Gyakran ismételt kérdések

Melyik kamaránál kell regisztrálnom a vállalkozásomat?

A vállalkozás székhelye szerint illetékes (megyei) kamaránál.

A regisztrációs lapot milyen módon adhatom le?

Amennyiben ügyfélkapu bejelentkezéssel töltötte ki a regisztrációs adatlapot, és sikeresen mentette az automatikusan beküldésre is kerül.

Amennyiben ügyfélkapu bejelentkezés nélkül töltötte ki a regisztrációs adatlapot. Ebben az esetben cégszerűen aláírva postacímünkre vagy email-ben el kell küldeni részünkre illetve, személyesen is leadható ügyfélszolgálatunkon.

Melyik kamarának kell megfizetnem a kamarai hozzájárulás összegét?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.

Mennyi a kamarai hozzájárulás összege és mi a határideje a befizetésnek?

Évente 5 000 Ft. Határidő: minden év március 31.

Kötelező kamarai hozzájárulást vagy önkéntes kamarai tagdíjat kell fizetnem?

Kamarai hozzájárulást minden vállalkozásnak évente kell fizetnie, amelyet jogszabály ír elő.

A kamarai tagsági díjat csak az önkéntes kamarai tagoknak kell fizetnie. (A vállalkozások saját maguk döntenek arról, hogy önkéntes tagok lesznek vagy sem.)

Milyen módon lehet fizetni a kamarai hozzájárulás összegét?

 • banki átutalással,
 • bankkártyás fizetéssel,
 • készpénzzel ügyfélszolgálatainkon

Átutalás esetén, melyik számlaszámra utaljam a kamarai hozzájárulást?

Gránit Bank: 12100011-10639683 (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

Van-e nemzetközi bankszámlaszám, ahová külföldről utalni lehet?

Nemzetközi számlaszám: IBAN HU90 12100011-10639683-00000000

A közleménybe mit kell írnom átutalásos befizetés esetén?

Kérjük, tüntesse fel a vállalkozás 11 jegyű adószámát.

A vállalkozás adószámának feltüntetése nagyon fontos a vállalkozás azonosításához, illetve a befizetés minél gyorsabb és pontos feldolgozásához. Az adatok pontatlan vagy hiányos megadása esetén, a befizetés feldolgozása sikertelen lehet.

Mikor tekinthető a regisztráció rendezettnek?

 1. Amikor a kitöltött, és cégszerűen aláírt adatlap beérkezett.
 2. A kamarai hozzájárulás összege megérkezik és rendszereinkben is feldolgozásra kerül.

(A fenti két feltétel együttes teljesülése szükséges.)

Mi történik, ha valaki nem fizet?

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be és a tartozás a végrehajtás költségeivel növekszik.

Tavaly már regisztráltam, és megfizettem az 5000 Ft-ot, idén is kell fizetnem?

Igen. A kamarai hozzájárulást minden évben meg kell fizetni a jogszabály szerint. Regisztráció csak egyszer szükséges.

Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem kaptam számlát. Miért?

A befizetés módjától függően, kap egy bizonylatot (nyugta, banki átutalás igazolása, folyószámla kivonat) ami igazolja a hozzájárulás fizetésének teljesítését. Ezután rögzítésre kerül rendszerünkben az összeg, elkészül a kamarai igazolás (amennyiben a regisztrációs adatlap már beérkezett hozzánk), amely a regisztráció során megadott e-mail címre, ennek hiányában postai úton kerül kiküldésre. A kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít az Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kibocsátani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesítenie a kamarának. A hozzájárulás összege, költségként elszámolható.

A vállalkozásom adatai módosultak. Hogyan kell eljárnom?

A vállalkozás megszűnését, szüneteltetését vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változást, tizenöt napon belül jelezni szükséges a kamara felé, amelyet írásban tehet meg

Már regisztráltam a kamaránál és nem vagyok önkéntes kamarai tag. Ez hogyan lehetséges?

Kamarai tag az a vállalkozás lesz, aki önkéntes kamarai tagságot létesít. Aki csak a kötelező regisztrációt végzi el, az a kamarai nyilvántartásba kerül be, ami nem egyenlő a tagsággal.

Önkéntes kamarai tag vagyok, rám is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

Igen. A kamarai nyilvántartásba vétel nem jelent tagsági jogviszonyt. A két dolog teljesen független egymástól. A HKIK önkéntes tagjai esetében, a később kiállítandó tagdíjszámla összegéből levonásra kerül a regisztrációs díj összege.

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt önkéntes tagjainkat, hogy csak a már megfizetett kamarai hozzájárulás összegét áll módunkban jóváírni a tagdíjszámlán!

Építőipari kivitelező vállalkozásom van, nekem is regisztrálnom kell?

Igen. A kamarai nyilvántartásba vétel nem azonos az építőipari regisztrációval.

Kinek nem kell regisztrálni?

