A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi életek védelme és a  munkahelyek megőrzése érdekében az alábbi adókedvezményeket biztosítsít, a  szálláshely-szolgáltatók foglalásaik kieséséből származó költségeinek megtérítésével és bértámogatások nyújtásával.

I. Adófizetési kedvezmény :

 1. 2020 november hónapban a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget a felsorolt  tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.
 2. 2020 november hónapban nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége a felsorolt  tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek.
 3. 2020 november hónapban a vállalkozás a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett  alól mentesül az egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.
 4. 2020 november hónapban a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, ( KIVA) e  tevékenységével összefüggésben a  kisvállalati adókötelezettsége ( KIVA) megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A felsorolt  adókedvezményeket az alábbi tevékenységeket  főtevékenységként végzők vehetik igénybe 2020. november hónapra :

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) folytató vállalkozás.

Tényleges főtevékenységnek azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e  rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
Az  adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető a 2020. november 11-én a rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg. További feltétel, hogy a munkaadó a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,  a munkaadó a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz. 

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

A kedvezmény igénybevétele a lehető legkedvezőbb módon történik, nincs szükség külön kérelem, vagy nyilatkozat benyújtására,  az érintetteknek elegendő lesz a havi adó- és járulékbevallásukban az erre a célra kialakított mezőket egyszerűen bejelölniük.

A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat a bürokratikus terhektől is mentesíteni kell, ezért ehhez igazodva alakította a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal a lehető legegyszerűbbre a novemberre vonatkozó járulékbevallási nyomtatványt, amelyben a jogosultsági feltételekről elegendő az erre szolgáló mezőkbe tett jelzéssel nyilatkozni.

A novemberről szóló bevallást, december 12-ig kell elküldeni, és az adót is addig az időpontig kell megfizetni.

II. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések :

A tényleges főtevékenységként

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végzőkre
  az alábbi rendelkezések vonatkoznak.
   A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.
  A megtérítés feltétele, hogy
 • a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja,
 • a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti,
 • a megtérítendő összeg számításának alapját azok a  regisztrált foglalások képezik, amelyek 2020. november 11-től számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.
  A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

III. Bértámogatás igénybevétele:

A bértámogatást az alábbi tevékenységeket  főtevékenységként végzők vehetik igénybe munkavállalóik számára 2020. november hónapra :

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) folytató vállalkozás.

A  munkaadó részére a  munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

 • a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
 • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
  A  munkaadó a  támogatás iránti kérelmét a  munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.
  A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.  A  támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A  támogatás, illetve az  arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.
  A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

A támogatás részletesen: https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program