A származási bizonyítvány (Certificate of Origin, CO)

A származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány) egy olyan fontos, nemzetközi kereskedelmi okmány, amely az exportáru származási helyét igazolja, azt a helyet, ahol az adott exportárut teljes egészében termesztették, tenyésztették, termelték, vagy az áru előállításához szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták, amelyek alapján az áru az adott országból származónak tekinthető.

Felhasználási lehetőségek

Az általános származási bizonyítvány

 • harmadik országban, a legnagyobb kedvezmény elve alapján történő vámkezeléshez,
 • nem tarifális intézkedések (például antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) esetén,
 • pályázatok, exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára használható fel.

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítvány kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

 • a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,
 • minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

A kereskedelmi és iparkamarák esetén a származási bizonyítvány kibocsátását a területi kamarák okmányhitelesítő munkatársai végzik.

A származási bizonyítvány papíralapú, sorszámozott nyomtatvány, melyet megvásárlás után az alábbi program segítségével lehet számítógéppel kitölteni.

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:

 • ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
 • ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
 • ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
 • ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
 • ha a bizonyítvány nem olvasható, túl világos, szellemképes a nyomtatás stb.
 • ha hiányzik a származást alátámasztó dokumentum vagy az nem megfelelő.

Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:

1, Export számla (másolat)

2, Kérelem

3, Származást igazoló okmányok

– Magyar gyártó esetén  –  gyártói nyilatkozat

– Unió területén lévő gyártó esetén  –  beszállítói nyilatkozat

– Unión kívüli származás esetén  –  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.

 1. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
 2. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)
 3. Nyilatkozat