 • Azok a vállalkozások, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény hatálya alá tartoznak.
  • Jelenleg az alábbi csoportokba tartozó vállalkozásoknak nincs kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételi és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettsége:
   • minden társas és egyéni vállalkozás, aki az agrárkamarai törvény 1. és 2. számú mellékletében meghatározott főtevékenységet végez,
   • minden egyéni vállalkozás, aki az agrárkamarai törvényben meghatározott agrár melléktevékenységet végez, és NEM fizet élelmiszerlánc-felügyeleti díjat.
   • (A jelenleg hatályos szabályozás szerint 2014. január 1-jétől minden olyan társas és egyéni vállalkozás, akinek van agrárgazdasági melléktevékenysége és fizet élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, kötelezett Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagságra és kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételre is.) Részletes tájékoztató az agrárgazdasági tevékenységgel és az agrárkamarai tagsággal kapcsolatban a Magyar Agrárkamara honlapján, a www.agrarkamara.hu oldalon található.
 • Azok a gazdálkodók, melyek nem cégbejegyzésre kötelezettek (akiket bíróság vesz nyilvántartásba) pl.: alapítványok, egyesületek stb,
 • Akik nem minősülnek gazdálkodók szervezetnek, nem vállalkozások (pl. adószámmal rendelkező magánszemély, őstermelő, minisztérium, hivatal, önkormányzat, iskola stb.)
 • Az egyéni vállalkozókra vonatkozó 2009. évi CXV. törvényben meghatározottak alapján: magán-állatorvos, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó.
 • Szellemi szabadfoglalkozásúaknak. (Ők nem esnek a törvény hatálya alá.)
 • Lakásszövetkezetnek

Nonprofit Kft-nek, szövetkezetnek is kell regisztrálni?

Igen, székhely szerint. Kivéve: lakásszövetkezet.

Őstermelő vagyok és az agrárkamarának fizetek tagdíjat. E mellett van egyéni vállalkozásom is, ami nem tartalmaz agrár tevékenységet. Ebben az esetben hova kell fizetnem?

Az őstermelő tevékenységből eredően agrárkamarai tagsága van, viszont mint egyéni vállalkozó, az iparkamaránál regisztrációra kötelezett és kamarai hozzájárulást is szükséges fizetni.

Más szakmai kamarának a tagja vagyok. Rám is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

Igen. Amennyiben tevékenységüket nem természetes személyként, hanem valamilyen gazdasági társasági formában (pl: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság stb.), vagy egyéni vállalkozóként folytatják.

A szakmai kamarai tagság független a gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációjától.

Ha szüneteltetem a vállalkozásom, kell kamarai hozzájárulást fizetnem?
Tevékenység szüneteltetésére csak egyéni vállalkozás esetén van mód, társas vállalkozásnál nincs ilyenre lehetőség.

 • Nem, abban az évben nem kell az egyéni vállalkozónak fizetni, amelyben vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti (január 1-től december 31-ig).
 • Igen: Ha a szüneteltetés év közben kezdődik (június 5.), akkor arra az évre is szükséges a hozzájárulás megfizetése, amelyben a szünetelés indult. A szüneteltetés végén szintén szükséges fizetni a hozzájárulást, arra az évre, amelyben a szüneteltetés befejeződött.

Felszámolás, végelszámolás alatt álló vállalkozásoknak kell regisztrálniuk és hozzájárulást fizetni?

Igen. A cégek a fenti eljárások befejezéséig működőnek számítanak.

A cégtörvény szerint (2006. évi V. törvény)  a cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem látja a kamara a befizetést. Mi lehet az oka?

Valószínűleg a közleményben nem lett feltüntetve a vállalkozás adószáma, illetve az adatok hibásan szerepelhettek. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a befizetés nem kerül rögzítésre. Ilyen esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot kamaránkkal.

A tárgyévben fizettem már kamarai hozzájárulást, mégis kaptam felszólító levelet. Hogy lehetséges ez?

A következők fordulhattak elő:

 • átutalás esetén, nem lett feltüntetve az adószám, vagy pontatlanul szerepeltek az adatok
 • nem történt meg a regisztrációs lap beküldése ezért nem tudtuk vállalkozáshoz kötni a befizetést
 • a felszólító levél még a befizetés előtt elkészült
 • más kamarához történt a befizetés
 • egy korábbi évben nem történt befizetés, ezért a tárgyévi utalás még a korábbi évre került rögzítésre

Mi a teendő, ha valaki tévedésből utal 5 000 Ft-ot a HKIK-nak?

Kérjük, hogy az aláírásra jogosult személy írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, adja meg a vállalkozás nevét, adószámát és a bankszámlaszámot, ahonnan az összeget átutalta, és kérje a visszautalást, illetőleg az összeg más kamarához történő továbbítását.

Elfelejtettem a jelszavamat, mit tegyek?

Az elektronikus felületen kérjük, kattintson az „elfelejtett jelszó” lehetőségre. A rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre továbbít egy új jelszót.

Amennyiben nem tudja, hogy milyen e-mail cím került megadásra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Regisztrációs Irodánkkal.

Mit kap a vállalkozás az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásért?

Ismerje meg a kamarai feladatokat: