Minimálbér emelés:

2023. január 1-től a minimálbér összege bruttó 232.000 Ft-ra változott, mely a  tanulószerződéses tanulók pénzbeli juttatásának minimális összegét is érinti. A gazdálkodóknak el kell végezniük a tanulók pénzbeli juttatásának felülvizsgálatát. A minimálbér alapján kiszámolt összeg a törvényi előírás szerinti minimális juttatást jelenti.

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri:

 • a 80 százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,
 • a 70 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
 • a 60 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
 • az 50 százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
 • a 40 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
 • a 30 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
 • a 20 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.

A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza a képzés elméleti és gyakorlati képzési idejének arányát.

A tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege:

Amennyiben – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri

2023 Minimálbér:

bruttó 232.000.-

nappali oktatás

 

100%

80%-ot, a minimálbér 15%-nak 1,3-szerese

(19,5%  45.240 Ft)

70%-ot, a minimálbér 15%-nak 1,2-szerese

(18 %    41.760 Ft)

60%-ot, a minimálbér 15%-nak 1,1-szerese

(16,5%  38.280 Ft)

50%-ot, a minimálbér 15%-a

(15%    34.800 Ft)

40%-ot, a minimálbér 15%-nak 0,9-szerese

(13,5%  31.320 Ft)

30%-ot, a minimálbér 15%-nak 0,8-szerese

(12%    27.840 Ft)

20%-ot, a minimálbér 15%-nak 0,7-szerese

(10,5%   24.360 Ft)

 

Tanulmányi félévváltás

Az első félév 2023. január 20-ig tart, az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket a tanulmányi eredményekről. 2023. január 21-től kezdődik a második félév. A szakképzési törvény alapján a félévet sikeresen teljesítő tanulók bérét emelni kell a gazdálkodó által meghatározott mértékben, melyet a tanulószerződésben rögzítettek.

Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:

 • Amennyiben a tanuló félévi bizonyítványában minden tantárgyból legalább elégséges (2), vagy attól jobb érdemjegyet kapott, úgy 2023. január 21-től a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell.
 • Amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy a tanuló bérét a második félévtől nem kell emelni.

Teendők a tanévet ismételt tanulók esetében

A régi szakképzési törvény 63. § 4. bekezdése alapján amennyiben a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

 • Évet ismételt tanuló esetében, amennyiben a csökkentett pénzbeli juttatásának összege nem éri el 2023 januárjában az aktuális szakmához tartozó minimális díjazás összegének a felét, akkor azt korrigálni kell.
 • Amennyiben a tanuló az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés megilleti őt a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.