TÖRVÉNYI HÁTTÉR

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI .törvény  2012. január 1-től életbelépő új rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a nyilvántartásba vételüket/ bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül kötelesek

  • székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni, melyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel NEM válnak kamarai taggá!

FELHÍVJUK A KAMARAI TAGOK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A REGISZTRÁCIÓ SZÁMUKRA IS KÖTELEZŐ!

 

KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE NEM KÖTELEZETTEK KÖRE:

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény  nem érinti a lakásszövetkezetet, valamint az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókra és vállalkozásokra nem vonatkozik. Ők a területileg illetékes agrárkamarában kötelesek intézkedni. A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük melléktevékenységként. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai. (Viszont azok a gazdálkodók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), és a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.)

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a mezőgazdasági őstermelői, a magán állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez*
Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]

02

Erdőgazdálkodás

03

Halászat, halgazdálkodás

10

Élelmiszergyártás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

2015

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2020

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2120

Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás

3821

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás

4611

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

462

Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

463

Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4661

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

467503

Növényvédőszer nagykereskedelem

467504

Műtrágya nagykereskedelem

749005

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749013

Falugazdász tevékenység

749031

Haszonállatok törzskönyvezése

749040

Gombaszakértés

749049

Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen

7731

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773903

Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

881003

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez*

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02

Erdőgazdálkodás

03

Halászat, halgazdálkodás

10

Élelmiszer gyártás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

2015

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2020

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2120

Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása

3821

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás

4611

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

462

Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

463

Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4661

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

4675

Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme

7490

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen

7731

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7739

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése

8810

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

*Hatályos: 2015. I. 1-től.