Támogató kamarai tag

A kamara támogató tagja lehet:

  • a Heves megye területén gazdasági tevékenységet NEM folytató gazdálkodó szervezet.

A támogató tagok jogai és kötelezettségei

  • a teljes jogú önkéntes tagok jogaihoz és kötelezettségeihez viszonyítva a következő eltérésekkel vonatkoznak:
    • támogató tag a kamarai munkában tanácskozási joggal vesz részt,
    • szavazati joga nincs,
    • kamarai tisztségre nem választható.

Tagdíjat a tagdíjszabályzat szerint fizet.