Szakképzési munkaszerződés hatálya alatt a nyári időszakban folytatott szakirányú oktatás kérdései:

(EGYBEFÜGGŐ) NYÁRI GYAKORLAT SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS ESETÉN

Az Szkt. 83. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, a szakirányú oktatás végéig kötött szakképzési munkaszerződés esetén, a szakirányú oktatásnak nincs egybefüggő gyakorlat elnevezésű része az Szkt. 77. § értelmében:
„77. § [A szakirányú oktatás rendje]

(1) A szakirányú oktatás
a) a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
b) a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból
áll.”

A jogszabály különbséget tesz a szakirányú oktatás szakképző intézményben, illetve szakképzési munkaszerződéssel történő megszervezése között. Előbbinél tanítási évben teljesítendő oktatásra és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatra, utóbbinál csak oktatásra és gyakorlatra osztja fel. Tehát a duális képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatás esetében a szakmát tanuló a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt folyamatosan sajátítja el az ismereteket. A szakképzési munkaszerződés hatálya alatt nem különítünk el egybefüggő gyakorlatnak nevezett szakirányú oktatási részt. A szakképzési munkaszerződéssel, szakirányú oktatásban részt vevő tanuló – a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – folyamatos munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, hiszen munkaviszonyban van. A nyári szünetre eső gyakorlat azonban ebben az esetben nem feltétlenül lesz egybefüggő természetesen, ilyen előírás csak a nyáron kiadandó szabadsággal kapcsolatban van, 20 munkanap szabadságot ugyanis egybefüggően kell kiadni a nyári szünetben.

A szakképzési munkaszerződéssel, szakirányú oktatásban részt vevő szakmát tanuló – a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – folyamatos munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, hiszen munkaviszonyban van.

A szakképzési munkaszerződés hatálya alatt nem különül el „egybefüggő gyakorlatnak” nevezett szakirányú oktatási rész. A jogszabály különbséget tesz a szakirányú oktatás szakképző intézményben, illetve szakképzési munkaszerződéssel, duális képzőhelyen történő megszervezése között. Előbbinél a tanítási évben teljesítendő oktatásra és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatra, utóbbinál csak oktatásra és gyakorlatra osztja fel a szakirányú oktatást.

Tehát a duális képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatás esetében a szakmát tanuló a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt folyamatosan sajátítja el az ismereteket. Az adott szakma egybefüggő gyakorlatára vonatkozóan csak óraszám van megadva, kötelező tartalom nincs.

A nyári szünetben legalább húsz munkanap szabadságot kell egybefüggően kiadni a tanuló számára, véleményének kikérését követően.

Az éves összes szabadság mértéke
• tanulói jogviszonyban évi 45 munkanap,
• felnőttképzési jogviszonyban évi 30 munkanap.

A munkáltatónak tanulói jogviszony esetén a szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanév rendjében meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére.
Szabadság csak azon munkanapokra adható ki, amely munkanapokon a szakmát tanuló nem mentesül a rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettsége alól.
Mivel a szakmát tanuló munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, ezért érdemes figyelemmel lenni arra is, hogy augusztus 31-ig (illetve december 31-ig) mennyi az időarányos szabadsága, amivel gazdálkodhat. Természetesen a szabadságot a munkáltató adja ki, de mindkét fél érdeke, hogy a szakmát tanuló megfelelő időpontban vegye ki azt. Például a tanulónak – teljes naptári évben fennálló szakképzési munkaszerződés esetén – tárgyév augusztus 31-ig időarányosan 30 munkanap szabadság áll a rendelkezésére. Ebből adja ki a munkáltató a tavaszi szünet napjait, illetve ebből kell kötelezően biztosítania nyáron a 20 nap egybefüggően kiadandó szabadságnapot a tanuló véleményének kikérésével megállapított időpontban. Ezeket figyelembe véve időarányosan még van kivehető szabadnap augusztus 31-ig – természetesen ez már csak abban az esetben, amennyiben ehhez a munkáltató hozzájárul, figyelembe véve a szakirányú oktatásra vonatkozóan a képzési programban erre az időszakra lefektetett oktatási célokat és elsajátítandó tananyagegységeket.

