Üdvözöljük a

Mi mennyi 2014 | HKIK

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2017 December >>
KeSzeCsüSzoVa
    123
45678910
1112131415
16
17
18192021222324
25262728293031

Mi mennyi 2014

Szerző: Nádassyné Kaló Zsuzsanna | 2014. január 27.

1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. § (1) bek.

101.500

23.360

4.670

584

Garantált bérminimum* 483/2013. (XII.17.) Korm.r.

2. § (2) bek.

118.000

27.160

5.430

679

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§

(1) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 1.§

77.300

17.800

3.560

-

Garantált     közfoglalkoztatási     bér**      170/2011.

(VIII.24.)  Korm.  rend.  2.  §  (1)  bek.  -  496/2013. (XII.29.) Korm.r. 2.§

99.100

22.840

4.568

-

Munkavezetőt     megillető     közfoglalkoztatási     bér

170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 496/2013.

(XII.29.) Korm.r. 3.§

85.050

19.600

3.920

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek.

- 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 3.§

109.040

25.120

5.024

-

A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 

Közszolgálati  tisztviselők  illetményalapja  2013.  évi  CCXXX.  tv.  54.  §  (1)  bek.

(Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. 132. §

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2013. évi CCXXX. tv. 55. § (1) bek.  b)

pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

2013. évi CCXXX. tv. 56. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.)  – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2013. évi CCXXX. tv.   56. § (3)-(4) bek.

(Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

4.000,-Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2013.

évi CCXXX. tv. 57. § (1) (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,-Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege  1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.

A  nevelőszülőt  az  alapdíjon  felül  a  nála  elhelyezett  gyermek,  fiatal  felnőtt  után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként  1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként     1997. évi XXXI. tv.

66/H. § (5) bek.

minimálbér 30%-a

30.450,-Ft/hó

 

minimálbér 20%-a

20.300,- Ft/hó

 

minimálbér 5%-a

5.075,- Ft/hó

 

2.  A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 2014. január 1-jétől

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

83.470,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege

2011. évi CXCI. tv. 9. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a

27.900,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege

2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a

27.900,-Ft/hó

 

3.  Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék

(folyósítási  idő  maximum  90  nap)

1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. § (3) bek.

munkaerőpiaci járulékalap 60%-a,  legfeljebb a jogosultság kezdő napján

hatályos minimálbér 100%-a:

101.500,-Ft/hó     3.383,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:

40.600,-Ft/hó      1.353,-Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv.

14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-

100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg:

46.380,-Ft/hó – 77.300-,-Ft/hó

(csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív –

heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!)

 

4.  Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

 

Szociális hozzájárulási adó

2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező

jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke:

adóalap 27%-a

(csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

Rehabilitációs hozzájárulás

2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

2011. évi CLV. tv. 4.§ (1) és (2) bek.

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a

(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő

szociális hozzájárulási adó alapjával)

(ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

 

5.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

 

Munkavállaló egyéni  járulék és magánnyugdíj-pénztári      tagdíj

fizetési kötelezettsége

1997.    évi    LXXX.    tv.    (Tbj.)

19.§(2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosítási

és    munkaerő-piaci járulék

Természetbeni

egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli

egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

 

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

 

6.  Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                     6810,- Ft/hó (227,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 

  7.  Adósávok, adókedvezmények

 

Asávok 1995. évi CXVII. törvény

(Szja. tv.) 8. §

Az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  jövedelem  után  az  adó

mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap

16 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§.

A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a

szuperbruttósítás, tehát megszűnt adóalap-kiegészítés!

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély   kötelezett   a   szociális   hozzájárulási   adó,   a   27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmény (családi

adókedvezmény) Szja. tv. 29/A-B.§

Az   összevont   adóalap   –   az   adóelőleg,   illetve   az   adó

kifizetésekor –

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 62.500,- Ft-tal,

- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Kedvezményes   adózású   természetbeni

juttatások

[Szja. tv. 71. §]

 

 

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 14% EHO

[Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy

- Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó;

- Széchenyi Pihenő Kártya

szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft; vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft; szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.

