Belépés a HKIK önkéntes tagjai közé

Mit kell tennem, ha önkéntes kamarai tag szeretnék lenni?

  • A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT hiánytalanul (a tagozat megjelölésével) ki kell tölteni, cégszerűen aláírni, valamint
  • a szükséges mellékleteket (pl.: vállalkozások esetében: aláírási címpéldány, képviseleti jogcím igazolás, vagy szükség esetén a Gktv. 8. § (5) bekezdés szerinti székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara igazolása) becsatolni és eljuttatni a Kamarába.

Teljes jogú-, pártoló- vagy támogató önkéntes kamarai tag?

A tagfelvételi döntésről, vagy annak elutasításáról – jogszabálynak való megfelelés alapján – írásban értesítést kap a kérelmező, felvétel esetén ezzel egyidejűleg a tagokról vezetett nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételre kerül. A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága, a tagokról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Megszűnik a kamarai tagság, ha:

  • a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik;
  • az egyéni vállalkozónak megszűnik az egyéni vállalkozó tevékenység gyakorlásához való joga
  • a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti;
  • a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tag a kamara tagjai sorából kizárásra, ezzel egy időben törlésre kerül a tagokról vezetett nyilvántartásból.

Tagsági jogok szüneteltetése:

A kamarai tag nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait – ideértve bármely, korábbi választás révén elnyert kamarai tisztséggel együtt járó jogait is – ha a kamarai tagdíj megfizetése tárgyában a fizetési kötelezettségének a kamara felhívása ellenére, a felhívásban megjelölt határidőig nem tesz eleget. A tagsági jogok szüneteltetése a tagdíjhátralék (hozzájárulás) megfizetésének napjával veszti hatályát.

A kamrai tagsággal kapcsolatosan bővebben az ALAPSZABÁLY II. fejezetében olvashat.

2024© Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Web – Cloudbrikz