A képzési program: szakképző intézménnyel egyeztetett tananyagtartalom, óraszám és értékelés. A KRÉTÁT vezetni kötelező. Kréta hozzáférést szükséges biztosítani az iskolának.

A képzés egy adott szakaszára naptári évente legfeljebb két alkalommal, egyenként legalább kettő és legfeljebb tizenkettő hét, de éves szinten összesen legfeljebb tizenkettő hét határozott időtartamra köthető.

Időtartama: minimum 2 maximum 12 hét

Szakképzési munkaszerződés egybefüggő időszakra (nyári, illetve tömbösített) köthető, a képzési programban meghatározott képzési tartalomra és óraszámra.
A teljes képzési időre kötött szakképzési munkaszerződéses általános szabályok érvényesek ebben az esetben is.

Mire kell különösen figyelni?

Kizárólag duális képzőhely kötheti a kamarai nyilvántartásba vétel során meghatározott szakmára és létszámkeretben. Szükséges ellenőrizni az engedélyezett szakmát illetve a létszámot is!

 

 

Munkaviszony bejelentése: pontos kezdeti és befejező dátum.

A biztosítási jogviszonyt a duális képzőhelynek kell bejelentenie a 24’T1041 jelű adatlapon.
Az adatlapon meg kell adni a biztosítási jogviszony kódját, mely 2024. február 28. óta a 24T1041 adatlap kiegészült a 1131-es jogviszonykóddal (szakképzési munkaszerződés).

Heti munkaidő: a képzési program szerinti teljesítendő képzési óraszámból számítva, melyhez még a szabadságnapokat hozzá kell adni.
Munkabér: tanulóknál a heti munkaidőtől függetlenül bruttó 100.000-168.000Ft/ hó.

Szabadság: időarányosan kell számítani a 45 nap/év szabadságból. Ha a duális képző a jogszabályban megengedett 2-12 hét alatt a szabadságot nem tudja kiadni, a szakképzési munkaszerződés megszűnésekor meg kell azt váltania.
Ezért a képzést megelőzően javasoljuk időarányosan a szabadságnapokat is betervezni.

Adókedvezmény: ugyanazokat a szakma- és évfolyamszorzókat kell alkalmazni, mint a teljes képzési időre kötött szerződéseknél.

Minden munkanapra elszámolható a normatíva.

• A kedvezmény összege: az arányosított önköltség / (munkanapok száma a naptári éveben*napi maximális munkaidő)
• Az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1 200 000 Ft) × szakmai súlyszorzó
• A szakmai súlyszorzó: szakmaszorzó × évfolyami szorzó

Az évfolyami szorzó és a szakmaszorzó az Szkr. 332/A. §-a alapján:

Évfolyami szorzók a szakirányú évfolyamokon:

Képzési idő Első évfolyam Második évfolyam Harmadik évfolyam
Legfeljebb 2 év 1,2 0,8
Legfeljebb 3 év 1,2 1 0,8

Tehát technikumi képzés esetén
11. évfolyamon az évfolyami szorzó: 1,2
12. évfolyamon: 1,0
13. évfolyamon:0,8

Sikerdíj nem lesz érvényesíthető, mivel a képzési idő nem éri el az egybefüggő hat hónapot.

A képzési program: szakképző intézménnyel egyeztetett tananyagtartalom, óraszám és értékelés. A KRÉTÁT vezetni lehet. Kréta hozzáférést szükséges biztosítani az iskolának.

Összefoglalva:

1. Egybefüggő gyakorlat duális képzésben a rövid ciklusú szakképzési munkaszerződés keretében szervezhető. Folyamatos szakképzési munkaszerződés esetén nincs külön egybefüggő szakmai gyakorlat.

2. Nyári szabadságok kiadásánál figyelni kell a húsz munkanapos egybefüggő szabadság kiadására. Ez folyamatos szakképzési munkaszerződés esetén kötelező, függetlenül a szakképzési munkaszerződés megkötésének időpontjára.

3. Nyári szünet: Rövid ciklusú szakképzési munkaszerződés hatályának időpontjának meghatározásakor pedig arra kell figyelemmel lenni, hogy a tanuló számára kötelező a harminc napos egybefüggő nyári szünetet biztosítani.

