A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2024. április 11-én tartotta XLII. küldöttgyűlését egri székházában. Az ülés kiemelt témaköre volt a haderő és védelmiipar fejlesztés gazdasági szereplőket érintő hatásai, lehetőségei, jelenlegi helyzete.

A téma vendégelőadója volt dr. Veron Zsoltot a Védelmi Ipari Szövetség főtitkára.

 

dr. Veron Zsolt a Védelmi Ipari Szövetség főtitkára

Ismertette a kormány haderőfejlesztési stratégiáját, melynek keretében megújult és új lendületet vett a magyar védelmi ipar.

Magyarország célja, hogy szövetségeseivel együttműködve exportképes hadiipart fejlesszen. 2015-ben vette kezdetét a koncepció megalapozása, melynek alappilléreit nagymúltú külföldi vállalatokkal közösen alapított hadiipari cégek jelentik. Ehhez a bázishoz csatlakozhatnak beszállítói hálózat tagjaként a magyar vállalkozások széles szakmai vertikumot figyelembe véve a IT technológiától kezdődően a feldolgozóipar különböző ágazatain keresztül az élelmiszeriparig, logisztikáig bezárólag.

A korábbi védelmiipari adottságokat vagy új gazdaságfejlesztési politikai elképzeléseket figyelembe véve 8 területi központ, klaszter jött létre a hazai védelmiipar strukturálásában, melyek jól lefedik a modern harcászati technológiák legkülönbözőbb területeit. Az előadó arra biztatta a haza kkv szektort, hogy keressék a hadiipari beszállítási lehetőségeket, figyelmesen kövessék, azokat a sztenderd elvárásokat, melyek teljesítése belépési lehetőséget teremt az egyébként, az elmúlt években stabilan teljesítő és dinamikusan növekvő ágazatba.

dr. Bánhidy Péter Pál a HKIK elnöke

Dr. Bánhidy Péter a HKIK elnöke a küldöttgyűlés részére bemutatta a kamara 2023. évi tevekénységét.

Kiemelte, a kamara 2023-ban közel 40 érintett téma köré szervezett programokat, mely közel 400 eseményt jelentettek. Ezen vállalkozásfejlesztési szakmai programok, külpiaci kapcsolatok, exportfejlesztésre irányulóm tevékenységek, munkaerőpiaci programok, a jövő munkaerőpiaci kínálatának erősítése érdekében szervezett fórumok, zöld gazdasággal, fenntarthatósággal, energia kérdéssel foglalkozó rendezvények, és kiemelten a szövetségben a vállalkozókkal program keretében szervezett járási programok, workshopok voltak.

Az eseményeken közel 10000 résztvevő vett részt, melyek között vállalkozás képviselő, munkavállaló, érdeklődő, látogató is volt, tekintettel a program jellegére. A szakképzési programokba közel 4.000 fiatalt sikerült bevonni. Hangsúlyozta az év kiemelt esemény a Kézművesség 1000 éve és jövője a Kárpát Medencében rendezvénsorozat egri állomása volt, mely nemzeti elismerést is kapott az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj keretein belül.

A küldöttgyűlés elfogadta a 2023. évi beszámolót és a 2024. évi terveket.