S.I.E.L.O.

Nemzetközi Tapasztalatok Megosztása a Tanulási Eredményekről

Sharing International Experiences about Learning Outcomes

S.I.E.L.O. 2020

Erasmus + projekt 2020-1-HU01-KA102-077983

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyik fontos feladata a szakképzés, a felnőttképzés, a mesterképzés és az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatok elvégzése. A munka során szerzett tapasztalatok motiválták a projekt részletes kidolgozását. Igényfelméréseink és elégedettségméréseink egyértelműen jelezték a számunkra, hogy a gyakorlati oktatóknak ezeken a területeken van a legnagyobb szükségük a szakmai és oktatás módszertani támogatására. A célcsoportunk tehát a robotika/IT, a kézműipar és a kereskedelem szakterületein tevékenykedő oktatók köre. Olyan szakemberek, akik jelenleg a szakmai oktatás gyakorlatában vállalnak szerepet iskolai vagy vállalati oldalon, legyen az iskolarendszerű képzés, vagy mesterképzés. A pályázat során 45 fő kiutazását szervezzük 3 * 15 fős turnusban. Minden tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a csoportlétszám abszolút ideális az ilyen jellegű tanulmányutakon, illetve erőforrásaink elegendőek 3 ekkora létszámú tanulmányút koordinálásához egy év alatt. A projekt alapvető célkitűzése a szakképzés minőségének fejlesztése. Célunk elérésének érdekében a gyakorlati oktatók komplex tudást szereznek a tanulási eredmény alapon szervezett gyakorlatokkal kapcsolatban.

A résztvevők minden szakterületen egy 3*4 órás felkészítés keretében ismerkedhetnek meg az MKKR deszkriptoraival és a tanulási eredményekkel. Egy ECVET szakértő segítségével áttekintik a területükhöz kapcsolódó szakképzési dokumentumokat és kidolgoznak egy megfigyelési szempontrendszert a tanulmányút időtartamára. Egy következő alkalom keretében biztosítunk a résztvevők számára egy interkulturális felkészítést, amely magába foglalja a szakmai nyelvi felkészítést is. A korábbi tanulmányutak szervezési tapasztalatait felhasználva igyekszünk a felkészítésre fordított anyagi és személyi forrásokat is racionalizálni.

A szakemberek az alábbi helyszíneken tettek látogatást egy hetes időtartamban a projekt során:

  • A robotika szakmacsoport oktatói Ausztriába, Bécsbe utaztak a helyi szakképzési gyakorlat feltérképezése érdekében az IFA-INTERNATIONALER FACHKRÄFTEAUSTAUSCH koordinálásával. 2022.05.15-2022.05.21.
    A projekt út részletes leírását:

  • A kézműipar területén tevékenykedő oktatók Olaszországban, Rómában tanulmányozhatták az olasz oktatást a WOOP Srl együttműködésével. 2022.05.15-2022.05.21.
    A projekt út részletes leírását:
  • A kereskedelem szakmacsoport tagjai Olaszországba, Modena területére látogathattak el a Modenatur Incoming Tour Operator együttműködésében tanulmányozni a szakképzési gyakorlatot. 2022.06.12-2022.06.18.
    A projekt út részletes leírását:

Az utazást követően a tagok és az ECVET szakember újabb találkozó keretében megbeszélik a külföldön szerzett tapasztalatokat, ezzel is támogatva az élmények elmélyülését, az elmélet és a gyakorlat összefonódását. A program elsősorban az utazók szakmai és módszertani ismereteit kívánja bővíteni egy-egy speciális szakterületen, valamint hozzájárul az élethosszig tartó tanuláshoz. A résztvevő szakoktatók a megszerzett tapasztalatokat megosztják a szakiskolákkal, képző intézményekkel, ezáltal a kedvező hatás multiplikálódik. Mindemellett természetesen saját tanulóik képzésébe is beépítik az ismereteket, ezáltal tovább növelve a program által nyújtott előnyöket. Működésükbe, oktatási folyamatukba, képzési struktúrájukba beemelik, disszeminálják a tapasztalatokat, naprakész tudásanyaggal vértezik fel a náluk gyakorlati képzésen részt vevőket. A kapcsolatteremtés az ágazatok cégei között további előnyök kihasználásához vezet a jövőben a szinergia effektusból adódóan, hiszen a fogadó intézmények többnyire a küldő intézményhez hasonló szervezetek.