A veszélyhelyzet elmúltával a szakképzés is visszarendeződik a normál kerékvágásba

2020.06.18.

A Magyar Közlöny 144. számában megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelyben a 25-30. §-ok a szakképzést és a felnőttképzést érintik, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet. A rendelkezések a kihirdetését követő napon, tehát 2020. június 18. napjától már hatályba léptek.

Összefüggő nyári gyakorlat teljesítése

A tanulók számára most megkezdődött összefüggő szakmai nyári gyakorlattal kapcsolatosan fontos, hogy a nyári gyakorlat már a rendes élő munkával is folyhat, erre a munkahely és a tanuló között megkötött tanulószerződéssel vagy az iskola és a gyakorlati hely közötti Együttműködési megállapodással kerülhet sor. Amennyiben a tanuló az összefüggő nyári gyakorlati kötelezettségének 60%-át teljesíti, a nyári gyakorlatot teljesítettnek lehet tekinteni, de természetesen a teljes idő letöltése az elvárt szakmai fejlődésének érdekében.

Az előírt gyakorlati képzési idő teljesítése

Annak a tanulónak, aki a járványhelyzet miatt esetlegesen nem teljesítette az adott évfolyam tanulmányi eredményességéhez kötelezően előírt 60 % gyakorlati képzést valamilyen formában (hagyományos módon vagy digitális gyakorlati képzésben), az elmaradt gyakorlatot pótolnia kell 2020. augusztus 24. és 2020. október 2. közötti időszakban, és csak ennek eredményes teljesítése esetén teljesíti az adott évfolyam gyakorlati képzési követelményeit.

Elmaradt szakmai vizsgák megszerzése

A javító- és pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró egyéves határidő 2020. október 31-éig meghosszabbodik.

Érettségi utáni technikusi képzésbe való jelentkezés lehetősége elmaradt érettségi esetén

A továbbtanulás szempontjából fontos tudnivaló, hogy a szeptemberben kezdődő 2020/2021. tanévben bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével a veszélyhelyzet következtében érettségi vizsgát le nem tett tanuló a szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe azzal a kikötéssel, hogy a szakmai vizsga vizsgaidőszakát megelőző utolsó érettségi vizsga vizsgaidőszakban, de legkésőbb a képzés első tanévének utolsó napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Amennyiben a meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg, megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya.

A felnőttképzésre, a felnőttképzésben szervezett OKJ szerinti vizsgákra vonatkozó legfontosabb szabályok

  • 2020.  augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő távolléti oktatásban, távoktatás formájában megszervezett felnőttképzések befejezhetők a megkezdett képzési formában  
  • A veszélyhelyzettel összefüggésben induló államilag és EU forrásokkal támogatott képzésekre vonatkozó szabályok, kedvezmények és támogatási lehetőségek továbbra is érvényben maradnak.
  • A törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgát a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig be kell fejezni azzal, hogy igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
  • A veszélyhelyzetet megelőzően a vizsgaszervező intézmények a szakmai vizsgát legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően negyven nappal kellett bejelenteniük a Pest Megyei Kormányhivatal felé, ez a veszélyhelyzet idején 20 napra csökkent, de a mostani szabályok alapján a szeptember 15. után kezdődő vizsgák esetén újra a szokott rendben, a vizsga első vizsgatevékenysége előtt 45 nappal várják a vizsgamegrendelő Excel táblát
  • A veszélyhelyzet idején a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte. Mivel a törvény és a kapcsolódó átmeneti szabályok nem tartalmaznak a 65 év feletti személyeket érintő, a vizsgabizottság munkájában való részvételt korlátozó rendelkezést, így 2020. június 18. napjától a 65 év feletti korosztály számára is újra lehetőség nyílik a vizsgáztatásban történő részvételre.
  • Mind a vizsgákon, mind a képzéseken javasolt a fokozott higiéniai körülmények biztosítása, de nem előírás többé a maszk, kesztyű viselése és a távolságtartás.

 

Az oktatásra vonatkozó szabályokat itt tudja megtekinteni: 2020_evi_lviii_tv_oktatasi_reszei.docx

A megszűnéshez kapcsolódó tudnivalókat innen tudja letölteni: tudnivalok_a_veszhelyzet_megszunesehez_kapcsolodoan_i.docx

 

 

További információ:

Vitkóczi Marianna

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Stratégiai koordinátor
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(36) (36) 429 - 612 116-os mellék
E-mail cím: 
marianna.vitkoczi@hkik.hu