A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 87. § (1) b) pontja alapján a szakképzési munkaszerződés megszűnik annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napján, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi.

A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet 2. § (1) b) pontja alapján a tanítási év utolsó tanítási napja az utolsó évfolyamon 2024. május 3. péntek.
Tehát a végzős évfolyamon 2024. május 3-án megszűnik a szakképzési munkaszerződés. A duális képzőhelyek eddig a napig kötelesek a tanulók számára az időarányos munkabért kifizetni, illetve érvényesíteni az adókedvezményt, valamint ezzel a nappal kell a NAV-tól kijelenteni a tanulókat.

A sikeres szakmai vizsgát követően minden olyan képzőhely érvényesítheti a sikerdíjat, ahol a szakmát tanulóval legalább egybefüggő 6 hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződése volt. A sikerdíj összege az igénybe vett összes havi adókedvezmény 20 %-a. A sikerdíj érvényesítéséhez a duális képzőhelyi adminisztrátorok a KRÉTA rendszeren belül a duális képzési adatok funkciócsoportban érik el a Sikerdíj-lekérdezés menüpontot, ahonnan le tudják tölteni azt az igazolást, amely az adókedvezmény-visszaigénylés jogosultságát igazolja.