A pályaválasztás előtt tájékozódj, ismerd meg elsőként a foglalkozásokat, nézz utána olyan szakmáknak, amelyek már korábban is felkeltették az érdeklődésedet, és nézz meg olyanokat is, melyekről még alig, vagy nem is hallottál. Ezek után keresd meg az iskolákat, ahol ezeket a szakmákat oktatják, keresd fel a honlapjukat, látogass is el oda, kérdezz az ott tanulóktól, tanítóktól.

Keress meg bennünket a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában, hogy a választott szakmában milyen munkalehetőségek vannak, és hol, melyik vállalati gyakorlati képzőhelyen tudod a szakmához szükséges gyakorlatot megkapni tanulmányaid alatt. Segítünk, hogy megismerd a szakmatanuláshoz a képzési lehetőségeket, a Heves vármegyében jelenleg tanulható szakmákat, az azokat oktató iskolákat és a gyakorlati képzést végző vállalatokat, vállalkozásokat.

A szakmatanulás iskolatípusai és lehetőségei
A szakképzésben a képzés első időszakában (szakképző iskolában a 9. osztályban, technikumban a 9-10. osztályban) a rokon szakmákban (ez az ún. ágazat) közös alapismereteket tanulnak a diákok. Ez arra is jó, hogy aki még nem tudja, hogy a hasonló szakmák közül melyiket szeretné majd tanulni, csinálni, az belekóstolhat mindegyikbe, és majd csak az alapozó képzés végén, az ágazati alapvizsga letételét követően kell választani a tanulható rokonszakmák közül.

A szakmai képzés két fő iskolatípusban történik:

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az 5 éves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, és ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. A technikumban a 9-10. osztályban alapozó oktatás van, és az ágazati alapvizsga után kell kiválasztani a diáknak azt a szakmát, amit azután a közismereti tárgyak mellett szakirányú képzésben tanul. A szakirányú képzés elsősorban duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál történik. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapja kézbe a végzős diák az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál.

A szakképző iskola 3 éves, az ágazati alapismereteket adó első év az iskolában folyik, az ágazati alapvizsga után történik a konkrét szakmaválasztás, és megkezdődik a kétéves szakirányú képzés. A szakirányú képzés elsősorban duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál történik. Itt lehet elsajátítani a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket, és a kiesebb óraszámú közismereti oktatás folytatódik tovább az iskolában.
Gimnáziumi érettségi után is van lehetőség szakmát szerezni, ilyen esetben az általános érettségi után a technikumi képzés utolsó 2 évére lehet jelentkezni, és a féléves alapozó képzés és ágazati alapvizsga után 1,5 éves szakirányú duális képzésben szakképzési munkaszerződéssel szakmát szerezni.

A szakképzésben a szakmát tanulók pénzbeli juttatásokat kapnak a szakmatanulás idején:
– iskolai tanulmányaid idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
– a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és annak járulékait fizeti.

Ha a szakképzést választod, nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet! Választásodhoz sok sikert kívánunk!
a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásai és munkatársai
www.hkik.hu

Központi felvételiről néhány fontos információ

Az Oktatási Hivatal 2023. november 15-ig teszi közzé azoknak a 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak a jegyzékét, ahol januárban megírhatják a diákok a központi felvételi vizsgákat. A központi felvételire november 30-ig lehet leadni a jelentkezéseket közvetlenül annál az intézménynél, ahol szeretnék megírni a vizsgát. Fontos, hogy ezt bármelyik vizsgát hirdető intézményben megtehetik, nem feltétlen kell annak az intézmények lennie, ahová később jelentkezni szeretne a fiatal.

A központi felvételi vizsga időpontja 2024. január 20., szombat délelőtt 10:00 óra.
Ezen a napon vizsgáznak a nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező, és a kilencedik osztályba készülő diákok is.
Amennyiben erről a vizsgáról valamilyen komoly, igazolható indokkal (betegség miatt) valaki lemarad, 2024. január 30-án, délután 14:00-kor pótló központi felvételi vizsgát tehet. Ha viszont ezen sem tud részt venni, több lehetőség nem lesz a központi felvételi megírására.

A központi írásbelin elért pontszámokról az Oktatási Hivatal által meghatározott módon 2024. február 9-ig értesít mindenkit a vizsgát szervező iskola. Ilyenkor az iskolák általában a honlapjukon is közzé tesznek egy jegyzéket, amiben az oktatási azonosítótok (diákigazolvány 9 jegyű száma) alapján megtalálható, hány pontot ért el a vizsgázó.

A jelentkezési lapokat 2024. február 21-ig továbbítják az általános iskolák. Ezt azt jelenti, hogy eddig az időpontig kell kitölteni a tőlük kapott jelentkezési lapot, és kiválasztani azokat a középiskolákat, ahová szívesen bekerülnének a diákok.
A sorrenden egyszer, 2024. február 8 és 10 között lehet módosítani, de új intézményt viszont már nem lehet megjelölni.

A szóbeli felvételiket 2024. március 4 és 20 között tartják, nem minden iskolában szerveznek, ezért mindenképp alaposan tanulmányozni kell a felvételi tájékoztatókat.

A sikeres felvételről, vagy épp az elutasításról szóló határozatot 2024. május 2-án kapja meg minden érintett.

Amennyiben egyik helyre sem sikerül bekerülni, azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel rendkívüli felvételi eljárást hirdethetnek. Ebben az esetben a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül abban az intézményben, ahová szeretnénk bekerülni. A benyújtott felvételi kérelmekről május 22-ig dönt az igazgató, rendkívüli felvételit viszont egészen augusztus végéig hirdethetnek az intézmények.

A beiratkozás a középfokú iskolákba 2024. június 26-28. között lesz.
Forrás: https://eduline.hu/

Kun Krisztina

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: Pályaorientációs tanácsadó

Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: +36 36 429 612 -118-as mellék // +36 30 328 3529

E-mail cím: krisztina.kun@hkik.hu