A vállalkozás adatainak módosítása

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában szereplő adataikat az alábbiak szerint tudja módosítani:

Amennyiben az eredeti regisztráció során adott meg e-mail címet, úgy lehetősége van az adatokat elektronikusan (on-line) is módosítani.

Ennek menete a következő:

  • El kell indítani az Internetes regisztrációs programot (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration

  • Az üres űrlapba KIZÁRÓLAG a vállalkozás adószámát kell beírni!

  • Üres mezőbe kattintva a rendszer azonosítja a vállalkozást és felkínálja a módosítás lehetőségét.

  • A megjelenő ellenőrző kód beírását követően a regisztrált e-mail címére értesítést küldünk a módosítási igény beérkezéséről.

  • A megküldött e-mailben szereplő azonosító linkre kattintva kezdheti meg adatainak módosítását. A módosítás megkezdésére 2 óra áll rendelkezésére, ezt követően új módosítást kell kezdeményeznie a korábban leírtak alapján.

  • Az adatok módosítását ellenőrzéssel, majd mentéssel véglegesítheti.

  • A módosított adatokról új – beküldendő – nyomtatvány nem készül, a módosítás az on-line felületen jelenik meg.

  • Módosított adatai az MKIK munkatársának jóváhagyásával kerülnek át az on-line nyilvántartásba.

 
Felhívjuk figyelmét, hogy adószám módosítására elektronikusan nincs lehetőség, azt kizárólag a módosult adószámot tartalmazó cégkivonat másolatának megküldésével (kivreg@kivreg.hu) teheti meg. Természetesen ezzel egy időben a többi adat elektronikusan módosítható.
Amennyiben az eredeti regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, úgy az elektronikus módosítás nem áll rendelkezésükre.

A módosítás menete a következő:

  • A székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a szükséges módosítások elvégzésében. Elérhetőségeik és ügyfélfogadási idejük megtalálhatóak a www.mkik.hu oldalon. Az ügyintézéshez célszerű a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt magukkal vinni! A módosításokat meghatalmazott is elvégezheti, ebben az esetben meghatalmazás is szükséges!

  • Az MKIK honlapján található nyomtatvány kitöltésével is elvégezheti a szükséges módosítást, ez megtalálható az alábbi linken, az oldal alsó részében: /az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja. Az adatlap első oldala (alapadatok), valamint a módosult adatokat tartalmazó oldalak kitöltése kötelező! Kérjük, minden esetben adjon meg elérhetőségeket!

Javasoljuk, hogy adjon meg e-mail címet a későbbi módosítások elektronikus elvégzése érdekében.
 
A módosítás minden esetben díjmentes!