Iskolakezdési támogatás:                     30.450,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás                      50.750,- Ft/hó önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás                      30.450,- Ft/év

[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a)

pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont]

Csekélyértékű   ajándék:    3x    10.150,-Ft.   Évente    három

alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett

16 % SZJA és 27 % EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e

tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600.000,-Ft

 

 8.  Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

 

Terhességi    gyermekágyi    segély

(GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási    díj    (GYED)

1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

a  naptári napi átlagkereset 70  %-a, de legfeljebb havonta a  mindenkori

minimálbér kétszeresének 70 %-a (2014-ben 142.100,-Ft/hó)

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.

tv.) 48. § (8) bek.

a  napi  átlagkereset  60  %-a  (folyamatos,  legalább  2  év  biztosítási  idő

esetében)

a napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe

táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama

alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)

 

a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő

napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét!

Családi pótlék (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó

kétgyermekes család esetén gyermekenként                                 13.300,-Ft/hó

két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                                               14.800,-Ft/hó

három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                                    16.000,-Ft/hó

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                                    17.000,-Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén,

valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés- végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek

után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként

23.300,-Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg

illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként                                   25.900,-Ft/hó

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg

illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és

nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként         20.300,-Ft/hó

nevelőszülő által nevelt vagy intézményben elhelyezett

nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal

elhelyezett gyermek, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház

elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, továbbá a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultszemély

esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként        14.800,-Ft/hó

Anyasági   támogatás   1998.   évi

LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                         64.125,-Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                           85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson, továbbá

támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek

születését követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §

(1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                        28.500,-Ft/hó

2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 ikergyermek  esetén  300%-a  (85.500,-Ft/hó), 4  ikergyermek  esetén  400%-a

(114.000,-Ft/hó),    5    ikergyermek    esetén    500%-a    (142.500,-    Ft/hó),

6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-

(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                        28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

 

9.    Szociális ellátások

 

Rendszeres

szociális         segély

(RSZS)   1993.   évi

III.   tv.   (Szoc.   tv.)

37.§ (1), (4) bek.

63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az

ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy   a   családban   élő   gyermekek   valamelyikére

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási

díjban,  terhességi  gyermekágyi  segélyben  -  és  a

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi

jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (77.300,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval,   munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot  állapítottak  meg,  a  rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási  bér  90%-ának  és  a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik   a   család   fogyasztási   egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Maximum összege: 45.568,- Ft

Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 22.768,- Ft

Foglalkoztatást

helyettesítő

támogatás

1993.   évi   III.   tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a

személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS- re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A   foglalkoztatást   helyettesítő    támogatás   havi

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

Időskorúak járadéka

1993.   évi   III.   tv.

(Szoc. tv.) 32/B § és

32/C §

Jogosult

Havi összege

a  reá  irányadó  nyugdíjkorhatárt  betöltött  személy,

akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:

22.800,-Ft/hó

az   egyedülálló,   a   reá   irányadó   nyugdíjkorhatárt

betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b)

az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

c)

az öregségi nyugdíj minimum 130%-a:

37.050,-Ft/hó

vedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj

2013. évi CCXXX.

tv.     (Költségvetési tv.) 57. § (7) bek. és

1993.   évi   III.   tv. (Szoc. tv.) 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási  díjra  jogosult  -  a  jegyes  kivételével  -  a

hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló

- súlyosan fogyatékos, vagy

- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év

alatti    személy    gondozása,    ápolása    esetén    a

Költségvetési   tv-ben   meghatározott   alapösszeg

100%-a: 29.500,-Ft

a   jelentős   egészségkárosodással   rendelkező   és

önellátásra   nem   vagy   csak   segítséggel   képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,-Ft

a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos

személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési   tv-ben   meghatározott   alapösszeg

150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,-Ft

a  18.  életévét  betöltött  tartósan  beteg  személy

ápolása  esetén  legalább  a  Költségvetési  tv-ben meghatározott    alapösszeg    legalább    80    %-a

(méltányossági ápolási díj):  23.600,-Ft

 

 10.Kis összegű követelés értékhatára                                                                               100.000,-Ft

[2013. évi CCXXX. tv. (Költségvetési tv.) 61. §]

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

 

11.  Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

 

Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft

4.

filmipari statiszta

3.000,- Ft

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

 

12. Bérgarancia támogatás maximuma                                                                           1.115.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2013/13. szám)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                                                                                                                               446.000,- Ft