Választás 2020.

I. Választási névjegyzék

1. A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodáin betekintésre hozzáférhetővé teszi. A betekintésre tétel a választási névjegyzék elektronikus formában történő „kifüggesztése” mellett kerül sor.
A választási névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.
A választási névjegyzék része a tagjegyzék, amely tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdőidőpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

 

2. A közzététel ideje:

A választási névjegyzék 2020. július 31-től -2020. augusztus 31.-ig munkaidőben tekinthető meg. A HKIK Alapszabálya szerint a kamara székhelyén és ügyfélszolgálati irodáiban (Eger, Gyöngyös, Hatvan) betekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi – munkanapokon 08.00-16.00 óra között.

 

 3. A jogorvoslati lehetőségek:

A választási névjegyzékkel kapcsolatos kifogásokat a tagozati küldöttválasztó értekezletek megtartása előtt legkésőbb 15 nappal megelőzően kell írásban benyújtani a Választási Bizottsághoz, melynek címe (3300 Eger, Faiskola u. 15.). A kifogások ügyében a HKIK Választási Bizottsága hoz határozatot, az alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő 3 napon belül átteszi az Egri Járásbírósághoz.

 

4. Tagozati küldöttválasztó értekezletek időpontja, és helyszíne:

3300 Eger, Faiskola u. 15 HKIK székháza
- ipari tagozat: 2020. szeptember 01. 10.00 óra
- kereskedelmi tagozat: 2020. szeptember 02. 10.30 óra
- kézműipari tagozat: 2020. szeptember 03. 10.00 óra

 

5. Tisztújító küldöttgyűlés időpontja, és helyszíne:

3300 Eger, Faiskola u. 15. HKIK székháza - 2020. szeptember 18. 10.00

 

6. A választás részletes szabályait tartalmazó választási szabályzat letölthetök a www.hkik.hu honlap dokumentumtárából.

Eger, 2020. július 30.

 

                        Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara