Az Európai Unió az elmúlt hetekben több, áruforgalmat is érintő korlátozást előíró csomagot fogadott el az Orosz Föderációval és a Belarusz Köztársasággal szemben. A korlátozó rendelkezések értelmében – a rendeletekben megfogalmazott kivételektől eltekintve – tilos a jogszabályokban meghatározott áruk közvetlen vagy közvetett kivitele és behozatala az említett két ország területére és területéről.

A szankciós rendelkezések tiltják azt is, hogy a gazdasági szereplők tudatosan vagy szándékosan részt vegyenek a korlátozásokat előíró szabályok megkerülésében. Annak érdekében, hogy a korlátozások kijátszásának a kockázatát csökkenteni lehessen, az Európai Bizottság – az EU Hivatalos Lapjában a napokban kihirdetett – közleményt adott ki, melyben ajánlásokat fogalmazott meg az importőrök és exportőrök számára az alábbiak szerint.

A gazdasági szereplőknek kiemelt körültekintéssel kell eljárniuk (pl. import- és exportszerződések kiegészítése vagy módosítása, a vevők és eladók nyilatkoztatása) olyan esetekben, amikor a korlátozással érintett árukat az EU-ból olyan harmadik országokba viszik ki, ahonnan azok könnyen átirányíthatóak Oroszországba vagy Belaruszba. Ilyen országok lehetnek például az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) országai, melynek az Oroszországi Föderáción és a Belarusz Köztársaságon kívül tagja még az Örmény Köztársaság, a Kazah Köztársaság és a Kirgiz Köztársaság is, illetve amikor a korlátozással érintett árukat olyan harmadik országokból (pl. EGU országai) hozzák be az EU területére, amely országok nem korlátozzák az Oroszországból és a Belaruszból származó behozatalt.

A Bizottság ajánlása szerint az exportőröknek és importőröknek javasolt olyan intézkedések bevezetése a szerződéseikbe, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy az importált vagy exportált árukat ne érintsék korlátozások. Ezek lehetnek egyrészről olyan kötelezettségvállalások, amelyek megtiltják a velük szerződő félnek az áruk exportját Oroszországba vagy Belaruszba, másrésztől olyanok, amelyek megtiltják az áruk továbbértékesítését olyan harmadik feleknek, amelyek nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy nem exportálják az árukat az említett országokba.

Az említett kötelezettségvállalások mellett célszerű azok megszegése esetére megfelelő szankciókat is rögzíteni a szerződésben (pl. kötbér, felmondási, elállási jog).

A gazdálkodóknak fel kell készülniük arra, hogy a szankciók kijátszásának megelőzése érdekében az uniós vámhatóságok szigorúbb ellenőrzéseket is végezhetnek, és meggyőző bizonyítékot kérhetnek arra vonatkozóan, hogy az érintett árukat harmadik országokon keresztül nem importálják vagy exportálják Oroszország és Belarusz területéről, illetve területére. Ennek keretében az import- és exportszerződések is vizsgálat tárgyát képezhetik.

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2022. április 6.

További részletek: IDE KATTINTVA

Fotó: pixabay