Hitelesítéskor a Kamara rendelkezésére kell bocsátani a Tulajdonos adataival kitöltött, aláírásával és bélyegzőjével ellátott „Szerződés”-t.

Kérjük legyenek figyelemmel az alábbiakra:

Az ATA carnet okmányt az oda-vissza úton kezeltetni kell a vámhatósággal!

A lejárt igazolványokat ill. amelyeket a Tulajdonos nem kíván felhasználni, 30 napon belül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó kamarának.