Pártoló kamarai tag

A kamara pártoló tagja lehet:

 • bármely gazdálkodó szervezetnek nem minősülő egyéb magán-, vagy jogi személy.
  • Többek között:
   • társadalmi szervezet,
   • oktatási intézmény,
   • természetes személy.

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

 • azonosak a teljes jogú kamarai tag jogaival és kötelezettségeivel a következő eltérésekkel:
  • a kamarai munkában tanácskozási joggal vesz részt,
  • szavazati joga nincs,
  • kamarai tisztségre nem választható.

Tagdíjat az általa felajánlott mértékig, de legalább a minimum tagdíj összegéig fizet.