A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023. május 24-én tartotta XLI. küldöttgyűlését egri székházában. Az ülés kiemelt témaköre a nemzetközi-, geopolitikai helyzet állapota és annak gazdaság működésére gyakorolt hatása volt. A téma előadója, a rendezvény kiemelt vendége Földi László titkosszolgálati szakértőt, a Védett Társadalom Alapítvány elnöke volt.

Előadásában elmondta, hogy rövid idő alatt jelentős változások történnek a geopolitikában. Tavaly február 23-án minden rendben volt, a covidból jöttünk kifelé, és azután egy nappal minden megváltozott. Mi várható ma? – Leegyszerűsítve, Stratégiailag két szóval: háború vagy béke. Történelmileg sorsfordulóhoz érkeztünk. Beszélt az ukrán-orosz fegyveres konfliktusról, elhatárolásnak jelentőségéről a háború fogalmától. Illetve arról, hogy a következő háború már nem hagyományos harcászati módszerekkel és fegyverekkel zajlana, teljes katasztrófává eszkalálódna, mely a földi létet közvetlenül fenyegetné. 

A béke sem konfliktus mentes.

Beszélt a globális világ politikájáról, amelyben háború van, de nem fegyverekkel hanem ideológiával, ill. más eszközökkel, ami normalitás problémáját az abnormalitás problémájával állítja szembe. A társadalom működésének alapszabálya, hogy a piramist nem a csúcsán egyensúlyoztatom, hanem a talpára állítom. A globalizmus ezt gyakorlatilag megfordította, mindent centralizált, mindent egy kézbe vont, lefarag mindent, ami nem az ő struktúrájához igazodik. Nemzetközileg két tendencia figyelhető meg.

Elmondása szerint az elfelejthető, hogy a világ egy egységes, normális értékrendet kíván követni, hanem 30 év után újra visszajött a szemben álló bipoláris rendszer. Egyik oldalon USA és még meglévő rendszerei, másik oldalon Oroszország és Kína. Ezzel összefüggésben elemezte az egyes országok, mint pl. Szaúd-Arábia, stb. gazdasággal kapcsolatos összefüggéseit.

Az amerikai gazdaság összefüggéseire is kitért, mint a hadiiparhoz kötődő érdekek, a világháborúban betöltött szerepéről és hatásiról, a republikánusok és demokraták nézeteiről, valamint a NATO katonai képességeiről. Emellett megemlítette az ukrán konfliktust, amely arról szól, hogy az egész orosz rendszert ki kell iktatni Európából, már a 2014-es ukrán puccs is erről szólt. Ezzel elérték, hogy Oroszország kénytelen elfordulni Európától, így Európa az Egyesült Államok 51. állama lett. Előadásában beszélt a bázisgazdaság szerepéről és fenntartásáról. Felhívta a figyelmet a készpénz használatának priorizálására, mert a készpénz a menekülés a számunkra kijelölt falanszter világból.