4. Nyári szabadságok tervezésénél figyeljenek arra, hogy a megmaradó szabadság kiadható legyen december 31-ig.

Az éves összes szabadság mértéke
• tanulói jogviszonyban évi 45 munkanap,
• felnőttképzési jogviszonyban évi 30 munkanap.

A munkáltatónak tanulói jogviszony esetén a szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanév rendjében meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére.
Szabadság csak azon munkanapokra adható ki, amely munkanapokon a szakmát tanuló nem mentesül a rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettsége alól.

Mivel a szakmát tanuló munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, ezért érdemes figyelemmel lenni arra is, hogy augusztus 31-ig (illetve december 31-ig) mennyi az időarányos szabadsága, amivel gazdálkodhat. Természetesen a szabadságot a munkáltató adja ki, de mindkét fél érdeke, hogy a szakmát tanuló megfelelő időpontban vegye ki azt. Például a tanulónak – teljes naptári évben fennálló szakképzési munkaszerződés esetén – tárgyév augusztus 31-ig időarányosan 30 munkanap szabadság áll a rendelkezésére. Ebből adja ki a munkáltató a tavaszi szünet napjait, illetve ebből kell kötelezően biztosítania nyáron a 20 nap egybefüggően kiadandó szabadságnapot a tanuló véleményének kikérésével megállapított időpontban. Ezeket figyelembe véve időarányosan még van kivehető szabadnap augusztus 31-ig – természetesen ez már csak abban az esetben, amennyiben ehhez a munkáltató hozzájárul, figyelembe véve a szakirányú oktatásra vonatkozóan a képzési programban erre az időszakra lefektetett oktatási célokat és elsajátítandó tananyagegységeket.

Szabadság számítása a teljes idejű szakképzési munkaszerződés esetére:

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda), vagyis mindösszesen 2 munkanapot tudunk a tanuló szabadságának kiadásánál figyelembe venni a tavaszi szünetre tekintettel. (Szkt. 84. § (5) bek.; 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet 5. § (3) bek.)

Ehhez hozzáadódik az egybefüggően kiadandó 20 nap szabadság ( 2 nap +22 nap), azaz 22 nap

Mivel még nem ismert a 2024/2025-ös szakképzési tanév rendje, így csak közelítőleg tudjuk meghatározni az őszi és a téliszünetre kiadandó szabadságok számát: 11 nap várhatóan.

Tehát 22 nap + 11 nap, az 33 nap. Összes 45 nap – 33 nap= 12 nap szabadság kiadása javasolt kiadni még a kötelező 20 nap szabadságon felül ( 32 nap) a nyári időszakban. Időarányosan 30 nap járna.

2024 június 17 – 2024. július 12-ig
2024 július 12 – 2024. augusztus 9 ig 20 nap szabadság ( munkanap)

Javasolt még kiadni: 8 -12 nap szabadságot. Munkavégzésre köteles: 2 – 6 napot augusztus végéig.

Javasoljuk, hogy a nyári időszakban vegyék ki a tanulók a szabadságukat, mert a tanév folyamán nehezen lesz lehetőségük.

Hamarosan következő nyári időszakban kötendő rövid ciklusú szakképzési munkaszerződésre jutó szabadság kiszámítása:

2024. június 17-től már letölthető a 20 munkanap ( napi 7 ) rövid idejű SZMSZ esetén az arányos szabadság számítása:

2024 június 17 – 2024. július 12-ig 26 naptári napra esik 20 munkanap

26 naptári nap / 365 naptári nap szorozva 45 nappal: 3,2 azaz 3 nap szabadság jár.

Tehát a letöltendő 20 munkanap ( 26 naptári nap) végéhez hozzá adandó a 3 munkanap.
Az lesz az SZMSZ vége dátum: 2024.07.17.

2024. júliusi hónapban:
pl 20 munkanap ( napi 7 óra) rövid idejű SZMSZ esetén az arányos szabadság számítása:

2024 júliusban 26 naptári napra esik 20 munkanap

26 naptári nap / 365 naptári nap szorozva 45 nappal: 3,2 azaz 3 nap szabadság jár.

Tehát a letöltendő 20 munkanap ( 26 naptári nap) végéhez hozzá adandó a 3 munkanap.
Az lesz az SZMSZ vége dátum: 2024.07.31.