hosszútávú és összetett feladat. Az azonban egyértelmű, hogy a szakmai oktatás szereplőinek összehangolt munkájára van szükség a kívánt fejlesztési feladatok elvégzéséhez. A tanulmányút segítséget nyújtott az iskolai és vállalati szereplőknek, hogy megismerjenek egy jól működő oktatási struktúrát, amelyből implementálni tudták a jó gyakorlatokat. Célunk elérésének érdekében a gyakorlati oktatók komplex tudást szereztek a tanulási eredmény alapon szervezett gyakorlatokkal kapcsolatban.

A résztvevők minden szakterületen egy 3*4 órás felkészítés keretében ismerkedtek meg az MKKR deszkriptoraival és a tanulási eredményekkel. Egy ECVET szakértő segítségével áttekintették a területükhöz kapcsolódó szakképzési dokumentumokat és kidolgoztak egy megfigyelési szempontrendszert a tanulmányút időtartamára. Egy következő felkészítés keretében biztosítottunk a résztvevők számára egy interkulturális felkészítést, amely magába foglalta a szakmai nyelvi felkészítést is. A korábbi tanulmányutak szervezési tapasztalatait felhasználva igyekszünk racionalizálni a megvalósításra fordított anyagi és személyi forrásokat.

A szakemberek az alábbi helyszíneken tesznek látogatást egy hetes időtartamban a projekt során:

A vendéglátás szakterületén tevékenykedő oktatók Olaszországban Grado környékén tanulmányozhatták az olasz oktatást a Marco Polo együttműködésével.

2022.04.19-2022.04.20.

IDE kattintva részletesen is olvashat a tanulmányútról.

A tanulmányúton a közlekedés szakmacsoport tagjai Németországba, Lipcse területére látogathattak tanulmányozni a szakképzési gyakorlatot.

020.03.08-2020.03.14.

IDE kattintva részletesen is olvashat a tanulmányútról.

Az építőipar szakmacsoport oktatói Ausztriában Bécs utaztak a helyi szakképzési gyakorlat feltérképezése érdekében az IFA-INTERNATIONALER FACHKRÄFTEAUSTAUSCH koordinálásával.

2019.11.13-2019.11.14.

IDE kattintva részletesen is olvashat a tanulmányútról.

A program elsősorban az utazók szakmai és módszertani ismereteit kívánta bővíteni egy-egy speciális szakterületen, valamint nagyban hozzájárult az élethosszig tartó tanuláshoz. A résztvevő szakoktatók a megszerzett tapasztalatokat megosztották munkatársaikkal, képző intézményekkel, ezáltal a kedvező hatás multiplikálódott. Mindemellett természetesen saját tanulóik képzésébe is beépítették az ismereteket. A projekt eredményei rövidtávon, közvetlen hatással vannak minden résztvevő oktatási tevékenységére. Egyértelmű felismerések születtek arról, hogy a tanulási eredmény alapon szervezett oktatás egyértelműen megvalósítható a hazai szakmai oktatási rendszerben. Egyes elemei pedig azonnal beépíthetők a mindennapi munkába a résztvevő gyakorlati oktatók szerint. Ezen beépülések hosszútávon is kifejtik minőségfejlesztő hatásukat. Az utazás során szerzett ismeretek és tapasztalatok várhatóan pozitív hatással lesznek az oktató-diák kapcsolatra.

A tanulási eredmények megfogalmazása elősegíti a szakmai feladatok tervezését és megfogalmazását. A megfelelően átgondolt feladatok illeszkednek a tanulók életkori sajátosságaihoz, a szakmai kompetencia szintjéhez, és megfelelő felelősségi fokkal járnak. Ezen körülmények teljesülése javítja a szereplők kapcsolatát, növeli a tanulók motivációját és végső soron a szakma iránti elköteleződést. A projekt hozzájárult a szakképzés kollektív célját elérni, amely egyértelműen olyan tanulók képzése, akik a szakmai életpályára lépve nem fejezik be tanulmányaikat a komplex szakmai vizsga utolsó napján. Azaz életszemlélet az optimális, amely a minőségtudatos szakképzéssel kapcsolatban értelmezhető, hogy a tanuló az iskolapadból kikerülve tisztes polgárként, a területén jártas szakemberként önmagát fejlesztve járja be a szakmai életútját